Capitolium Brescia

V návaznosti na publikovaný článek o republikánských chrámech se musím zmínit o hlavní atrakci antických památek severoitalském městě Brescia a tím je Capitolium, které reprezentuje chrám božské trojice Jupitera, Junony a Minervy. Nahradil dříve postavené republikánské chrámy, ačkoli byly zrestaurovány v době Augusta. Objekt je v centru historické části města. Vlastní chrám byl součástí rozlehlého Fora, které měřilo 120 x 40 m s postranními portiky, ve kterých byly umístěny obchody, tabernae, ke kterým se stoupalo po třech schodech.  

Capitolium bylo ve své době skutečně vysoko nad úrovní městského fora

Tři celly Capitolia byly přestavěny a stěny levé celly se používají jako lapidárium k zobrazení místních epigrafů nalezených během 19. století. Za povšimnutí rozhodně stojí práh prostřední celly, je velmi dobře zachovalý. Cela má rozměr 12 x 15 m a jsou zde uloženy epigrafické záznamy. Pódium pro kultovní sochu bylo mohutné, zabíralo téměř celou šířku celly a vymezovalo tak zadní část místnosti a nese fragmenty mramorového obkladu.

Epigrafické nálezy v prostřední celle. Foto: autor textu

Tři celly Capitolia byly přestavěny a stěny levé celly se používají jako lapidárium k zobrazení místních epigrafů nalezených během 19. století. Za povšimnutí rozhodně stojí práh prostřední celly, je velmi dobře zachovalý. Cela má rozměr 12 x 15 m a jsou zde uloženy epigrafické záznamy. Pódium pro kultovní sochu bylo mohutné, zabíralo téměř celou šířku celly a vymezovalo tak zadní část místnosti a nese fragmenty mramorového obkladu. Kultovní socha Jupitera byla zdůrazněna umístěním na tomto vysokém pódiu, stejně jako značnými rozměry sochy samotné (podle nalezených částí sochy). Půdorys chrámu odpovídá prostylovému, díky šesti sloupům v průčelí hexastylovému chrámu.

V přední části cell jsou částečně rekonstruované zbytky portika, který byl vytvořen z korintských sloupů, které podpíraly štít s věnováním císaři Vespasianovi, který v tu dobu zvítězil na Vitelliem a císař se stavbou Capitolia odvděčil za to, že v jeho vojsku se nacházelo větší množství legionářů z Brixie. Další zbytky stavby jsou v nedalekém muzeu. Za připomenutí stojí, že decumanus maximus byl  5 metrů pod současnou ulicí, která kopíruje ji kopíruje. Z decumanu se stoupalo po širokém schodišti k portiku chrámu. Chrám nebyl nikdy přestavován a největší ránu dodal Capitoliu požár, který postihl stavbu ve 4. stol. n. l.

Detail štítu s nápisem věnovaný císaři Vespasianovi.. Foto: autor textu

Na štítě chrámu je jasně viditelný nápis CIL 05, 04312 z roku 73 n. l.:

[IMP(erator) CAES(ar) VES]PASIANVS A[v]GUST[us] / [PONT(ifex) MAX(imus) TR(ibunicia) POTE]ST(ate). IIII. IMP(erator) X P(ater) P(atriae) CO(n)S(ul) I[II]I CENSOR

Imperátor císař Vespasianus  / nejvyšší kněz, držitel tribunské moci čtyřikrát, imperátor desetkrát, Otec vlasti, konzul čtyřikrát, cenzor.

Symbol Brescie, bohyně Vítězství. Foto: autor textu

V roce 1826 byla v dutině zdi nalezena skupina římských děl z bronzu, včetně čtyř portrétů  z pozdní antiky a také symbolu Brixie, okřídlené bohyně Vítězství. Umělecká díla byla pravděpodobně ukryta před systematickým ničením pohanských idolů křesťany. V první polovině 20. století byl celý komplex částečně přestavěn, vztyčeny byly korintské sloupy, části předsálí (pronaos) a také tři chrámové celly.

Bronzové detaily výzdoby chrámu a okolí. Foto: autor textu

Podlahy provedené z mramoru v opus sectile  jsou původní, tedy z 1. stol. n. l. Rovněž kamenné oltáře pocházejí ze stejné doby. Na stěnách prostřední celly jsou umístěny epigrafické nálezy. 

Jen pár desítek metrů po ulici Via dei Musei východním směrem je nádherné muzeum di Santa Gulia, o které bude jeden z dalších článků.

Zdroje:

Anne Kleinberg: The Capitolium at Brescia in the Flavian Period, 2021

Antonio Frova: Il Capitolium di Bescia in Persée, 1990

Fondazione Brescia Musei, https://www.bresciamusei.com/en/museums-and-venues/brixia-roman-archaeological-area/

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.