Villa Romana de Salar

Při mé návštěvě Andalusie Villa Romana de Salar rozhodně patřila mezi příjemná překvapení. Není moc známá, protože byla objeveny poměrně nedávno, zcela náhodně v roce 2004 při stavbě čistírny vod pro městečko Salar. V roce 2006 proběhly první archeologické práce a již na začátku se ukázalo, že vila je jedním z nejdůležitějších míst z římské doby na Pyrenejském poloostrově. Stavba vily je datována do 1. stol. n. l. a konec užívání vily ukazuje na první polovinu 6. stol., velikost objektu a hodnota výzdoby je zcela mimořádná.

Na horním obrázku  je struktura vily.

První část vily je na severní straně a odkryté části dominuje velké nymfaeum, místo pro pořádání hostin triclinium a severní část peristylia, tato oblast je označována jako A, celek je samostatně krytý pod jednou střechou. Vtok vody do nymfaea tvaru U je koncipován jako přírodní pramen prýštící z jeskyně ve tvaru lastury. Dekorace představovaly sochy Venuší, z nichž jedna drží mísu s otvorem, ze kterého vytékala voda. 

Podlaha v tricliniu byla vyzdobena polychromovanými mramorovými deskami v e stylu opus sectile s rostlinnými a geometrickými motivy po stranách a mramorovým obložením stěn, které vytvářely celou mozaiku, která po rekonstrukci vypadala jako je na druhém obrázku níže

Část odkryté mozaiky v tricliniu

Okolní místnosti částečně obklopující U tvar triclinia a peristylu byly uzpůsobeny jako pars urbana, tedy místo, kde žila rodina majitele vily. Velmi vkusné, mimořádně kvalitní dekorace v těchto místnostech, dokumentují vysokou ekonomickou úroveň obyvatelů vily. Pouze velmi bohatí Římané si mohli dovolit takto velké a dobře vybavené domy. Dvě mozaiky jsou mimořádné, z nichž jedna je v ambulatoriu před peristylem, na níž je znázorněna Amfitríta, Poseidon a mytologická scéna známá jako marine thiasus, družina, která oba doprovázela, vychází z původního významu Dionýsova doprovodu. [1] Pouze postava Amfitríty je v dobré kondici (na obrázku nahoře), řídí kethos (lat. cetus), což je označení pro velkou rybu obecně, jako například velryba, žralok nebo pro mořskou příšeru.

Poznámka 1 – Thiasus byl extatickou družinou Dionýsa, často zobrazovanou jako opilou a veselou. Mnoho mýtů o Dionýsovi je spojeno s jeho příchodem v podobě procesí. Nejvelkolepější takovou verzí byl jeho triumfální návrat z „Indie“, který ovlivnil symbolické pojetí římského triumfu a byl vyprávěn do úchvatných detailů. V tomto průvodu jede Dionýsos na voze, často taženém velkými kočkovitými šelmami, jako jsou tygři, leopardi nebo lvi, případně sloni nebo kentauři. Thiasos boha moře Poseidona je zobrazován jako triumfální svatební průvod s Amfitrítou, kterého se účastní postavy jako mořské nymfy a hippocampy.

Část B

V roce 2017 byl odkryt jihozápadní koridor peristylu, označovaný jako část B s velkolepou mozaikou představující loveckou scénou, ne nepodobnou světoznámé mozaice ve Villa Romana del Casale na Sicílii. Tato část je také samostatně krytá střechou a při mé návštěvě stojí návštěvníci na rampě, ze které je velmi dobrý pohled na níže položené sloupy a mozaiky.

Levá část mozaiky s loveckou tématikou zobrazuje lovce jak vráží meč, či velký tesák do hrudi lvice a muž na pravé straně hází velký kámen na lva. Foto: autor textu
Mezi položenými sloupy je zachycena postava lovce se psem, jakvráží oštěp do velkého kance. Foto: autor textu.
Jezdec s vlajícím pláštěm za druhým poleženým sloupem právě vrazil oštěp do dalšího kance. Foto: J. M. Grimaldi
. Mozaika na pravé straně s levhartem byla v 5. stol. upravena; původní scéna, která znázorňovala jezdce, který je levhartem strháván a prýští z něj krev, byla sejmuta a místo ní byl nově vyobrazen pouze ornament, krev nicméně zůstala. Mozaika s levhartem je poslední objekt na pravé straně. Foto: autor textu

Villa Romana de Salar je jeden z nejlepších dokladů mistrovských uměleckých děl v bývalé římské Hispánii a vzhledem k použitým tématům lovu je možné předpokládat, že autoři, nebo alespoň část z nich, mohla pocházet z Afriky, tak jako je domněnka o tvůrcích monumentálních mozaik ve Villa Romana del Casale . Archeologické práce na odkrytí dalších částí vily budou pokračovat.

Zdroje:

Nuněz G. – Aquilera J. : Salacia, La Villa Romana de Salar

Steven Lattimore: The Marine Thiasos in Greek Sculpture, 1976

Office of Salar Town Hall

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_MjoaTsI-9c

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.