Author: Pavel Hlinovský

0

Dareiův krátér

Mezi nádherné exempláře vystavené v Neapolském archeologickém muzeu lze řadit tzv. krátér Dareia, který vyniká i dvěma záhadnými kresbami. Na jedné je vyobrazen perský král Dareios a druhá obsahuje výpočetní stolek výběrčího daní. Váza obsahuje...

0

Aquileia – přístav

Vedle Patriarchální baziliky a jiných zajímavých památek z doby, kdy měla Aquileia až 100 000 obyvatel, by neměla chybět v itineráři návštěvníka města prohlídka důležitého antického přístavu v Aquilei, protože je to jeden z nejzachovalejších příkladů antických přístavních...

0

Příběh sarkofágu Pianabella

V blízkém okolí antického přístavu Ostie u Říma, pár stovek metrů za hradbami, se nacházela křesťanská bazilika Pianabella z konce 4. století. Hrobky, nacházející se na místě stavby, se poničily, pohřebiště u baziliky Pianabella, nekropole, tak...

0

Fustis a vitis

Existuje mnoho funerálních portrétů centurionů z armády a členů pořádkových kohort cohortes urbanae. Velké množství z nich bylo vypodobněno na náhrobcích s holí a zde může být dost často chyba v popisu. Hůl používaná nočními pořádkovými hlídkami...

0

Nilské scény v římském světě

Nilské motivy v římském světě Nilská témata a scény z nich vycházející, plynou z faktu každoročních záplav, které byly Egypťany oslavovány jako požehnání, protože zajistily úrodu na další rok. Festivaly mají velmi starou historii...

0

Ravenna – Theodorichovo mauzoleum

Anonymus Valesianus (16.96), v desetiletích po Theodorichově smrti, napsal  a poukázal na rysy mauzolea, které můžeme pokládat za důležité svědectví: „Když ještě žil, udělal si hrobku (monimentum) z čtvercových bloků kamene, dílo mimořádné velikosti, a...

0

Vliv dobrého jména otců na kariéru synů

Císař Jovianus Je zajímavé, že ve 4. stol. n. l. se uskutečnily dvě volby císaře v podmínkách armádního prostředí a u obou hrály dost velkou roli zásluhy jejich otců. V prvním případě volba Flavia Joviana císařem...

0

Lipsanotheca a štíty palatinských jednotek

Lipsanotheca a identifikace vyobrazení štítů palatinských jednotek Lipsanotheca nebo také capsella reliquiarum pochází z řeckých slov λείπσανον a τέκα, úschova relikvií, jedná se relikviář vytvořený dost často ze slonoviny. Relikviář z Muzea di Santa Giulia Brescia pochází...

0

Konstantinova donace

Pravděpodobně nejslavnější padělek v historii je Konstantinova donace (lat. Constitutum Constantini nebo Donatio Constantini ad Silvestrem I. papam) Jedná se o padělanou listinu, vystavenou údajně římským císařem Konstantinem I. Měla zaručit papeži Silvestru I. (314-335)...