Author: Pavel Hlinovský

0

Příběh Flavia Aspara a rodiny Ardaburiů

Jen málo politických osobností 5. stol. se může pochlubit dlouhým životem jako Fl. Ardabur Aspar (400-471), snad jenom Geiserich, král Vandalů (428-477). Kariéra trvající padesát let, jenž byla posetá nejvyššími vojenskými a správními jmenováními,...

0

Aurelianův templum Solis a uctívání boha Slunce

Velký chrám templum Solis byl postaven v Regio VII na campus Agrippae (templum Solis in campo Agrippae dedicavit), ale přesné místo vyvolalo mnoho diskusí. Zasvěcen byl snad 25. prosince roku 274 císařem Aurelianem. Pro kult...

0

Bitvy u Turína a Verony v roce 312 n. l.

Pozadí V roce 305 n. l. došlo k události, která neměla v dějinách Římské říše obdoby. Císař Diokletianus dobrovolně abdikoval (a s ním další August Maximianus Herculius), aby žil prostý život soukromníka na svém venkovském...

0

Diptych Stilichona nebo Aëtia?

Diptych s vyobrazením Stilichona nebo Aëtia? Diptychy jsou výrazným doprovodným artefaktem pozdní antiky a poskytují zajímavé pohledy na dobové obleky, trabea, symboly a ztvárnění panovníků nebo konzulů. Diptych z Monzy je široce používán v literatuře, v encyklopediích...

0

Chrám Apollo Sosianus

Při návštěvě Říma se mnoho lidí dostane k Marcellovu divadlu cestou od Kapitolských muzeí (Musei Capitolini) a těsně vedle této velké památky se zachovaly zbytky chrámu. Tři sloupy chrámu, které se dnes dochovaly do plné...

0

Oblouk císaře Traiana v Anconě

Arco di Traiano, Traianův oblouk v Anconě stojí na samotné přístavní zdi, postavené na vysokém soklu z travertinové kamenné základny u severního ramene moderního přístavu. Omezení stávající šířky zdi znamenalo, že musela být úzká,...

0

Velký chrám na Quirinalu

Rekonstrukce chrámu na kterém je vidět gigantické proporce chrámu. Převzato z www.atlasofancientrome.com Bohužel mnoho příruček a průvodců po Římě uvádí mylně, že malé zbytky chrámu a jeho  častá vyobrazení na římském kopci Quirinalu jsou...

0

Pocta trenérovi a jeho koním

Závody vozů v Římě Nejpopulárnějším sportem ve starém Římě byly vozatajské závody. Ty se stávaly vedle sportovní náplně také společenskou událostí. V tomto odvětví se točilo mnoho peněz, známí a úspěšní vozatajové vydělali za svou...