Author: Pavel Hlinovský

0

Mauzoleum a sarkofág sv. Heleny

Že se o většině kostelů a bazilik v Římě mnoho neví, není se čemu divit. Podle kardinála Maie (1782-1854), velkého znalce antiky, který se zmiňuje o uctívaných místech ve Věčném městě, v katalogu „Chiese...

0

Gildo, hrozba pro Řím

V dobách kdy začaly vládnout římští císaři v Římě i Konstantinopoli a říše nebyla ještě zcela rozdělena, byla jednota ještě zachována. Definitivním rozdělením mezi syny Theodosia I. Velikého, Honoria a Arcadia začaly potíže způsobené nízkým věkem...

0

Chrám bohyně Minervy v Assisi

                                             Chrám Minervy v Assisi                                           (Santa Maria sopra Minerva) Je zajímavé, že město Assisi v Itálii je proslavené jako rodiště sv. Františka a zároveň zde můžeme najít jednu z nejvýznamnějších antických památek z 1. stol. př....

0

Bitva u Lungdunum v roce 197 n. l.

Na podzim roku 196 n. l. obdržel Clodius Albinus zprávu, že Severus jmenoval svého staršího syna Caracallu svým nástupcem s titulem caesar, a přesvědčil senát, aby Albina sám prohlásil za oficiálního nepřítele Říma (hostis...

0

Sarkofág Portonaccio

Sarkofág Portonaccio je starověký římský sarkofág z 2. století n. l. nalezený v Portonaccio poblíž etruského města Veje (Veii). a nyní se nachází v Museo Nazionale Romano (Palazzo Massimo). Sarkofág z doby kolem roku...

0

Mithraismus

Původ kultu Kult boha Mithry se rozšířil do římské říše z Malé Asie, jeho původ je persko – indický a základem bylo perské pojetí boje mezi dobrem a zlem. Bůh Mithra se podle legendy...

0

Mauzoleum ve městě Dougga v Africe

Mausoleum bylo poprvé popsáno v roce 1631 Thomasem d’Arcos. V roce 1842 britský konzul Thomas Reade pomník téměř úplně zničil, aby se dostal ke dvojjazyčnému libyjskému a punskému nápisu, který odeslal do Britského muzea...

0

Porticus Octaviae v Římě

Portik je uprostřed plánku s názvem Opera Octaviae. Byl postavenv těsné blízkosti Marcellova divadla a Tibery. Dispozice je okolo dvou chrámů s hlavním vchodem od řeky. Foto z Nova Forma Urbis Romae                                   ...

0

Laudatio Turiae, Chvála Turie

Pietas jako příklad římské ctnosti Antičtí autoři ve svých dílech podávají obraz římské společnosti a rodiny založené na vzájemnosti, oddanosti a respektu, což nejlépe vyjadřují pojmem  pietas. Pietas  a  pius/pia neznamená v antickém vnímaní...