Author: Pavel Hlinovský

0

Androklés a lev

V dějinách se traduje mnoho příběhů o vztahu člověka a zvířete, jsou součástí kulturního prostředí a existují tak dlouho, že většinou lidé ani nevědí, z jaké doby pocházejí a kdy se poprvé objevily. Jedním...

0

Císař Probus

Císař Probus  (Marcus Aurelius Equitius, vládl v letech 276–282 n. l.) Doba vlády císařů v období mezi lety 235 až 284 n. l. je všeobecně považována za dobu hluboké a strukturální krize, která těžce...

0

Chrám Venuše a Romy

Chrám Venuše a Romy (lat. Templum Veneris et Romae) postavený císařem Hadrianem, je považován za největší chrám ve starověkém Římě, jeho zbytky leží mezi východním okrajem Forum Romanum a Koloseem. Byl zasvěcen bohyním Venere...

0

Gótové

Gótové, rozdíl mezi Vizigóty a Ostrogóty Mezi nejvýznamnější aktéry pozdní antiky patřily rozhodně barbarské kmeny, které významně ovlivňovaly dění v obou polovinách římské říše, ale na Západě se dokonce transformovaly do státních útvarů a pomalu...

0

Villa Romana de Salar

Při mé návštěvě Andalusie Villa Romana de Salar rozhodně patřila mezi příjemná překvapení. Není moc známá, protože byla objeveny poměrně nedávno, zcela náhodně v roce 2004 při stavbě čistírny vod pro městečko Salar. V...

0

Capitolium Brescia

V návaznosti na publikovaný článek o republikánských chrámech se musím zmínit o hlavní atrakci antických památek severoitalském městě Brescia a tím je Capitolium, které reprezentuje chrám božské trojice Jupitera, Junony a Minervy. Nahradil dříve postavené...

0

Damnatio memoriae

Damnatio memoriae, zatracení  památky (odsouzení) Prakticky celé dějiny římské říše jsou protkány sentencí damnatio memoriae, samotná latinská fráze je moderní pojem [1] a znamenala, že osoba byla vyjmuta z oficiálních zdrojů. Damnatio memoriae ve...

0

Kostel Santa Costanza v Římě

Památka i na císaře Juliana Císařské mauzoleum bylo jednou z mála staveb, které dokázaly přežít pád římské říše zcela bez újmy, tím je ojedinělá a musím uznat, že antika díky nádherným mozaikám z této...

0

Fontána di Trevi

Neexistuje turista, který přijede do Říma a neudělá si alespoň fotku u paláce Conti di Poli. Důvodem je jednoduchá skutečnost, že na boční fasádě budovy byla postavena v letech 1732 až 1762 nejslavnější fontána...

0

Publius Sittius

Jeden z prvních římských žoldnéřů  Publius Sittius Nucerinus   Pocházel z Kampánie z města Nucera, proto jeho jméno znělo Publius Sittius Nucerinus. Podporoval Catilinu, proto byl podezřelý z účasti na Catilinově spiknutí [1] a poté, co byl...