Author: Pavel Hlinovský

0

Lateránský obelisk a velké falzum

Mezi památky, jejichž přídomek zní „největší na světě“ je možné počítat i Lateránský obelisk v Římě. Jak jméno napovídá, nachází se na náměstí Piazza San Giovanni in Laterano, na zadní straně Lateránské baziliky (Basilica...

0

Městské kohorty a Gaius Velius Rufus

Model castra Praetoriana . Autor: L..VII.C Organizace a vztah mezi cohortes urbanae a prétoriánskou gardou Městské kohorty, vytvořené za vlády Augusta kolem roku 13 n. l., byly zpočátku pod pravomocí prefektů pretoriánské gardy praefectus...

0

Bitva u Vouillé v roce 507

Začátek hegemonie Franků v Galii a bitva u Vouillé v roce 507 Vouillé (Campus Vogladensis) blízko Poitiers (Galie) jaro 507. Bitva mezi Franky vedených Chlodvíkem a Vizigóty Alaricha II. Frankové s Alamanny měli významné...

0

Sicílie – Heraclea Minoa

Historie Heraclea Minoa (řecky Herákleia Minôia) je starověké řecké město, ležící na jižním pobřeží Sicílie, při ústí řeky Halycus (dnešní Platani), 25 km západně od Agrigenta. Archeologické nálezy potvrzují, že bylo založeno jako kolonie...

0

Proslov císaře Hadriana k vojákům – adlocutio

Hadriani adlocutiones ad exercitum Africanum Po smrti Traiana se nový císař Publius Aelius Hadrianus vydal na několik cest po provinciích, na kterých strávil více jak polovinu doby své vlády. Mezi jinými obory se také...

0

Procopius – neobvyklá uzurpace

Ve 4. stol. n. l., století, plného uzurpačních pokusů, vyniká ten Procopiův snad jako nejméně typický. Byl neobvyklý tím, že vznikl na východě a zvláštní také tím, že nevyklíčil v řadách armády. Je charakteristický...

0

Sarkofág Ludovisi

Nádherný sarkofág byl objeven v římské hrobce v roce 1621 a pojmenován po svém prvním majiteli, jímž byl kardinál Ludovico Ludovisi. Monumentální umělecké dílo (používá se také název sarkofág ‚Grande‘ Ludovisi), vytesané z jediného...

0

Themistius, rétor, filosof a veřejný činitel

Skutečně v mnoha ohledech ojedinělá a složitá postava v období prudkého nástupu křesťanství v pozdní antice. On sám, jako ctitel tradičního římského náboženství, tedy pohan, působil ve veřejných i císařských funkcích. Je podivuhodné, že...

0

Paestum

Paestum (Poseidóniá) Lokalita Paestum leží v oblasti, které patřilo do takzvaného Velkého Řecka – Magna Graecia a do kterého se počítaly další města na jihu Itálie jako např. Krotone, Metapontos, Sybaris, Taranto a jiné....

0

Sicílie – Eloro (Helloro)

Eloro – Helorus (Helloro)   Jako jedno z mála řeckých míst na Sicílii, bylo toto městečko založeno jako phrourion, spíše opevněná osada k kontextu starověkého Řecka (podobně jako římské castellum) než typická kolonie, nebylo...