Author: Pavel Hlinovský

0

Nejdéle sloužící legionáři

V římské armádě ležela velká zodpovědnost na centurionech, to byli nesmírně důležité osoby obvykle s vysokým společenským postavením. Na jejich schopnostech ve velké míře záleželo, jak kvalitní bude římská armáda. V době principátu sloužili...

0

Mithridatismus

Mithridatismus Mithridatismus je na rozdíl od mithraismu praxe, chránit se sám proti jedu, jeho postupným používáním neletálního množství. Slovo je odvozeno od Mithridata VI. Eupatóra Dionýsia, krále Pontu (vláda 120-63 př. n. l.) a...

0

Byl rok 476 n. l. koncem západořímské říše?

V roce 476 byl bezvýznamný chlapec, císař Romulus, přezdívaný Augustulus, sesazen Odoakerem (433?-493), vůdcem západořímské polní armády v Itálii. [1] Tato událost získala proslulost jako ′′ pád (západní) říše římské .“ To je jedno...

0

Flavius Ricimer a kostel S. Agata dei Goti

Díky nápisu Flavia Ricimera v apsidě kostela dříve znamenalo, že byl Ricimerem také postaven. Pravděpodobně tomu tak není. Kostel byl známý jako Santa Agata alla Sebera – ecclesia Gothorumquae fuit in Subura. Kostel je historicky...

0

Via Militaris (Via Diagonalis)

Jedna z velmi zajímavých římských cest je Via Militaris. Méně známá, ale za císařství velmi důležitá komunikace; 993 km dlouhá silnice vedoucí z římského města Singidunum (dnešního Bělehradu) do Konstantinopole; hlavní komunikace k obraně východních částí...

0

Co znamená spolium

v historickém kontextu slovo spolium (pl. spolia) znamená válečnou kořist, ukořistěnou zbraň; později se tak označují stavební prvky ze starší budovy použité při stavbě novější. Může se také jednat o dekorativní sochařství znovu použité...

0

Příběh Flavia Aspara a rodiny Ardaburiů

Jen málo politických osobností 5. stol. se může pochlubit dlouhým životem jako Fl. Ardabur Aspar (400-471), snad jenom Geiserich, král Vandalů (428-477). Kariéra trvající padesát let, jenž byla posetá nejvyššími vojenskými a správními jmenováními,...

0

Aurelianův templum Solis a uctívání boha Slunce

Velký chrám templum Solis byl postaven v Regio VII na campus Agrippae (templum Solis in campo Agrippae dedicavit), ale přesné místo vyvolalo mnoho diskusí. Zasvěcen byl snad 25. prosince roku 274 císařem Aurelianem. Pro kult...

0

Bitvy u Turína a Verony v roce 312 n. l.

Pozadí V roce 305 n. l. došlo k události, která neměla v dějinách Římské říše obdoby. Císař Diokletianus dobrovolně abdikoval (a s ním další August Maximianus Herculius), aby žil prostý život soukromníka na svém venkovském...

0

Diptych Stilichona nebo Aëtia?

Diptych s vyobrazením Stilichona nebo Aëtia? Diptychy jsou výrazným doprovodným artefaktem pozdní antiky a poskytují zajímavé pohledy na dobové obleky, trabea, symboly a ztvárnění panovníků nebo konzulů. Diptych z Monzy je široce používán v literatuře, v encyklopediích...