Category: Antická místa

0

Chrám Venuše a Romy

Chrám Venuše a Romy (lat. Templum Veneris et Romae) postavený císařem Hadrianem, je považován za největší chrám ve starověkém Římě, jeho zbytky leží mezi východním okrajem Forum Romanum a Koloseem. Byl zasvěcen bohyním Venere...

0

Villa Romana de Salar

Při mé návštěvě Andalusie Villa Romana de Salar rozhodně patřila mezi příjemná překvapení. Není moc známá, protože byla objeveny poměrně nedávno, zcela náhodně v roce 2004 při stavbě čistírny vod pro městečko Salar. V...

0

Capitolium Brescia

V návaznosti na publikovaný článek o republikánských chrámech se musím zmínit o hlavní atrakci antických památek severoitalském městě Brescia a tím je Capitolium, které reprezentuje chrám božské trojice Jupitera, Junony a Minervy. Nahradil dříve postavené...

0

Kostel Santa Costanza v Římě

Památka i na císaře Juliana Císařské mauzoleum bylo jednou z mála staveb, které dokázaly přežít pád římské říše zcela bez újmy, tím je ojedinělá a musím uznat, že antika díky nádherným mozaikám z této...

0

Fontána di Trevi

Neexistuje turista, který přijede do Říma a neudělá si alespoň fotku u paláce Conti di Poli. Důvodem je jednoduchá skutečnost, že na boční fasádě budovy byla postavena v letech 1732 až 1762 nejslavnější fontána...

0

Flavius Ricimer a kostel S. Agata dei Goti

Díky nápisu Flavia Ricimera v apsidě kostela dříve znamenalo, že byl Ricimerem také postaven. Pravděpodobně tomu tak není. Kostel byl známý jako Santa Agata alla Sebera – ecclesia Gothorumquae fuit in Subura. Kostel je historicky...

0

Chrám Apollo Sosianus

Při návštěvě Říma se mnoho lidí dostane k Marcellovu divadlu cestou od Kapitolských muzeí (Musei Capitolini) a těsně vedle této velké památky se zachovaly zbytky chrámu. Tři sloupy chrámu, které se dnes dochovaly do plné...

0

Oblouk císaře Traiana v Anconě

Arco di Traiano, Traianův oblouk v Anconě stojí na samotné přístavní zdi, postavené na vysokém soklu z travertinové kamenné základny u severního ramene moderního přístavu. Omezení stávající šířky zdi znamenalo, že musela být úzká,...

0

Velký chrám na Quirinalu

Rekonstrukce chrámu na kterém je vidět gigantické proporce chrámu. Převzato z www.atlasofancientrome.com Bohužel mnoho příruček a průvodců po Římě uvádí mylně, že malé zbytky chrámu a jeho  častá vyobrazení na římském kopci Quirinalu jsou...

0

Gallienův oblouk na Esquilinu

Jedním z méně známých objektů, který se z velké části v Římě ještě zachoval, je Gallienův oblouk Arcus Gallieni. Byl postaven na místě Porta Esquilina jako součást Serviových hradeb, nejstaršího zachovaného opevnění města Říma...