Category: Antická místa

0

Gallienův oblouk na Esquilinu

Jedním z méně známých objektů, který se z velké části v Římě ještě zachoval, je Gallienův oblouk Arcus Gallieni. Byl postaven na místě Porta Esquilina jako součást Serviových hradeb, nejstaršího zachovaného opevnění města Říma...

0

Mauzoleum Gally Placidie v Ravenně

Jedna z nejkrásnějších staveb s vlivem pozdní antiky a raného křesťanského umění s nádhernými mozaikami, jejichž autory byli zřejmě umělci z Byzance a také ze severní Afriky. Název odkazuje na Gallu Placidii, dceru římského...

0

Mauzoleum a sarkofág sv. Heleny

Že se o většině kostelů a bazilik v Římě mnoho neví, není se čemu divit. Podle kardinála Maie (1782-1854), velkého znalce antiky, který se zmiňuje o uctívaných místech ve Věčném městě, v katalogu „Chiese...

0

Chrám bohyně Minervy v Assisi

                                             Chrám Minervy v Assisi                                           (Santa Maria sopra Minerva) Je zajímavé, že město Assisi v Itálii je proslavené jako rodiště sv. Františka a zároveň zde můžeme najít jednu z nejvýznamnějších antických památek z 1. stol. př....

0

Mauzoleum ve městě Dougga v Africe

Mausoleum bylo poprvé popsáno v roce 1631 Thomasem d’Arcos. V roce 1842 britský konzul Thomas Reade pomník téměř úplně zničil, aby se dostal ke dvojjazyčnému libyjskému a punskému nápisu, který odeslal do Britského muzea...

0

Porticus Octaviae v Římě

Portik je uprostřed plánku s názvem Opera Octaviae. Byl postavenv těsné blízkosti Marcellova divadla a Tibery. Dispozice je okolo dvou chrámů s hlavním vchodem od řeky. Foto z Nova Forma Urbis Romae                                   ...

0

Sicílie, město Tyndaris

Tyndaris Na úpatí výběžku na severovýchodním pobřeží Sicílie se nachází písečná oblast s řadou malých vodních ploch, jejichž tvar se mění podle pohybu písku a vlivem vln, vytvořených při bouřkách. Pláž je známá pod...

0

Kdo postavil Pantheon?

Prakticky každý, kdo navštívil Řím, neopomněl navštívit grandiózní antickou památku, Pantheon. Je neskutečně vznešená a svým provedením odkazuje na nejvíce prosperující část římské historie. Když člověk stojí před tímto chrámem, který byl zasvěcený všem...

0

Oblouk Septimia Severa v Lepcis Magna

Je škoda, že mnoho nádherných památek je pro nás téměř nedostupných. Římská severní Afrika jich má mnoho; některé jsou hůře dostupné (např. Volubilis v Maroku, památky v Tunisku) a některé jsou v současné době...

0

Sicílie – Heraclea Minoa

Historie Heraclea Minoa (řecky Herákleia Minôia) je starověké řecké město, ležící na jižním pobřeží Sicílie, při ústí řeky Halycus (dnešní Platani), 25 km západně od Agrigenta. Archeologické nálezy potvrzují, že bylo založeno jako kolonie...