Category: Antická místa

0

Ostia – Tempio Rotondo

Unikátní stavba kruhového chrámu v Ostii v Regio I byla postavená mezi lety 222 a 224 n. l. za císařů Alexandra Severa a Gordiana III. Svým architektonickým řešením se výrazně podobal římskému Pantheonu, pouze měl...

0

Sicílie – Himera

Himera, stopy bitev z roce 480 př. n. l. a 409 př. n. l. a střední Evropa Když byly v oblasti Himery na severu Sicílie prováděny silniční výkopové práce, byl objeven ponurý obsah sedmi...

0

Bazilika v Aquilei

Největší mozaiková podlaha římského západu Počátek této úchvatné baziliky sahá až do počátku 4. stol. n. l., kdy po vydání milánského ujednání v roce 313 n. l. (což byla vlastně dohoda mezi císaři Konstantinem...

0

Mozaika v Palmýře

Mozaika Složení krásné mozaiky sleduje přísně symetrický vzor. Okolo dvou centrálních mozaik v bohatém rostlinném  rámu jsou na každé straně tři obdélníkové panely, z nichž každý je orámován třemi zdobenými pásy spojenými mezi nimi všude...

0

Forum Nerva

Forum Transitorium (125 x 45 m)  byl za Domitianovy vlády nerozvinutý prostor mezi Forem Míru (della Pace di Vespasiano) a Augustovým Forem. Domitianus nechal chrám zasvětit své patronce, bohyni Minervě a oslavil zde její...

0

Ostia – Ara dei Gemelli (Oltář dvojčat)

Článek je s odkazem na video autora Néstora F. Marquése, 2016, naskenování bylo provedeno v Národním muzeu Říma, Palazzo Massimo alle Terme. Link: https://sketchfab.com/3d-models/roman-altar-altar-romano-b1391060e2ab429b9e1461ee7ce9ec1b Body na videu s čísly jsou popsány níže a ještě je navíc...

0

Antinoos a Hadrianova vila v Tivoli

Hadrianova vila (Villa Adriana) v Tivoli je nádherná památka, je dostatečně známá, ale pokud se někdo chystá poprvé nebo i poněkolikáté tento antický klenot navštívit, je ještě jedno místo, které není tolik zmiňované ve starších...

0

Ausoniovo pořadí měst

O jakési pořadí antických měst se pokusil Decimus Magnus Ausonius (310-395), římský básník, rétor, politik a učitel budoucího císaře Gratiana. K tomuto úkolu byl povolán do Trevíru v roce 366 nebo 367 císařem Valentinianem...

0

Tunel Vespasiana a Tita

Tunel Vespasiana a Tita Tunel postavený během římského období se nachází na kraji starověkého města Seleukeia Pieriae, Přímořská Seleukeia (obr. 1) v římské provincii Syria, dnešní Cevlik. Starověké město Seleukia se nachází 35 km jihozápadně...

0

Baptisterium ariánů v Ravenně

Baptisterium ariánů v Ravenně Baptisterium bylo postaveno za panování významného ostrogótského krále Theodoricha Velikého [1] v období mezi koncem 5. století a začátkem 6. století. Spolu s bazilikou Sant´Apollinare Nuovo a Arcibiskupskou kaplí byly hlavními náboženskými centry...