Category: Bitvy

0

Sicílie – Himera

Himera, stopy bitev z roce 480 př. n. l. a 409 př. n. l. a střední Evropa Když byly v oblasti Himery na severu Sicílie prováděny silniční výkopové práce, byl objeven ponurý obsah sedmi...

0

Bitvy u Turína a Verony v roce 312 n. l.

Pozadí V roce 305 n. l. došlo k události, která neměla v dějinách Římské říše obdoby. Císař Diokletianus dobrovolně abdikoval (a s ním další August Maximianus Herculius), aby žil prostý život soukromníka na svém venkovském...

0

Bitva u Lyonu (Lugdunum) v roce 197 n. l.

Na podzim roku 196 n. l. obdržel Clodius Albinus zprávu, že Severus jmenoval svého staršího syna Caracallu svým nástupcem s titulem caesar, a přesvědčil senát, aby Albina sám prohlásil za oficiálního nepřítele Říma (hostis...

0

Bitva u Vouillé v roce 507

Začátek hegemonie Franků v Galii a bitva u Vouillé v roce 507 Vouillé (Campus Vogladensis) blízko Poitiers (Galie) jaro 507. Bitva mezi Franky vedených Chlodvíkem a Vizigóty Alaricha II. Frankové s Alamanny měli významné...

0

Bitvy u řeky Nestos a Naissu (Niše)

Je obtížné přesně rekonstruovat průběh událostí popisující bitvy u města Naissus (dnešní Niš) a řeky Nestos (někdy nazývané Nessos). Dochované popisy období, včetně Zosimovy Historia Nova (Stesky posledního Římana), Zonarovy Epitome historiarum (Historická příručka),...

0

Bitva u mysu Cap Bon v r. 468

Vojenská kampaň a bitva u Promontorium Mercurii (mysu Bon) mezi spojenými silami rozděleného římského impéria a Vandaly, kteří vládli na severu Afriky, byla jedním z mála příkladů spolupráce vlád a armád Západu i Východu...

0

Bitva u Faesulae v r. 406 n. l.

O této události existuje několik záznamů, ale asi nejvíce citovaný je pohled křesťanského historika Paula Orosia (375 – 418, který bitvu popisuje jako střetnutí s minimálními ztrátami díky pomoci Boha, tedy pouze křesťanský pohled...

0

Bitvy u Pollentie a Verony

Na začátku 5. stol. n. l. vzrůstal tlak barbarských, především gótských kmenů, na rozdělenou římskou říši. Vzhledem k mládí nových panovníků Honoria a Arcadia, za ně de facto vládli vysoce postavení muži u dvora,...

0

Fragmenty z Dexippova díla Scythia

Fragmenty z Dexippova díla Scythica Jedním z nejzajímavějších textových nálezů posledního desetiletí je bezpochyby identifikace série fragmentů, napsaných v klasické řečtině, popisujících barbarské invaze v polovině 3. století n. l., jako práci Publia Herrenia...

0

Bitva na řece Frigidus v roce 394 n. l.

Bitva na řece Frigidus 5. – 6. září 394 n. l. Nový pohled na střetnutí 4. století n. l. zastihlo římské síly zapojené do mnoha rozsáhlých konfliktů proti Alamanům, Peršanům za vlády Šápura II....