Category: Osobnosti

0

Příběh vojenského zeměměřiče Nonia Data

Potíže se  stavbou akvaduktu v severní Africe ve 2. stol. n. l. dávají vyniknout skvělým profesním zkušenostem vojenského zeměměřiče, librator technicky vzdělaného Nonia Data z legio III Augusta, která byla prakticky nastálo umístěna v...

0

Ecdicius Avitus, jeden z posledních hrdinů

Pro jednoho z nejvýznamnějších mužů pozdní antiky v římské Galii, jímž bezesporu básník, kněz a senátor Sidonius Apollinaris byl, mohl rok 471 n. l. stěží přinést více bídy a to platí i o jeho milovaném rodném...

0

Procopius – neobvyklá uzurpace

Ve 4. stol. n. l., století, plného uzurpačních pokusů, vyniká ten Procopiův snad jako nejméně typický. Byl neobvyklý tím, že vznikl na východě a zvláštní také tím, že nevyklíčil v řadách armády. Je charakteristický...

0

Themistius, rétor, filosof a veřejný činitel

Skutečně v mnoha ohledech ojedinělá a složitá postava v období prudkého nástupu křesťanství v pozdní antice. On sám, jako ctitel tradičního římského náboženství, tedy pohan, působil ve veřejných i císařských funkcích. Je podivuhodné, že...

0

Syn propuštěnce císařem

Publius Helvius Pertinax (126-193 n. l.) Slovo pertinax znamená v latině houževnatý, vytrvalý a v případě Helvia Pertinaka jde o nomen omen. Narodil se ve městě Alba Pompeia (dnešní Alba v Piemontu) v Itálii...

0

Mauzoleum v africké Tipase

Juba II., Seléné a královské mauzoleum v africké Tipase Pozdní republika byla obdobím občanských válek, kdy země a království ve Středomoří poskytovaly pomoc různým stranám v římských občanských válkách a konfliktech. Růst moci Říma...

0

Severus Alexander, poslední z dynastie

Motto „Nedělej druhým to, co nechceš aby dělali oni tobě.“ Původ Severa Alexandra Marcus Aurelius Severus Alexander Augustus (208 – 235 n. l.) byl posledním císařem severovská dynastie (193 – 235 n. l.), vládnoucí...

0

Byl císař Philippus Arabs křesťanem?

Philippus I. Arabs (Marcus Julius Philippus Augustus, císař 244 – 249 n. l.) Jedna z nejzajímavějších postav 3. stol. n. l. Provinční původ a otázka jeho náboženského přesvědčení nedává spát mnohým historikům. Množství antických...