Category: Osobnosti

0

Galla Placidia

Na začátku je nutné zdůraznit roli císařoven anebo příslušnic císařských rodin v pozdní antice. Ačkoli neměly žádnou přímou vojenskou moc, jejich vliv na politiku na konci 4 a začátku 5. století nelze podceňovat, protože...

0

Tiberius Claudius Pompeianus

Tiberius Claudius Pompeianus (kolem r. 125 – 193 n. l.) generál císaře Marka Aurelia, původem z Antiochie v Sýrii; měl relativně skromný původ, jeho otec byl jezdcem a byl prvním členem rodiny, který byl...

0

Císař Probus

Císař Probus  (Marcus Aurelius Equitius, vládl v letech 276–282 n. l.) Doba vlády císařů v období mezi lety 235 až 284 n. l. je všeobecně považována za dobu hluboké a strukturální krize, která těžce...

0

Publius Sittius

Jeden z prvních římských žoldnéřů  Publius Sittius Nucerinus   Pocházel z Kampánie z města Nucera, proto jeho jméno znělo Publius Sittius Nucerinus. Podporoval Catilinu, proto byl podezřelý z účasti na Catilinově spiknutí [1] a poté, co byl...

0

Příběh Flavia Aspara a rodiny Ardaburiů

Jen málo politických osobností 5. stol. se může pochlubit dlouhým životem jako Fl. Ardabur Aspar (400-471), snad jenom Geiserich, král Vandalů (428-477). Kariéra trvající padesát let, jenž byla posetá nejvyššími vojenskými a správními jmenováními,...

0

Diptych Stilichona nebo Aëtia?

Diptych s vyobrazením Stilichona nebo Aëtia? Diptychy jsou výrazným doprovodným artefaktem pozdní antiky a poskytují zajímavé pohledy na dobové obleky, trabea, symboly a ztvárnění panovníků nebo konzulů. Diptych z Monzy je široce používán v literatuře, v encyklopediích...

0

Příběh vojenského zeměměřiče Nonia Data

Potíže se  stavbou akvaduktu v severní Africe ve 2. stol. n. l. dávají vyniknout skvělým profesním zkušenostem vojenského zeměměřiče, librator technicky vzdělaného Nonia Data z legio III Augusta, která byla prakticky nastálo umístěna v...

0

Ecdicius Avitus, jeden z posledních hrdinů

Pro jednoho z nejvýznamnějších mužů pozdní antiky v římské Galii, jímž bezesporu básník, kněz a senátor Sidonius Apollinaris byl, mohl rok 471 n. l. stěží přinést více bídy a to platí i o jeho milovaném rodném...

0

Procopius – neobvyklá uzurpace

Ve 4. stol. n. l., století, plného uzurpačních pokusů, vyniká ten Procopiův snad jako nejméně typický. Byl neobvyklý tím, že vznikl na východě a zvláštní také tím, že nevyklíčil v řadách armády. Je charakteristický...