Category: Pojmy

0

Příběh sarkofágu Pianabella

V blízkém okolí antického přístavu Ostie u Říma, pár stovek metrů za hradbami, se nacházela křesťanská bazilika Pianabella z konce 4. století. Hrobky, nacházející se na místě stavby, se poničily, pohřebiště u baziliky Pianabella, nekropole, tak...

0

Fustis a vitis

Existuje mnoho funerálních portrétů centurionů z armády a členů pořádkových kohort cohortes urbanae. Velké množství z nich bylo vypodobněno na náhrobcích s holí a zde může být dost často chyba v popisu. Hůl používaná nočními pořádkovými hlídkami...

0

Nilské scény v římském světě

Nilské motivy v římském světě Nilská témata a scény z nich vycházející, plynou z faktu každoročních záplav, které byly Egypťany oslavovány jako požehnání, protože zajistily úrodu na další rok. Festivaly mají velmi starou historii...

0

Lipsanotheca a štíty palatinských jednotek

Lipsanotheca a identifikace vyobrazení štítů palatinských jednotek Lipsanotheca nebo také capsella reliquiarum pochází z řeckých slov λείπσανον a τέκα, úschova relikvií, jedná se relikviář vytvořený dost často ze slonoviny. Relikviář z Muzea di Santa Giulia Brescia pochází...

0

Konstantinova donace

Pravděpodobně nejslavnější padělek v historii je Konstantinova donace (lat. Constitutum Constantini nebo Donatio Constantini ad Silvestrem I. papam) Jedná se o padělanou listinu, vystavenou údajně římským císařem Konstantinem I. Měla zaručit papeži Silvestru I. (314-335)...

0

Lučištníci v římské armádě

Římané se vždy během své historie snažili napravit své vojenské nedostatky dvěma způsoby: kopírováním a zdokonalováním zbraní svých nepřátel nebo verbováním spojenců a specializovaných pomocníků. K tomuto druhému případu náležel svět lukostřelby, který tradičně...

0

Augustálové (Augustales)

Augustálové (Augustales) Sodales (příslušníci dobrovolného sdružení) nebo Sacerdotes Augustales, nebo jednoduše Augustales. Téměř všichni Augustales, seviri Augustales nebo alespoň většina z nich byli propuštěnci a byli ustanoveni jako řádní římští kněží císařem Tiberiem proto, aby...

0

Barbaři v římské armádě

Mělo zařazení barbarských migrantů do regulérních polních armád vliv na pozdější úpadek říše a jejích armád na západních územích? Byli barbaři v římské armádě jasnou příčinou pádu Západní části římské říše? Samozřejmě, že tehdejší...

0

Tabernae a Traianova tržnice

Taberna je definovaná právníkem Ulpianem, uváděna v souhrnném díle Digesta jako jakýkoli druh budovy vhodný pro přebývání a Festus tvrdí, že se jednalo o nejstarší druh příbytku používaný mezi Římany a že právě od raného...

0

Římská armáda a „hořící prasata“

Starověký Řím, oslavovaný pro svou inovaci a majestátnost, byl také živnou půdou pro některé z nejkreativnějších a nejpozoruhodnějších vojenských taktik v historii. V rozsáhlé říši, která se rozkládala na třech kontinentech, Římané neustále vyvíjeli...