Category: Pojmy

0

Gótové

Gótové, rozdíl mezi Vizigóty a Ostrogóty Mezi nejvýznamnější aktéry pozdní antiky patřily rozhodně barbarské kmeny, které významně ovlivňovaly dění v obou polovinách římské říše, ale na Západě se dokonce transformovaly do státních útvarů a pomalu...

0

Damnatio memoriae

Damnatio memoriae, zatracení  památky (odsouzení) Prakticky celé dějiny římské říše jsou protkány sentencí damnatio memoriae, samotná latinská fráze je moderní pojem [1] a znamenala, že osoba byla vyjmuta z oficiálních zdrojů. Damnatio memoriae ve...

0

Mithridatismus

Mithridatismus Mithridatismus je na rozdíl od mithraismu praxe, chránit se sám proti jedu, jeho postupným používáním neletálního množství. Slovo je odvozeno od Mithridata VI. Eupatóra Dionýsia, krále Pontu (vláda 120-63 př. n. l.) a...

0

Via Militaris (Via Diagonalis)

Jedna z velmi zajímavých římských cest je Via Militaris. Méně známá, ale za císařství velmi důležitá komunikace; 993 km dlouhá silnice vedoucí z římského města Singidunum (dnešního Bělehradu) do Konstantinopole; hlavní komunikace k obraně východních částí...

0

Co znamená spolium

v historickém kontextu slovo spolium (pl. spolia) znamená válečnou kořist, ukořistěnou zbraň; později se tak označují stavební prvky ze starší budovy použité při stavbě novější. Může se také jednat o dekorativní sochařství znovu použité...

0

Aurelianův templum Solis a uctívání boha Slunce

Velký chrám templum Solis byl postaven v Regio VII na campus Agrippae (templum Solis in campo Agrippae dedicavit), ale přesné místo vyvolalo mnoho diskusí. Zasvěcen byl snad 25. prosince roku 274 císařem Aurelianem. Pro kult...

0

Pocta trenérovi a jeho koním

Závody vozů v Římě Nejpopulárnějším sportem ve starém Římě byly vozatajské závody. Ty se stávaly vedle sportovní náplně také společenskou událostí. V tomto odvětví se točilo mnoho peněz, známí a úspěšní vozatajové vydělali za svou...

0

Byly římské silnice lepší než současné?

Kvalita římských silnic je dostatečně známa, velmi často se objevují zmínky o způsobu jejich výstavby včetně obrázků a popisu struktur při výstavbě  a povzdechy, že by ještě dnes obstály, protože byly kvalitnější než dnešní...

0

Desideriův kříž

V 19. století byl kříž často nazýván křížem Gally Placidie. Je zobrazena na tomto kříži na medailonu Aelia Galla Placidia a její děti, Valentinianus III a Iusta Grata Honoria ? To je fundamentální otázka...