Category: Pojmy

0

Proslov císaře Hadriana k vojákům – adlocutio

Hadriani adlocutiones ad exercitum Africanum Po smrti Traiana se nový císař Publius Aelius Hadrianus vydal na několik cest po provinciích, na kterých strávil více jak polovinu doby své vlády. Mezi jiným obory se také...

0

Římské prádelny, fullonicae

Fullonica byla v římské době prádelna, ale také barvírna, valchovna nebo čistírna, tedy multifunkční dílna na zpracování textilu a fullo byl pracovníkem prádelny, valchář (mn. č. fullones). Zprávy o činnosti prádelen máme od antických...

0

Syagriovo království (Regnum Syagrii) 3. díl

Jak je již uvedeno, Ægidius se spojil s Alany, Armoriky a společně porazili v roce 463 Vizigóty ve velké bitvě u Orléans. (viz předchozí kapitola). Porážka měla vliv na ambice Vizigótů se více angažovat...

0

Syagriovo království (Regnum Syagrii) 2. díl

Díl 2 – Děje, které předcházely tzv. Syagriově říši V době fragmentace západní části římské říše se odehrál velký nápor hunského kmenového svazu a dalších germánských kmenů sil, který měl vrchol v roce 451...

0

Syagriovo království (Regnum Syagrii) 1. díl

Díl 1 – Definice pojmů a historická fakta Existovalo toto“království“ jako plnohodnotný státní útvar nebo se jedná pouze představu a nepřesné vyjádření galořímského kronikáře Řehoře s Toursu? Tento významný klerik a historik (lat. Gregorius...

0

Childerichův poklad

Childerich I. byl králem Sálských Franků od roku 457 až do své smrti v roce 481 – 482 n. l. a otcem Chlodvíka I., muže, který sjednotil franské kmeny pod svou nadvládou a stal...

0

Jak Římané uctívali blesky

Fulgur dium conditum a fulgur conditum summanium Původně Etruskové, později také Římané uctívali blesky, které považovali za znamení od nejvyššího boha Jupitera a místo kam dopadl blesk bylo pro ně nedotknutelné. Ve starověkém římském...

0

Míry, váhy a mensa ponderaria

Měření objemů a vah v římské říši navázalo na podobné etalony, které se používali v Řecku již od 6. stol. př. n. l., přičemž jenom v Řecku je evidováno 2 000 závaží a v...