Category: Umění a epigrafie

0

Sarkofág Ludovisi

Nádherný sarkofág byl objeven v římské hrobce v roce 1621 a pojmenován po svém prvním majiteli, jímž byl kardinál Ludovico Ludovisi. Monumentální umělecké dílo (používá se také název sarkofág ‚Grande‘ Ludovisi), vytesané z jediného...

0

Diptych Barberini

I když to není obvyklý konzulární diptych, je rovněž vyrobený ze slonoviny a jako ostatní diptychy pochází z pozdní antiky, ze začátku 6. stol. n. l. a pravděpodobně byl vyroben v Konstantinopoli. Diptych je...

0

Dva slavné funerální nápisy

Demessor z Mactaru Města Colonia Aelia Aurelia Mactaris v provincii Africa Proconsularis. Básnický epitaf z let 260 – 270 n. l., je jeden z nejzajímavějších nápisů římské provinční historie. Autor je znám pouze z...

0

Oltář věnovaný císaři Marku Aureliovi

                                                      Mírové oltáře ve Volubilis Oltář s nápisem, který je uveden níže byl objeven v roce 1952, spolu se dvěma dalšími, ve starobylém městě Volubilis v římské provincii Mauretanii Tingitana. Předpokládá se, že oltáře...

0

Případ Julia Festa Hymetia

Případ Julia Festa Hymetia Ocitáme se v Africe, přesněji v Kartágu. Ammianus Marcellinus XXVIII, 1. v předmluvě příběhu o procesech proti římským senátorům v době Valentiniana I. připomíná překvapující vyvlastnění majetku skvělému prokonzulovi provincie...