Císař Commodus

Výstřednosti císaře Commoda (Lucius Aurelius Commodus)

(vláda 177– 192 n. l.)

Pokud se nehodláme zabývat celkovým životem a vládou císaře Commoda (obr. 1), určitě je zajímavé se podívat na jeho počínání, které se vymyká normálnímu uvažování a jednání. Není úplně snadné přesně charakterizovat císaře Commoda, syna skvělého císaře Marka Aurelia (vládl 161 – 180). Jeho vláda je protkána bláznivými eskapádami, krutostí, stěží uvěřitelnými nápady a snadnými přechody v jeho alter ego. Stupeň jeho nenormálnosti byl zřejmě hodně vysoký a rozhodně byl postižen megalomanií.
Mezi jeho nejbláznivějšími kousky vynikají nápady jako například: přejmenování Říma, rituálně znovu založeného jako Colonia Lucia Annia Commodiana, svým jménem obšťastnil legie i pomocné sbory, přejmenoval přístav Ostii na Colonia felix Commodiana (šťastná Commodova kolonie). Flotila, která dovážela obilí z Afriky, se pojmenovala, jak jinak, jako Alexandria Commodiana Togata (obr. 2).

Classem Africanam instituit, quae subsidio esset, si forte Alexandrina frumenta cessassent, ridicule etiam Carthaginem Alexandriam Commodianam Togatam appellavit, cum classem quoque Africanam Commodianam Herculeam appellasset

„Zřídil africké loďstvo, aby poskytlo pomoc , kdyby náhodou včas nepřišlo obilí z Alexandrie. Posměch vzbudilo, když i Kartágo nazval comodovskou Alexandrií oděnou v tógu a když zároveň pojmenoval i africké loďstvo commodovským a herkulovským.“

Činil si nárok na titulatury Dominus noster, náš Pán a Pacator Orbis, mírotvorce. Senát měl být přejmenován Commodian Fortunate Senate a den, kdy se měly být tyto reformy a přejmenování provedeny, se měl nazývat Dies Commodianus. Méně známá je jeho iniciativa o změnu jmen měsíců v kalendáři tak, aby odpovídaly všem jeho jménům:

Lucius, Aelius, Aurelius, Commodus, Augustus, Herculeus, Romanus, Exsuperatorius, Amazonius, Invictus, Felix, Pius
Lucius, Aelius* (jméno císaře Hadriana), Aurelius, Commodus, Augustus (titul), Herculeus (bájný hrdina), Romanus (římský), Exsuperatorius** (nejvyšší bůh), Amazonius ***(amazonský) , Invictus (nepřemožitelný), Felix (šťastný) a Pius (zbožný)

Byl krutý a zvlášť mu dělalo potěšení zabíjení zvířat, venatio; na mincích byl vyobrazen, jak útočí na lva, s nápisem „na odvahu císařovu“ VIRTVTI AVGVSTI. Podle spisovatele Dia Cassia zabil jeden den sto lvů, zabil i žirafu, která byla považována za podivné, bezmocné zvíře a ohromné množství další dravé zvěře, ale i domácí zvěře a to nesli diváci v aréně značně nelibě. Dělo se tak vždy z bezpečného místa na vybudovaném kruhovém lešení, takže mohl předvést spíše obratnost, než statečnost. Je pravdou, že byl v používání zbraní hodně šikovný a potvrzují to i soudobé prameny a Héródianos uvádí, že jej vycvičili mauretánští kopiníci a partští lučištníci a on je mnohdy překonal obratností (mince s kyjem, lukem a toulcem obr. 3). Při jedné příhodě se osvědčila jeho rychlost a přesnost, když se levhart vrhl na člověka v aréně, který jej lákal z klece. Bodl zvíře do tlamy právě včas, takže muž zůstal naživu (obr. 4).
Jeho oblíbeným hrdinou byl Herkules, s kterým se ztotožňoval do té míry, že chtěl být nazýván Herkules, syn Jovův a ne Commodus, syn Markův. Na sochách je často představena jako jeho oblíbenec Herkules, s kyjem a lví kůží na hlavě (obr. 5 ). Pověstná byla jeho vášeň pro gladiátorské zápasy, což vyústilo do nepodložených zvěstí, že nebyl synem Marka Aurelia, ale že ho jeho matka Faustina zplodila s gladiátorem v městě Caieta. Rád vystupoval v aréně a samozřejmě vždy zvítězil. Bojoval s dřevěným mečem, jeho protivníci jen s jakousi holí. Pozoruhodné je, že od přemožených protivníků v boji, přijal kapitulaci, přičemž v ostatních zápasech gladiátorů důsledně vyžadoval boj na život a na smrt a při svých soukromých přípravných zápase své protivníky často zabíjel. Svoje výhry si cenil na 1 mil. sesterciů za každý den, které mu musel platit Řím.
Císař byl zvyklý být odměněn za své výkony potleskem, ale při jednom námořním představení (naumachia), se mu zdálo, že potlesk je vlažný a pohrdavý, tak dostal šílený nápad, aby námořníci zabili všechny diváky a zapálili Řím. Na naléhání prefekta prétoriánů Laeta svůj rozkaz odvolal (obr. 6).

Naprosto zvrácené bylo představení v aréně, kdy v přesvědčení, že je Herkulem sehrál v aréně bájnou pověst o souboji Titánů s olympskými bohy, v němž je Herkules na straně bohů. Jeho náhončí sehnali muže, kteří buď nemocí nebo bojem přišli o dolní končetinu. Commodus jim zbytky končetin nechal zamaskovat tak, aby připomínali napůl člověka a napůl hada tak, jako Titáni na vyobrazeních a nechal je svázat řetězem. Commodus je všechny ubil kyjem.

Když měl v úmyslu v době saturnálií vystoupit před Římany oděný jako gladiátor (obr. 7), byl Marcií, jeho milenkou, komorníkem Eclectem, prétoriánským prefektem Quintem Aemiliem Laetem společně se zápasníkem Narcissem sprovozen ze světa.

Jak je vidět, ne vždy se charakter císaře povedl, někteří vládci měli i výrazné nedostatky, ale několik jich bylo zcela nenormálních.

 

Poznámky:

  • Jméno je vztaženo k císaři Hadrianovi, který adoptoval Lucia Aelia Caesara, jehož původní jméno bylo také Commodus.
  • Exsuperatorius, titul dávaný ve spojitosti s Jupiterem
  • Jméno Amazonský si vysloužil Commodus svou slabostí pro podobiznu své milenky Marcie, oděné jako Amazonka. Sám se rovněž zaobíral myšlenkou o své účasti v aréně v převlečení jako Amazon. Jméno se také odvolává na Herkula.
Zdroje
  1. Commodus, Wikimedia Commons, Musei Capitolini, 180-192 dc, colezz.albani
  2. Commododva flotila na mincích,https://www.ostia-antica.org/piazzale/p-contents-fleet-frames.htm
  3. Commodus jako Herkules Wikimedia Commons, Musei Capitolini
  4. Commodus vchází do arény Edwin Howland Blashfield (American, 1848 – 1936)
  5. Mince denarius z roku 192 avers – hlava Commoda s lví hlavou jako pokrývkou hlavy a nápisem L AEL AVREL COMM AVG P [FEL], na reversu luk, kyj obrácený směrem dolů a toulec na šípy s nápisem [H]ERVLI ROMANO AVG
  6. The Emperor Commodus Leaving the Arena at the Head of the Gladiators, Sloane Collection
  7. Amfiteáter s leopardem, www.bridgemanart.com

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.