Fotogalerie: Ostia Antica - průvodce

Popis mista | Fotogalerie | Mapa


 • [80] Necropolis

 • [81] Mramorový blok Glabria

 • [82] Mramorový blok

 • [83] Věnování od senátu obyvatelům Ostie

 • [84] Porticus

 • [85] Republikánské dílny a obchody

 • [86] Terme di Netuno - Bazény

 • [87] Mithraeum delle Sette Sfere

 • [88] Mithraeum delle Sette Sfere

 • [89] Mithraeum delle Sette Sfere

 • [90] Fullonica

 • [91] Domus dei Capitelli Stucco

 • [92] Caseggiato dei Lottatori - Mozaika

 • [93] Caseggiato dei Lottatori - Vestibul

 • [94] Domus del Pozo

 • [95] P1000760.JPG

 • [96] Domus del Protiro

 • [97] Domus del Protiro

 • [98] Domus del Protiro

 • [99] Domus del Protiro - Hlavní hala

 • [100] Domus del Protiro - Atrium s Nymphaneem

 • [101] Terme del Filosofo_popis.JPG

 • [102] Terme del Filosofo - záchody

 • [103] Terme del Filosofo - Porticus s nikou v pozadí

 • [104] P1000769.JPG

 • [105] Terme del Filosofo - schody k horním bazénům Frigidaria

 • [106] Terme del Filosofo - Prefurnium a obslužní koridor, za ním je Caldarium

 • [107] Terme del Filosofo - Bazén ve Frigidariu

 • [108] Terme del Filosofo - Bazén ve Frigidariu

 • [109] Terme dell´ Invidioso - Bazén ve Frigidariu D

 • [110] Terme dell´Invidioso - Bazén s velkým oknem v apsidě

 • [111] Terme dell´Invidioso - Néreovna na Hippocampu

 • [112] Terme dell´Invidioso - Mozaiky ve vestibulu

 • [113] Terme dell´Invidioso - Mozaika

 • [114] Terme dell´Invidioso

 • [115] Domus della Fortuna Annonaria

 • [116] Domus della Fortuna Annonaria - Kentaur a vlčice kojící Romula a Rema

 • [117] Domus della Fortuna Annonaria - Mozaika Opus Sectile

 • [118] Domus della Fortuna Annonaria - Ceres

 • [119] Domus della Fortuna Annonaria - personifikace Ostie (?)

 • [120] Domus della Fortuna Annonaria - Vchod do apsidové haly

 • [121] Domus della Fortuna Annonaria - Nymphaneum s nikami a dlouhým bazénem

 • [122] Via della Fortuna Annonaria.JPG

 • [123] P1000788.JPG

 • [124] Molino

 • [125] Molino

 • [126] Molino

 • [127] Molino

 • [128] Opus Vittatum Mixtum B

 • [129] Domus delle Gorgone

 • [130] Schola degli Hastiferi

 • [131] Tempio di Bellona

 • [132] Pohled na Santuario di Attis

 • [133] Santuario di Attis

 • [134] Santuario di Attis

 • [135] Tempio della Magna Mater

 • [136] Terme del Faro - barový pult

 • [137] Terme del Faro - barový pult

 • [138] Terme del Faro_3.JPG

 • [139] Terme del Faro - bazén ve Frigidariu

 • [140] Terme del Faro - Bazén a na zdi je vyobrazena Európa s býkem (Zeus)

 • [141] Terme del Faro - Štuk

 • [142] Terme del Faro - Topení

 • [143] Terme del Faro - Bazén

 • [144] Portico dell´Ercole - prodejní pult

 • [145] Portico dell´Ercole

 • [146] Terme del Faro

 • [147] Terme del Faro

 • [148] Terme del Foro - Forica

 • [149] Terme del Foro - Forica

 • [150] Terme del Foro - Porticus

 • [151] Terme del Foro_Palaestra.JPG

 • [152] Terme del Foro - Tepidarium

 • [153] Terme del Foro - Tepidarium B

 • [154] Terme del Foro - Tepidarium B

 • [155] Terme del Foro - Podzemí lázní - Furnicum

 • [156] Terme del Foro - Vestibul

 • [157] Terme del Foro - hypocaustus

 • [158] Terme del Foro

 • [159] Terme del Foro - bazén v Caldáriu

 • [160] Terme del Foro - Bazén v caldariu

 • [161] Terme del foro -Tepidarium B

 • [162] Terme del Foro - Sudatorium

 • [163] Terme del Foro - Sudatorium

 • [164] Terme del Foro - Frigidarium

 • [165] Castrum - Opus Quadratum

 • [166] Nymphaneum a socha Venuše

 • [167] Forica

 • [168] Domus di Giove Fulminatore

 • [169] P1000834.JPG

 • [170] P1000835.JPG

 • [171] Domus della Nicchia a Mosaico

 • [172] P1000837.JPG

 • [173] Ninfeo delle Eroti

 • [174] Domus delle Colonne

 • [175] P1000840.JPG

 • [176] Domus delle Colonne

 • [177] P1000842.JPG

 • [178] Domus dei Pesci

 • [179] Domus dei Pesci - Pohled na pyramidovou fontánu

 • [180] Domus dei Pesci - Polokruhový bazén

 • [181] Domus dei Pesci

 • [182] Domus dei Pesci - Mozaica ve vestibulu

 • [183] Ninfeo degli Eroti_Pohled od vchodu.JPG

 • [184] P1000849.JPG

 • [185] Domus del Tempio Rotondo - Atrium s impluviem

 • [186] Domus del Tempio Rotondo - Koridor podél Atria

 • [187] P1000852.JPG

 • [188] Sacello di Iside

 • [189] P1000854.JPG

 • [190] Cortile del Dioniso

 • [191] Cortile del Dioniso - Domus dell´Aquila

 • [192] Cortile del Dioniso

 • [193] Cortile del Dioniso

 • [194] P1000859.JPG

 • [195] Insula dell Aquila

 • [196] Insula dell Aquila

 • [197] Insula dell Aquila

 • [198] P1000863.JPG

 • [199] Insula del Dioniso

 • [200] P1000865.JPG

 • [201] Casa della Fullonica

 • [202] P1000867.JPG

 • [203] Macellum - Pohled na Podium od Atria

 • [204] P1000870.JPG

 • [205] Domus di Amore e Psiche - Nymphaneum s nikami

 • [206] Domus di Amore e Psiche

 • [207] Domus di Amore e Psiche

 • [208] Terme di Buticosus - Terracotové topení ve zdech

 • [209] P1000878.JPG

 • [210] Terme del bagnino Buticosus - Mozaika s postavou a nápisem Epiktetus Buticosus

 • [211] Terme del bagnino Buticosus - Caldarium

 • [212] Terme del bagnino Buticosus - Caldarium

 • [213] Terme del bagnino Buticosus - Bazén

 • [214] Pohled na Terme dei Sette Sapienti

 • [215] Casette Tipo

 • [216] Pohled na Terme dei Sette Sapienti

 • [217] P1000886.JPG

 • [218] Caseggiato di Bacco e Arianna

 • [219] Caseggiato di Bacco e Arianna

 • [220] Terme della Trinacria

 • [221] Terme della Trinacria

 • [222] Terme della Trinacria - Frigidarium

 • [223] Terme della Trinacria - na ženské hlavě jsou tři nohy - Sicílie

 • [224] Terme della Trinacria

 • [225] Terme della Trinacria - mozaika atletů

 • [226] Terme della Trinacria - Furnace - topeniště lázní

 • [227] Terme della Trinacria

 • [228] Terme della Trinacria - Koridor

 • [229] Serapeum

 • [230] Serapeum

 • [231] Mithraeum della Planta Pedis

 • [232] Mithraeum della Planta Pedis - Cautes a Catopautes

 • [233] P1000902.JPG

 • [234] Caseggiato di Annio

 • [235] Magazzino dei Doli

 • [236] P1000905.JPG

 • [237] Caseggiato degli Aurighi - Pohled na severní bok komplexu

 • [238] Caseggiato degli Aurighi - Severní část

 • [239] Caseggiato degli Aurighi

 • [240] Terme dei Sette Sapienti - Hypocaustus

 • [241] Terme dei Sette Sapienti - Venus Anadiomede

 • [242] Terme dei Sette Sapienti - Venus Anadiomede

 • [243] Terme dei Sette Sapienti - Kruhová hala

 • [244] Terme dei Sette Sapienti

 • [245] Terme dei Sette Sapienti - Pohled od Casetto Tipo

 • [246] P1000915.JPG

 • [247] Case Giardino

 • [248] Case Giardino - Pohled na zahradní bazén

 • [249] Case Giardino

 • [250] Case Giardino - Malby v centrální budově

 • [251] Monumento Fenerario

 • [252] P1000921.JPG

 • [253] Náhrobek Cartilia Poplicola

 • [254] Porta Marina

 • [255] P1000924.JPG

 • [256] Terme di Porta Marina

 • [257] Terme di Porta Marina - Frigidarium s apsidou

 • [258] Terme di Porta Marina - Atleti

 • [259] Terme di Porta Marina - Boxeři a rozhodčí, nad nimi je míč

 • [260] Terme di Porta Marina - Atlet s činkami

 • [261] Terme di Porta Marina

 • [262] P1000931.JPG

 • [263] P1000932.JPG

 • [264] P1000933.JPG

 • [265] Caupona di Alexander Helix

 • [266] Caupona di Alexander Helix - Venuše a Amorek

 • [267] Caupona di Alexander Helix - Tanečníci

 • [268] Fontana con Lucerna

 • [269] Horrea - Vchod z Cardo degli Aurighi

 • [270] Domus di Marte

 • [271] Domus di Marte

 • [272] P1000941.JPG

 • [273] P1000942.JPG

 • [274] Tempio dei Fabri Navates - Pohled na pódium chrámu

 • [275] Basilica Cristiana

 • [276] Basilica Cristiana - Apsida s nikami pro sochy

 • [277] Taberne dei Pescivendoli

 • [278] Taberne dei Pescivendoli

 • [279] Taberne dei Pescivendoli - Delfín a chobotnice

 • [280] Taberne dei Pescivendoli - Nereus

 • [281] Caseggiato del Larario

 • [282] Tempio Rotondo

 • [283] Capitol - Pohled přes Curii

 • [284] Sede di Augustali

 • [285] Sede di Augustali

 • [286] Sede di Augustali

 • [287] Sede di Augustali

 • [288] P1000957.JPG

 • [289] Teatro

 • [290] Teatro

 • [291] Teatro - Hlavní vchod

 • [292] Teatro - Podpůrné zdi

 • [293] Horrea

 • [294] Terme dei Cisarii - nádrž na noze

 • [295] Terme dei Cisarii - vytápění terakotovými rourami ve stěnách

 • [296] Terme dei Cisarii

 • [297] Terme dei Cisarii - Opus Spicatum

 • [298] Terme dei Cisarii

 • [299] Terme dei Cisarii - Mozaiky

 • [300] Terme dei Cisarii - Frigidarium s vozíky (Cisium)

 • [301] Terme dei Cisarii - Frigidarium

 • [302] Republikánské dílny

 • [303] Porticus - začátek

 • [304] Hypocaustus

 • [305] Terme di Netuno - Koridor

 • [306] Terme di Netuno

 • [307] Palestra - východní část

 • [308] Terme di Netuno - Hypocaustus

 • [309] Terme di Netuno

 • [310] Caserma dei Vigili

 • [311] Caserma dei Vigili - Pronaos

 • [312] Caserma dei Vigili - Pronaos

 • [313] Stéla věnovaná císaři Caracallovi

 • [314] Velké bazény v rozích vnitřního dvora

 • [315] Caserma dei Vigili - malby

 • [316] Caserma dei Vigili

 • [317] Caserma dei Vigili - pohled na vnitřní dvůr

 • [318] Caserma dei Vigili - záchody

 • [319] Caserma dei Vigili - latríny

 • [320] Ulice mezi Terme di Netuno a Caserma dei Vigili

 • [321] Terme di Netuno - vedení vody do horního bazénu

 • [322] Palaestra

 • [323] Palaestra

 • [324] Terme di Netuno

 • [325] Terme di Netuno

 • [326] Terme di Netuno - Mozaika

 • [327] Pizzale delle Corporazioni

 • [328] Pohled od Piazzale delle Corporazioni na Cassegiato delle Fornaci

 • [329] Piazza delle Corporazioni

 • [330] Piazza delle Corporazioni

 • [331] Piazza delle Corporazioni

 • [332] Pohled na Tempio

 • [333] Teatro

 • [334] Teatro

 • [335] Piazzale delle Corporazioni

 • [336] Teatro - pohled na jeviště

 • [337] Teatro - pohled na jeviště

 • [338] 47.Divadlo_pohled na Decumanus Maximus.JPG

 • [339] Teatro - pohled na jeviště

 • [340] Teatro - pohled na jeviště

 • [341] Domus di Apuleio

 • [342] Domus di Apuleio

 • [343] Sede degli Augustali - Vnitřní dvůr

 • [344] Sede degli Augustali

 • [345] Sede degli Augustali

 • [346] Domus su via degli Augustali

 • [347] Mithraeum di Felicissimus

 • [348] Mithraeum delle Pareti Dipinte

 • [349] Mithraeum delle Pareti Dipinte

 • [350] Mithraeum delle Pareti Dipinte

 • [351] Caseggiato di Bacco e Arianna

 • [352] AO-ubytování.JPG

 • [353] AO-Ubytování_2.JPG

 • [354] Necropolis

 • [355] Porta Romana

 • [356] Piazzale della Vittoria - socha Niké a Nymphaneum

 • [357] Republikánské díly a obchody

 • [358] Decumanus Maximus a vpravo zbytky Portica

 • [359] Via Dei Vigili

 • [360] Terme di Nettuno

 • [361] Mozaiky na Via dei Vigili

 • [362] Terme di Nettuno - Na mozaice je vyobrazen Neptun

 • [363] Terme di Nettuno

 • [364] Terme di Nettuno - Palaestra

 • [365] Casa dell´Ercole Bambino

 • [366] Teatro - Pohled na divadlo. v popředí Nymphaneum

 • [367] Teatro - Hlavní vchod

 • [368] Teatro

 • [369] Teatro - Dedikační deska

 • [370] Piazzale delle Corporazioni - Tempio

 • [371] Teatro

 • [372] Cacello dell Ara dei Gemelli

 • [373] Teatro

 • [374] Mithraeum dei Serpenti

 • [375] Lázně Invidioso_1.JPG

 • [376] Terme dell´Invidioso

 • [377] Ostia - Pohled na jih k Porta Laurentina

 • [378] Ostia - Pohled na Domus della Fortuna Annonaria

 • [379] Domus della Fortuna Annonaria - Pohled do vestibulu

 • [380] Domus della Fortuna Annonaria - Pohled z portica do haly s apsidou

 • [381] Domus della Fortuna Annonaria

 • [382] Foro della Statua Eroica

 • [383] Tempio Republicano - Pódium

 • [384] Decumanus Maximus

 • [385] Grandi Horrea

 • [386] Via dei Molino

 • [387] Dům Diany.JPG

 • [388] Termopolium (vlevo) a Domus di Giove e Ganimede (vpravo) a boční zeď Capitolu (naproti)

 • [389] Thermopolium

 • [390] Thermopolium - Interiér

 • [391] Thermopolium - Atrium

 • [392] Caseggiato.JPG

 • [393] Terme del Foro

 • [394] Terme del Foro

 • [395] Terme del Foro - Palaestra

 • [396] Terme del Foro

 • [397] Terme del Foro

 • [398] Sede di una Corporazione

 • [399] Terme del Foro

 • [400] Terme del Foro

 • [401] Kompozitní hlavice

 • [402] Forum

 • [403] Forum - Pohled z jihovýchodního rohu

 • [404] Pohled na bok Basilicy

 • [405] Forum - sloupy Portika

 • [406] Forum - Portikus

 • [407] Forum - Capitolium

 • [408] Basilica

 • [409] Curia

 • [410] Caseggiato del Larario

 • [411] Tempio Rotondo

 • [412] Curia

 • [413] Mercato Piccolo - sklad vykopávek

 • [414] Horrea Epaghatiana e Epaphroditiana

 • [415] Tempio d´ Ercole

 • [416] Tempio Tetrastilo

 • [417] Tempio del Ara Rotonda

 • [418] Tempio del Ara Rotonda

 • [419] Tempio del Ara Rotonda

 • [420] Terme del Buticoso

 • [421] Horrea Epaghatiana e Epaphroditiana

 • [422] Domus di Amore e Psyché - Nymphaneum

 • [423] Domus di Amore e Psyché - Nymphaneum

 • [424] Domus di Amore e Psiche

 • [425] Amore e Psyché

 • [426] Terme del Mithra - na levé straně

 • [427] Terme del Mithra

 • [428] Terme del Mithra - Frigidarium

 • [429] Terme del Mitra - Mithraeum

 • [430] Terme del Mithra - Mithraeum - Socha Mithry zabíjející býka

 • [431] Terme del Mithra - Koridor

 • [432] Caseggiato del Serapide - Vchod z Via della Foce

 • [433] Tempio dei Mensores

 • [434] Caseggiato del Serapide a brána s tympanonem do Terme dei Sete Sfere

 • [435] Caseggiato degli Aurighi

 • [436] Terme dei Sette Sapienti

 • [437] Terme dei Sette Sapienti

 • [438] Terme dei Sette Sapienti

 • [439] Terme dei Sete Sapienti

 • [440] Terme dei Sete Sapiente

 • [441] Caseggiato dei Aurighi

 • [442] Caseggiato degli Aurighi

 • [443] Caseggiato degli Aurighi

 • [444] Caseggiato degli Aurighi

 • [445] Caseggiato degli Aurighi

 • [446] Caseggiato dei Aurighi - Pohled na Case a Giardino

 • [447] Caseggiato degli Aurighi

 • [448] Sacello delle Tre Navate

 • [449] Basilica Cristiana

 • [450] Basilica Cristiana

 • [451] Tempio dei Fabri Navales

 • [452] Schola del Traiano

 • [453] Pohled na Terme di Porta Marina

 • [454] Terme del Porta Marina

 • [455] Schola del Traiano

 • [456] Schola del Traiano - Forica

 • [457] Schola del Traiano

 • [458] Schola del Traiano - Peristyl

 • [459] Schola del Traiano

 • [460] Terme dele Sei Colonne

 • [461] Fontana con Lucerna

 • [462] Caseggiato delle Trifone

 • [463] Caseggiato delle Trifore

 • [464] Case a Giardino

 • [465] Domus del Ninfeo

 • [466] Domus del Ninfeo - Nymphaneum

 • [467] Domus del Ninfeo

 • [468] Monumento Funenario

 • [469] Fontana con Lucerna

 • [470] Macellum

 • [471] Sloup s korintskou hlavicí

 • [472] N.JPG

 • [473] Mozaikové fresky.JPG

 • [474] Domus di Giove e Ganimede - Socha Jupitera v pseudosvatyni - Aedicula

 • [475] Torzo sochy.JPG

 • [476] Caseggiato dei Doli

 • [477] Synagoga

 • [478] Cardo Maximus

 • [479] Sarkofag

 • [480] Původní opevnění Ostie

 • [481] Horrea

 • [482] Horrea - etruské sloupy

 • [483] Horrea di Hortensius

 • [484] Sarkofag - St.Cyriacus

 • [485] Oratorio Cristiano

 • [486] Nymphaneum

 • [538] Opus Reticulatum Mixtum

 • [539] Opus Vittatum Mixtum A

 • [540] Opus Vittatum Simplex

 • [2204] Campo della Magna Mater e Terme del Faro

 • [2205] Domus della Fortuna Annonaria

 • [2206] Portico e Caseggiato dell´Ercole,Domus delle Collone,dei Pesci,del Pavone

 • [2207] Regio I - Okolí Fora

 • [2208] Regio I - Tempio d´Ercole a Terme di Mitra

 • [2209] Regio I - Terme del Foro

 • [2210] Regio II - Teatro a Grande Horrea

 • [2211] Regio II - Teatro, Quattro Tempietti a Grande Horrea

 • [2212] Regio II - Terme dei Cisarii a Portico

 • [2213] Regio II - Terme di Nettuno a Caserma dei Vigili

 • [2214] Regio III-Caseg.Serapid a Terme dei Sette Sapienti

 • [2215] Regio III-Caseggiato degli Aurighi a S.delle Tre Navate

 • [2216] Regio III-Terme della Trinacria a Serapeum