Terme di Caracalla

Historie


Cladarium a za ním Tepidarium.JPG
Jedny z největších lázní, jaké byly postaveny v antice. Jsou veliké jak svojí celkovou rozlohou 340 x 330 m, tak svojí výškou – přes 30 m. Lázně vznikly pravděpodobně rozhodnutím císaře Septimia Severa, ale byly postaveny z větší části za jeho syna Marka Aurelia, zvaného Caracalla, dokončeny byly kolem roku 235. Později byly lázně opraveny po požáru za císařů Aureliana (270-275) a Diocleciána (284-305), kdy byl postaven akvadukt (aqua Antoniana). Později byla upravena část caldaria na apsidu. Poté lázně plně sloužily svému účelu až do 5. stol. Olympiodóros hovoří o 1600 lidech, kteří měli možnost využívat lázně v jeden okamžik. To znamenalo, že jeden den mohlo lázně navštívit 6 až 8 000 lidí.

Lázně přestaly plnit svůj účel po roce 537 a staly se hřbitovem pro křesťanské poutníky, kteří navštívili Řím a ještě později sloužil komplex víceméně jako kamenolom, odkud se bral stavební materiál pro výstavbu kostelů a paláců. Tři hlavice sloupů se symboly Jupitera se použily v katedrále v Pise a další v římském kostele Santa Maria Trastevere. Hodně sloupů stálo ještě v první polovině 16.stol., ale po „vytěžení“ sloupů a soch papežem Pavlem III. Farnese, bylo mezi roky 1545 a 1547 odvezeno ještě velké množství soch, mramorových desek a ostatního vybavení.


Frigidarium.JPG
Teprve v r. 1824 začal vévoda Di Velo se systematickými vykopávkami. Byly nalezeny nádherné podlahové mozaiky znázorňující atlety, které jsou nyní umístěny ve Vatikánském muzeu. Později bylo odkryto frigidarium a v larariu byly objeveny fresky, které byly odebrány ze zdí a restaurovány v r.1975, nyní jsou ve východní palaestře. Ke konci 19.stol bylo po vykopávkách restaurováno caldarium s mramorovou podlahou ve stylu opus sectile a byly objeveny podlahové mozaiky v západní palaestře. Na začátku 20. stol. probíhaly vykopávky v podzemní části lázní, kde bylo např. objeveno mithreum (svatyně boha Mithry).I to co zbylo z původního objektu, je fascinující svými rozměry a muselo být ve své době ohromující, nemluvě o nádherné vnitřní výzdobě a patrovém uspořádání. V r. 1938 byl caldarium přizpůsobeno jako operní jeviště a to je po úpravách v činnosti ještě i v posledních letech.