Od Lázní U Fora, Terme del Foro k Posvátnému okrsku Velké Matky bohů, Campo della Magna Mater


Terme del Foro - Tepidarium
Po Via del Tempio Rotondo se dojde na jižní konec Fora a okolo zadního traktu Chrámu Augusta a Romy Tempio di Augusto e Roma se dojde k postranímu vchodu do Terme di Foro, Lázně u Fora, nejrozsáhlejší (3 200m2) a nejdůležitější komplex v Ostii. Lázně byly situovány v srdci města a byly postaveny, jak potvrzeno na použitých cihlách, v různých fázích. První, začínala v roce 150 za císaře Antonina Pia jeho praefectem praetorio M. Gaviem Maximem i když není jasné, jestli výstavbu také financoval, druhá etapa probíhala za severovské dynastie od roku 193-225. Třetí za tetrarchátu v letech 306-337. Úpravy financované Flaviem Octaviem Victorem, praefectem annonae a poslední přestavba se uskutečnila v době vlády císaře Theodosia a pravděpodobně byly financované Ragoniem Vincentiem Celsem, praefectem annonae v letech 385-389. Za vchodem z Via della Forika se prošlo vestibulem doleva do dvou šaten apodyterií po stranách.

Terme del Foro
Následující místnost byla frigidarium, to byl největší prostor lázní s bazény se studenou vodou, jeden obdélníkový a druhý na protější straně s apsidou. Místnost měla po stranách dva a dva velké sloupy. Odtud se prošlo do oválné místnosti, určené k pocení, sudatorium nebo laconikum, v antice obložená mramorovými deskami a byla spojená s oktagonální, osmibokou místností, využívající ponejvíce slunečního svitu, tzv. heliocaminus. Prostřední dvě velké místnosti tepidariajsou bez bazénů, jedna obdélníková s vnějším obloukem a druhá čtvercová, které mají dodnes viditelné trubky pro vedení teplého vzduchu ve zdech. Poslední velká místnost v řadě bylo caldarium se třemi bazény, které se plnily horkou vodou. Začátkem 5.stol. byl přidán poslední, jižní bazén. Za zdí, která odděluje lázně od servisních prostorů bylo praefurnium, místo, kde se topilo a teplý vzduch vyhříval vodu, stěny i podlahy. V jihovýchodní části bylo vodní kolo o průměru 10m.

Terme del Foro - Palaestra
Na jih od lázní je velký trojúhelníkový prostor, palaestra prostor určený pro různá tělesná cvičení. Po severovské době byly v prostoru palaestry přidány sloupy po obvodě. V jihozápadní části je malý chrám, o kterém se neví, komu byl dedikován a za nimi jsou umístěné veřejné záchody forica V lázních se našlo několik mramorových nápisů a sochy. Lázně určitě patří k základním pokladům Ostie, jak svojí velikostí, tak architektonickým řešením a návštěva by se neměla v žádném případě vynechat.

Je dobré se vrátit na ulici Cardo Maximus v místech, kde končí jižní strana Fora, protože si můžeme prohlédnou velké záchody, forica na rohu Carda a Fora a po Cardu se vydáme na jih (směrem k Porta Laurentina). První dům po pravé straně je Dům Jova Hromovládce, Domus di Giove Fulminatore. Pochází z 2.stol.př.n.l. s malými zbytky opus quasi-reticulatum a skládá se vlastně ze dvou ze dvou domů. První objekt má název podle desky s věnováním v řečtině Jupiterovi vrhajícímu blesky. Plán prvního domu je obvyklý, místnosti obklopují centrální atrium s mramorovým impluviem. Zadní stěna má niky a byla postavena později. Pozdější úpravy jsou v opus latericium a opus vittatum. Druhý dům v tomto bloku je Dům s nikou a mozaikou, Domus delle Nicchia a Mosaico, který je tak součástí dvojdomu pocházející z 50 let 1.stol.př.n.l., s mozaikami ze 4.stol.n.l. Vchod byl z Carda a po obou stranách byly obchody. Vestibulem se prošlo do atria. Za atriem je tablinum a ve velké nice pseudo-aedicula je odlitek sochy nalezené na Foru.

Další stavba na pravé straně Carda směrem k Porta Laurentina je úžasné Nymphaeum s amorky, Ninfeo degli Eroti (ze 4.stol.)postavené v opus latericium a opus vittatum.


Ninfeo delle Eroti
Čtyři sloupy v rozích vypadají, že podpíraly křížovou klenbu. Objekt je velmi dobře zachovalý a restaurovaný, má čtvercový půdorys s mramorovým obložením a třemi nikami na straně a malým bazénem uprostřed. Blízko niky se našla socha Erose s lukem. V zadní nice byla zřejmě socha Venuše.

Další stavba je rozsáhlý Dům se sloupy, Domus delle Colonne, postavený v letech 230-240, kdy se výstavba výstavních domů přesouvala ze severozápadní části Ostie do jižní a jihovýchodních částí. U vchodu jsou dva mramorové sloupy a na podlaze jsou polychromované mozaiky v opus sectile. Přibližně uprostřed domu je velký peristyl s cihlovými sloupy, ke kterému je přístup přes vestibul. Uprostřed je nymphaeum se dvěmi polokruhovými nikami. O bohatosti vybavení svědčí vytápěné místnosti na jižní a západní straně. Za peristylem je velká jídelní místnost triclinium. V domě se našla malá socha Diany a reliéf s nymfou.

Na tento dům navazuje na západní straně, tedy ještě dále od Carda Maxima, další krásný Dům s rybami, Domus dei Pesci. Vchod je přes obvyklý vestibul s mazaikou na podlaze znázorňující pohár s rybami. Byla vyslovena domněnka, že jde o křesťanský symbol, ale tato myšlenka není přijímána bez výhrad.


Domus dei Pesci - Mozaica ve vestibulu
Po stranách jsou další dvě místnosti s mramorovou podlahou a část zdí má také mramorové obložení. V další místnosti je bílá mozaika. Odtud se projde do dvora s černobílými mozaikami a který má uprostřed mramorovou nádržku (v souvislosti s myšlenkou, že jde o místo obývané křesťany může jít o baptistérium?)s fontánou. Další místnost má také dva sloupy s dvěmi cihlovými polosloupy a na podlaze nádherné černobílé mozaiky ve vysoké kvalitě. V domě se našla malá socha Fortuny. Některé místnosti měly vytápění, šlo tedy o komfortně zařízený dům. Poslední úpravy proběhly v posledním čtvrtině 3.stol.n.l.

Svým interiérem je velmi zajímavý je Hostinec U Páva, Caupona del Pavone přes boční ulici, jižně od Domu se sloupy. Bohužel je hostinec delší dobu nepřístupný. Pokračováním po Cardu na jih směrem k Porta Laurentina se dostaneme k dlouhému komplexu domů Portik a Herkulův dům, Portico e Caseggiato dell´Ercole se zbytky prodejních pultů, velkým vnitřním dvorem se zakrytou nádrží a částečně zachovalými malbami na stěnách blíže k lázním Terme del Faro.


Terme del Faro - barový pult
Lázně se zobrazením majáku, Terme del Faro, byly postaveny v opus letericium v době Trajána nebo na začátku Hadriánovi vlády, ale byly mnohokrát v pozdější době přestavovány. Vchod do vestibulu je z Carda téměř na konci komplexu, kde je vidět u vchodu na pravé straně prodejní pult obložený mramorem; Po stranách vestibulu jsou místnosti používané jako šatny, apodyterium a nejjižnější místnost byl záchod. Vestibulem se projde do frigidaria s velkým bazénem s apsidou na jižní straně, které je rozděleno na tři části dvěmi sloupy uprostřed. Naproti velkému bazénu přes frigidarium je menší, dnes zakrytý bazén, obložený mramorem, okolo kterého jsou na zdech nádherné malby, čelní představuje Europu na býku. Na podlaze frigidaria jsou černobílé mozaiky a s mořskými výjevy a velkým majákem, podle kterého lázně nesou jméno. V západní části jsou vytápěné místnosti a černobílé mozaiky, které nejsou v nejlepším stavu.


Tempio della Magna Mater
Pokračování po Cardu se ocitneme na širokém otevřeném místě, zvaném Posvátný okrsek Velké Matky bohů, Campo della Magna Mater (římská bohyně totožná s maloasijskou bohyní Kybelé, uctívanou v podobě černého kamene, bohyně plodnosti), který je velmi zajímavým komplexem se zvláštní atmosférou. Svatyně se datují od 2 stol.n.l. a prostor, na kterém jsou umístěny má trojúhelníkový tvar. Dlouhá strana, která je souběžná s bývalými městskými hradbami, byla tvořena arkádami s cihlovými sloupy, severovýchodní strana se skládala z restaurací a obchodů orientovaných směrem do cesty. Severozápadní strana končila u Terme del Faro a Mitrea degli Animali. Vrcholem trojúhelníku směrem k bráně Porta Laurentia byl malý chrám Bellony. Nejvíce zajímavá je přístupná Svatyně boha Attida,

Santuario di Attis
Santuario di Attis, pastýřského boha z Frýgie (dnešní Turecko), úzce související s Velkou Matkou bohů. Prostor svatyně je téměř celý oplocen, s nádrží uprostřed a malou obdélníkovou cellou,která má apsidu a niky po stranách. Vchod je lemovaný dvěma Telamony, umístěnými na základech, představujících boha Pana (řecký pastýřský bůh), uvnitř je kopie sochy Attida – originál je uložen v Lateránském muzeu.Ve stejném bodě trojúhelníku je chrám Schola Hastiferů, Schola degli Hastiferi (možná rituální tanečníci kultu bohyně Bellony) a úplně v rohu je Chrám Bellony,

Tempio di Bellona
Tempio di Bellona, bohyně války ve starém Římě. Tento chrám, který byl postaven v první polovině 2.stol.n.l., později byl přestavěn, leží na dlouhém lichoběžníkovém půdorysu a má vytvořené atrium s dvěma řadami sloupů a obdélníkovou cellu. Chrám není velký, pouze 7 x 5,8m. Tři schody vedou do pronau se dvěmi cihlovými sloupy u vchodu. Na podleze jsou černobílé mozaiky. Dedikační nápis byl nalezen vedle chrámu a je od městských úředníků. A(ulus) LIVIUS PROCVLVS P(ublius LVCILIVS GAMALA

Na opačném rohu trojúhelníku je chrám Cybelé nebo také Kybela, Chrám Velké Matky bohů, Tempio della Magna Mater, orientální bohyně plodnosti, související s bohem Attidem. Stavba, datovaná do 2.stol. byla postavena jako typicky římský chrám. Po schodech vystoupáme do chrámu stojícího na vyvýšené základně, vstoupíme do pronau nebo atria se čtyřmi sloupy v řadě. Před chrámem je stále k vidění zbytek oltáře.

Trochu severně, nicméně pár kroků od chrámu Kybelé, je Mithraeum se zvířaty, Mitreo degli Animali, jeho vchod byl na západní straně a na rozdíl od všech budov užívaných v tomto kultu, neobsahovalo postranní podia. Pochází ze 2.stol., ale je bohužel ve velmi špatném stavu. Mithraeum možná souvisí s chrámy Attida a Kybely, protože všechny uvedené kulty pocházejí z východu, z Frýgie. Zajímavé jsou mozaiky na podlaze ale i to, co může být považováno za oltář. Mozaiky jsou: nahý muž s kadeřavými vlasy držící srp, kohout, zvířecí znamení začínajícího dne, havran, znamenající jeden ze stupňů zasvěcení v kultu, škorpion, symbol destrukce, had, býčí hlava s nožem, který v zobrazení používal Mithra k zabití býka.

Od Domu Gorgon, Domus delle Gorgoni k Ulici Augustálů, Via degli Augustali


Domus delle Gorgone
Od Laurentijské brány, Porta Laurentina se budeme vracet zpět do města a na Náměstí gorgon, Piazza dei Gorgoni, kde se rozděluje Cardo Maximus na Cardo a ulici Semita dei Cippi, je velmi zajímavý dům Dům Gorgon, Domus delle Gorgoni, má velmi malý lichoběžníkový dvůr a nepravidelné místnosti. Některé mají mozaiky s hlavou Gorgony Medusy – mytologické postavy s hady místo vlasů, zabité mytologickým hrdinou Perseem. Dům byl postaven v Hadriánově dobe v opus mixtum, opus reticulatum a opus vittatum a byl předmětem výzkumných prací holandských archeologů.

Ulicí Semita dei Cippi se po několika metrech dojde k velkému domu s mlýny a s pekárnou


Molino
Molino, která má trapezoidní tvar daný Cardem a ulicí Sémita dei Cippi. Objekt je datován na konec 1.stol. a postavený převážně v opus mixtum a v letech 370-440 byla pekárna upravovaná v opus vittatum. Ke Cardu byl obráceny čtyři obchody a další čtyři do druhé ulice. Uprostřed je velký dlouhý prostor rozdělený na severní straně dvěmi řadami sloupů, který byl zastřešený a kde jsou umístěny mlýnské kameny z vulkanického kamene, z nichž tři obsahují nápisy. Jižní část haly neměla střechu. V jihozápadní části jsou zbytky velké pece.


Domus del Protiro
Od pekárny a Mlýnů, Molino se po zhruba dvaceti metrech dostaneme k nádhernému Domu se sloupovým vestibulem, Domus del Protiro, postaveného ve 4.stol v pozdní severovské době, kdy se již těžiště honosnějších staveb přemístilo ze severozápadu do jihovýchní části města. Dům byl postaven na již existujících základech. Vstup je tvořen dvěma sloupy a nad římsou je elegantní tympanon, vede do vestibulu za kterým je mramorové nymphaeum s nikou, které je součástí portika. Po stranách portiku byly ložnice a místnosti pro domácí obyvatele. Za portikem je hlavní hala, která má tři klenutá okna a mozaiky na podlaze. Vzadu za domem byla velká cisterna na vodu. Po vystoupání po schodech člověk ocení, jak byl dům naplánován, protože pohled na dům a okolí je impozantní a právem se řadí k nejhezčím domům v Ostii.


Terme del Filosofo - Prefurnium a obslužní koridor, za ním je Caldarium
Na stejné ulici a na stejné straně jsou Lázně U Filosofa, Terme del Filosofo postavené v Trajánově době v opus latericium. Jižní část začíná úzkým koridorem, velký bazén je v další místnosti. Na levé straně jsou záchody. Po schodech se vyjde do horní části lázní. Východní část lázní byla přistavěna ve druhé polovině 3.stol.na místě , kde byl původně chrám, který možná patřil k nějakému společenství nebo kolegiu a byl zbourán. Lázně jsou poměrně rozsáhlé, obsahují také obvyklé caldarium s apsidovým tvarem a frigidarium s oválným bazénem.
Po prohlídce Terme del Filosofo se vrátíme na ulici Semita dei Cippi po které jdeme na křižovatku, přičemž po pravé straně před ní zaznamenáme toaletu, která je součástí následujícího domu, který navšívíme. Na křižovatce zabočíme doprava a po 5 metrech je na pravé straně ulice Via del Domus Fortuna Annonaria vchod do dalšího, bohatě vybaveného Domu s Fortunou v zásobování,

Domus della Fortuna Annonaria - Vchod do apsidové haly
Domus della Fortuna Annonaria, . Byl postaven uvnitř bloku tvořeného dvěma obchody ve 2.stol. a původně měl různé obchody orientovaných do ulice. Během 4.stol.byl přestavěn do bohaté rezidence s vnitřním dvorem. Název se odvozuje od sochy umístěné v zahradě na pravé straně. Dvůr byl obklopen portikem ze tří stran a měl malý bazén. V nice byla nalezena socha Junony nebo Ceres. Napravo, kousek stranou od portika, je menší hala, v zadní části s apsidou a nikou. Na levé straně stojí nymphaeum s dvěmi obdélníkovými a dvěmi polokruhovými nikami s dlouhou obdélníkovou nádrží. V některých místnostech domu jsou krásné mozaiky a jedna místnost má mramorovou podlahu v opus sectile. Za zmínku stojí krásné sloupy mezi portikem a vedlejší halou s kompozitními hlavicemi tvořenými lichoběžníkovým blokem mezi hlavicí a obloukem, používaný hodně v byzantské architektuře k odlehčení oblouků v arkádách).

Domus della Fortuna Annonaria - personifikace Ostie (?)
V domě se našly socha Athény, hlava Venuše a socha pravděpodobně jako personifikovaná Ostie. Další socha byla nalezena v nice a jde pravděpodobně o Juno nebo Ceres. Dům prošel několika přestavbami a to v různých stavebních stylech.

Následující stavba na této ulici je nazývaná Dům se zápasníky, Caseggiato dei Lottatori, v domě bylo sídlo nějakého spolku a pochází z Hadriánovi doby, byl postaven v opus latericium. Vchodem vejdeme do vestibulu s hezkou mozaikou a za ním je obdélníkový prostor s portikem a se středovým bazénem. Po stranách jsou místnosti, z nichž několik má geometrické mozaiky


Caseggiato dei Lottatori - Mozaika
, tmavé na bílém podkladu. Několik podlah má podlahu provedenou v opus spicatum.

Na stejné ulici, téměř na konci se nachází na pravé straně Felicissimovo Mithraeum, Mitreum del Felicissimo z druhé poloviny 3.stol., které vykazuje typické znaky mithraea: dlouhý prostor s lavicemi po stranách. Oltář je ukrytý před indiskrétními pohledy (vchod byl v antice z levé strany). Znaky na podlahové mozaice označují stupeň zasvěcení.


Mithraeum di Felicissimus
Směrem od oltáře jsou : nápis FELLICISSIMUS EX VOTO F(ecit) a velká rituální číše , sedmý panel-frýgická čapka, prořezávací nůž, šestý panel-pochodeň, koruna s paprsky a pásky a bič, pátý panel-meč,srpek měsíce a kosa, čtvrtý panel-rýč, sistrum,hudební nástroj a blesk, třetí panel-pytel, helma a oštěp, druhý panel-diadém s měsícen a lucerna, první panel-havran, malý kalíšek a caduceus (tyč se děma hady). Blízko vchodu jsou dvě čepice s hvězdami (znak Blíženců, Dioskúrů)a číše.


Fullonica
Po vrácení na Via degli Augustali pokračujeme vlevo zpět na Decumanus a po levé straně zaznamenáme zakrytý prostor Prádelny, Fullonicu, která je charakterizována velkým obdélníkovým prostorem s cihlovými sloupy ve středu, mezi nimi jsou čtyři nádrže pro praní a barvení prádla. Objekt pochází z poloviny 2.stol., Později byla prádelna stavebně upravena. Za zmínku stojí stále viditelné trubky na vodu a na pravé straně blízko zdi postavené v opus reticulatum, jsou zbytky suspensuare, cihlové sloupky pod podlahou postavené proto, aby mohla proudit teplá voda do nádrží. Malé dřevěné nosníky mezi sloupy sloužily k pověšení vypraného nebo barveného prádla. Na třech stranách byly téměř úplně zakopané vázy, přesně spojené pro saltus fulonicus, kde zvláštní dělníci skákali a šlapali a tím prali prádlo. Blízko čtvrté strany, nalevo, byly malé cihlové nádrže. Nevíme, zda středová část byla zakrytá, nyní je objekt nově zakrytý. Po vrácení na Decumanus dojdeme nazpět k Římské bráně, Porta Romana, a před odchodem z města se ještě můžeme podívat na Necropolis na pravé straně silnice.

Necropolis


Necropolis
Hned za branou se rozprostírá na pravé straně Necropolis. První archeologické vypkopávky se uskutečnily v polovině 19.stol., poté výzkumy pokračovaly mezi lety 1910 a 1920. Římské Necropolis(z řečtiny = město mrtvých) byly situovány vně měststkého centra a to z hygienických důvodů (nařízení zákona Dvanácti desek) a byly blízko hlavní cesty. Hrobky na Via Apia z antického říma jsou famózní, v Ostii byla Necropolis podél Via Ostiensis, Via Laurentis (vně za stejnojmennou branou) a podél Via Severiana vedoucí do přístavu.