La Villa dei Volusii Saturnini

V těsné blízkosti vnějšího dálničního okruhu Říma leží Villa Volusii, která byla založená někdy kolem roku 50 př.n.l. za Q. Volusia Saturnina a pravděpodobně sloužila zpočátku jako výletní místo pro významnou rodinu Saturninům. Za císaře Augusta přestavěl a rozšířil vilu Lucius Volusius Saturninus, consul suffectus v roce 12 př. n. l., kdy byl přistavěn poměrně velký peristyl, obklopený místnostmi. Většina těchto místností byla později využívána jako ergastulum ( místnost pro otroky). V této době se výrazně měnil venkov, kde vhledem k velkému počtu otroků ubývali kolóni. Produkce venkovských vil (villa rusticana), se měnila z pěstování vína a oleje v době republiky na převážně pěstování obilí za císařství. To odpovídá i tlaku levného, dováženého vína i olejů z provincií na italskou produkci.

Svojí stavbou, výzdobou a použitím je Villa Volusii Saturnini podobná venkovské vile v Settefenestre. Ve starší části vily vlevo, která je položena o málo výše než novější část, se nachází zahrada hortus, a za ní následuje atrium s okolními místnostmi. Většina z nich je postavena technikou opus reticulatum, některé místnosti mají zdi postavené ve starším stavebním slohu opus incertum. Podlahy mají nádherné mozaiky s převážně geometrickými vzory. Část z nich jsou polychromované s jemnými vzory. Některé podlahy jsou vytvořeny technikou opus spicatum (tvar rybí kostry). Na západní straně atria se nachází triclinium a vzadu tablinum. Zcela na západním konci je starší zahrada hortus.

Novější část vily je soustředěna kolem rozlehlého peristylu, kde byly, jak je výše popsáno, pokoje otroků, hospodářské místnosti, skladové prostory, nicméně uprostřed severozápadní, delší strany je krásné lararium, svatyně domácích bůžků s elegantní mozaikovou výzdobou, mramorovými bystami duchů (genii) a obsahuje také dlouhý pohřební nápis (AE 1972.174) od senátu z roku 3. n. l., oslavující Lucia Volusia Saturnina a kratší nápis (AE 1972.175) věnovaný jeho mladšímu synovi, Quintu Volusianu. V severozápadním rohu peristylu je záchod s podlahou v opus spicatum.