Alba Fucens

Ve střední Itálii, v pohoří Abruzzy se nacházejí zbytky antického města Alba Fucens, které je blízko dnešního města Massa d´Albe.


30 Amfiteátr a pohoří Abruzzy
Římská historie města začíná roku 303 př.n.l., kdy 6 000 veteránů z Lazia dobývá jedno z měst kmene Marsů. Alba znamená vysoko položené a Fucens pochází od názvu jezera Fucino, vzdáleného zhruba 3 km. Je pravda, že nadmořská výška lokality je značná: 1 000 m. Město leží pod velkým masivem Monte Velino (2 487 m), které vytváří krásnou okolní kulisu. Umístění města mělo poměrně velký strategický význam pro Řím, od kterého leží přibližně 100 km vzdušnou čarou a leželo na jedné z hlavních tepen střední Itálie, Via Valeria, která byla prodloužením cesty Via Tiburtina. Ve druhé punské válce zůstalo město nejdříve věrné Římu, ale později odmítlo poslat kontingent vojska a bylo potrestáno. Poté se stalo vězením pro zajaté nepřátele Říma: byl zde vězněn např. Syphax z Numidie, král Perseus z Makedonie po své porážce ve třetí makedonské válce (bitva u Pydny v r.168 př. n. l., kdy jej porazil Lucius Aemilius Paullus a byl veden jako zajatec v Římě při triumfálním průvodu) nebo Bituitos, král kmene Arvernů.

17 Herculův chrám a schody do Auly
Z vykopávek jsou patrné jedny z nejstarších částí původní osady a dají se datovat do konce 2.stol. př. n. l., kdy byly postaveny důležité občanské budovy jako basilica - velká budova s rozměry 53 x 23 m na místě křížení ulic decumanus maximus a cardo, divadlo, trh macellum i sakrální objekty, jako Herkulův chrám s velkým vnitřním prostorem 80 m dlouhým a obklopeným portikem s dvojitými sloupy. V chrámu bylo poměrně malá svatyně sacellum – Aula pro sochu boha Herkula. Zde sa našla velká Herculova socha z mramoru, která je po restaurování vystavena v archeologickém muzeu v Chieti. Některé odkryté domy v době archeologických výzkumů Alby Fucens byly znovu zakryty a tak je vidět skutečně jenom část antického města.

Z objektů, které jsou nyní k vidění, je zajímavá Villa urbana s peristylem. Zajímavé jsou tabernae se sloupy portika na široké a dlouhé ulici s patrnými přechody pro chodce.


26 Amfiteátr a jižní brána
Výstavba amfiteatru spadá do císařské éry v první poloviny 1. stol. a je zároveň jednou z nejlépe zachovaných staveb v Abruzzách. Vnitřní rozměr má 40 x 60m a celkový je 95 x 80m. Z této doby pochází i docela dlouhý portikus u tzv. Via dei Pilastri.

Mezi důležitými odkrytými objekty je tzv. forum pecuarium, trh obklopený portikem. Součástí města byly (jak jinak u římského města) veřejné lázně thermy s caldariem, tepidariem a frigidariem s oddělenými místnostmi pro muže a ženy. V lázních se našel nápis o ženě jménem Vibia Galla, což by mohla být dcera císaře Gaia Trebonia Galla (251 – 253). Součástí města bylo také divadlo, ze kterého se toho mnoho nezachovalo a po částečném odkrytí a zaevidování nálezů bylo zase zakryto.


33 Apsida chrámu
Na kopci stojí křesťanský chrám sv. Petra ze 12.stol., postavený na základech antického chrámu ze 3.stol. př. n. l. zasvěcený Apollonovi, na výstavbu se použil jako stavební materiál i zbytky římského města, u vchodu i uvnitř jsou součástí chrámu původní sloupy antického chrámu. Také některé vnitřní části pocházejí z antiky, ale především je zástavba na antickém základu patrná na exteriérech chrámu. Okolo města stojí zbytky zdí, které obklopovaly celé město v délce zhruba 3 km a měly čtyři brány. Byly postaveny polygonální technikou, nazývanou kyklopské zdivo a to ještě před ovládnutím města Římem, protože se datují do 4.stol. př. n. l. Byly 2,8 m vysoké a 3,8 m široké. Na zbytcích zdí u městské brány jsou stále vidět ohromné kamenné kvádry. Později byly zdi na některých místech zesíleny třetí obrannou zdí. Nejrozsáhlejší výzkum prováděl v Albě Fucens Belgičan Carl Martens, profesor univerzity v Lovani.

Alba Fucens je trochu neprávem opomíjena v různých průvodcích. Může totiž nabídnout mimo archeologického naleziště, mimochodem velmi působivého, i nádherné okolí tvořené vysokými Abruzzami a jezerem Lago Fucino.