DSC01201.JPG
Město Taormina na východním pobřeží Sicílie je jedním z nejkrásnějších letovisek na ostrově a její jasně největší atrakcí je Teatro Greko. Vzniklo ve 3.stol.př.n.l., pravděpodobně za vlády Hieróna v Syrakusách, na svahu hory s úchvatným výhledem na záliv a Etnu v pozadí. Zaříznutí do terénu hory bylo zcela obvyklé jako u jiných u řeckých divadel a v tomto případě se muselo přemístit 100 000 kubických metrů skály a zeminy. Je druhé největší na Sicílii hned po velkém divadle v Syracusách, později vybudovaná divadla na Sicílii jsou rozměrově menší. Divadlo je 50m hluboké, 120m široké 20 m vysoké s tradičním uspořádáním: hlediště, scéna a orchestra, kde je scéna naproti hledišti a kde herci předváděli hry Sofokla, Aeschyla nebo Euripida. Scéna byla vyzdobena korintskými sloupy. Orchestra oddělovala hlediště od scény a bylo to místo pro hudebníky, chóry a tanečníky. Stupně pro diváky byly buď vytesány do skály nebo vyzděny a byly 62m dlouhé dole až po 150m v poslední řadě a je rozděleno do devíti sektorů. Hlediště pojmulo až 5 400 diváků.


DSC01202.JPG
Po obsazení Sicílie Římem bylo divadlo přestavěno podle římských zvyklostí tak, aby mohli v divadle probíhat gladiátorské hry. V současné době se divadlo využívá k divadelním pžedstavením. Svojí polohou bylo divadlo rozhodně jedním z nejkrásnějších v celém antickém svět a i nyní je perlou Sicílie. Škoda, že za mého pobytu bylo po dešti a Etna byla zahalená mraky.