Tabernae a Traianova tržnice

Taberna je definovaná právníkem Ulpianem, uváděna v souhrnném díle Digesta jako jakýkoli druh budovy vhodný pro přebývání a Festus tvrdí, že se jednalo o nejstarší druh příbytku používaný mezi Římany a že právě od raného použití byla na vojenské stany aplikována slova taberna a tabernaculum, i když byly postaveny z kůží. Někdy mohly být taberny postaveny v táboře (castrum)  z prken.

Obvykle je tímto slovem míněn obchod uvnitř budovy nebo portiku, původ se nechá vysledovat až do Řecka 5. a 4. stol. př. n. l. Obchody v římském světě byly původně krámky kolem středu města, kterým byla v Řecku agora nebo římském světe forum. Poté, co byly trvale umístěny po stranách tržiště, se rozšířily prakticky po celém městě a staly se důležitou součástí urbanizace a  městské podoby kdekoli v říši. Činnost tabernae významně ovlivňovala ekonomické vztahy ve městech, vyplňovala požadované služby, přičemž tabernae nabízely zboží, které nemuselo být vždy jen lokálního původu a tím podstatně pomáhaly obchodu v celém impériu. Počet krámků ve větších městech byl vysoký – v Pompejích je zdokumentováno 577 a v Ostii 806 tabernae.

Krámek v Pompejích. Obraz Luigiho Bazzaniho

I když definovat, co vlastně představovalo obchodní prostor ve starém Římě, je poněkud obtížné. Latinský termín taberna, která je nejčastěji spojován s moderním pojetím obchodu, je používán tam, kde archeologové označují standardizovaný a jedinečně římský architektonický typ identifikovatelný v urbanistických centrech po celé římské říši. Přesto byl komerční prostor ve starověkém Římě extrémně flexibilní a zboží bylo možné prodávat formálně téměř kdekoli ve městě (např. tržní budovy) a neformálně (např. obytné prostory, nároží ulic, pasáže). Obchody v Římě začínaly vznikat v bazilikách, kdy se začaly objevovat v nových kontextech po celém městě spojené s inovativními architektonickými typy.

První bazilika, která svou architekturou a funkcí připomínala helénistickou řeckou stou, se objevila na Fóru v první čtvrtině 2. století př. n. l. Ačkoli tyto budovy hostily kombinaci soudních, administrativních a obchodních aktivit, jejich těsné spojení s dřívějšími obchody ve foru kladly důraz na komerční funkci. Bazilika Aemilia byla postavena právě na sever od tabernae novae v roce 179 př. n. l. a do její fasády začlenila další řadu obchodů (Livius 40.51.5). V roce 170 př. n. l. byly tabernae veteres zbourány, aby se uvolnilo místo pro baziliku Sempronia, jejíž plán zahrnoval malé místnosti v zadní části budovy, které nahradily zničené obchody (Livius 44.16.10).

Obchodní komplex v Ostii, Dům s Larariem (Caseggiato del Larario), kde bylo více obchodů v jednom bloku. Foto: autor textu
Ta samá budova v nákresu od M. A. Ricciardiho

Nejčastěji však byly krámky součástí standardních domů, kdy majitel celého objektu (domus, insulae) pronajal krámky, které byly otevřeny do ulice. Množství krámků bylo zřízeno jako součást velkých portik, kde byly postaveny v jejich zadní části; umístění mělo velkou výhodu díky stinnému stanovišti, což v případě potravin mělo svůj velký význam. Pokud se nejednalo o celý obchodní komplex, např. Trianova tržnice v  Římě, Dům s Larariem v Ostii nebo  obchodní místo v Pompejích, byly krámky umístěny v přízemí s širokým vchodem, nejčastěji s kamenným prahem, do kterého byly vytvořeny drážky do kterých se na noc pro uzavření vkládaly fošny, uložené do masivního překladu nad vstupem. Podobné zabezpečení krámků je obvyklé i nyní v Asii.

Taberny mohly být uzavřeny i dvřmi na pantech, práh byl vyroben z tavertinu nebo mramoru
Nákres ukazuje , jak byly dveřní panty vyrobeny a připevněny v veřejím. Projekt www.gutenberg.org/files/49216/49216-h/49216-h

Vybavení tabernae

Tabernae mohly být vybaveny i dveřmi pro pohodlí majitele, nebo usnadnění cirkulace zákazníků. Nejběžnější formou byla jedna místnost, často s valenou klenbou, kombinovaná i s místem pro spaní, které se nacházelo v zadních částech tabernae, kde byla podlaha byla vyvýšená o 3,5 až 4 m, což byl mezanin nebo pergula, k němu vedly schody, z rohu prodejny. Místo bylo osvětleno oknem nad vchodem a velmi často bylo využíváno i jako obydlí. Základní dispozice taberny– jedna přímočará místnost – na základě archeologických podkladů se změnila jen málo v průběhu času od rané republiky dolů do pozdního středověku / raného novověku (Podle Livia, 1.35.10, se první stálé obchody objevily v Římě v 6. stol. př. n. l).

Tabernae sloužily nejen k prodeji zboží, ale také jako malé dílničky a opravny zboží, také známé jako officinae. Obchody se musely také prokázat svou licencí k obchodování s konkrétním zbožím, které prodávaly. Tato licence byla obvykle vytesána z mramoru a vystavena veřejnosti. Vývěsní štíty nebo cedule byly dřevěné, terakotové nebo mramorové, na každém z těchto typů byly vyřezávané předměty, které bylo možné zakoupit v daném obchodě nebo něco, co symbolicky představovalo sortiment výrobků, které bylo možné zakoupit. Cedule byly navíc namalovány pestrými barvami, samozřejmě, aby přitahovaly pohledy kolemjdoucích.

Vybav
Nádherně zachovalá prodejna ryb Taberna dei Pescivendoli v Ostii s mramorovými stoly, nádrží pro ryby a malou pecí. Na podlaze jsou zajímavé mozaiky s nápisy. Foto: autor textu

Budovy obchodů v oblastech, které byly plánovány s větší pečlivostí, byly často navrženy tak, aby měly zadní vchody pro zboží, dvůr s velkými skladovacími urnami. Prodejci oleje nebo pekaři by možná měli vzadu své vlastní mlýnské zařízení. Čas od času se snažili městští úředníci odsunout prodejce a řemeslníky, kteří byli součástí fora v Římě i jiných městech, ze středu města. I antičtí autoři, jako Martialis, zdůrazňují nevídanou nestydatost živnostníků, jejichž krámky přetékají na chodník i do silnice.

Naštěstí Domitianův výnos tomu učinil přítrž:

holič, hostinský, kuchař i řezník , nyní nepřekračují práh svého domu, konečně máme zase skutečný Řím, kde ještě nedávno býval jeden velký stánek

Druhy prodejen

Druhy prodávaného zboží byly rozmanité: látky a oblečení (taberna tenuaria), chléb (krámky byly součástí mlýnů  a velkých pecí, pistrinum ), zelenina (taberna fructuaria), sýry (taberna casearia), keramika, prodej palačinek a sladkostí (taberna lagenaria), vybavení domácností, knihy (taberna libraria), víno (taberna vinaria), kožené zboží (taberna coriaria), ryby (taberna piscaria) nebo prodejci nabízeli služby jako kovodělník (vascularius) nebo barvíř (purpurarius). Taberna Ornamentaria bylo značení klenotnictví, kde se prodávalo a také vyrábělo nebo upravovalo zboží především klenotnického charakteru, taberna farmacia, jak název napovídá, jednalo se o lékárnu, potažmo místo, kde se mohl nacházet i doktor. etc. Sociálně se prodejci v tabernae řadili spíše k nižším skupinám a dost často se jimi stávali propuštěnci.

V římském světě existovaly další prostory, které se svou funkcí přibližovaly k tabernae, mnohdy splývaly, ale svým specializovaným charakterem se spíše řadí k barům, prodejnám s teplými a studenými nápoji thermopolium, hospodám taberna cauponia, popina, veřejným domům lupanaria, jednoduchým a levným hotelům stabulum, nebo také dražším hotelům, kterými byly hospitia, apod.

O prostorech, které sloužily pro stravování a ubytování bude další článek.

Město Alba Fucens mělo decumanus maximus, tak jako další městské lokality , jehož součástí byl portik (na levé straně) a v něm krámky, tabernae v zadích částech . Foto: autor textu

Pronájem

„Zde se pronajímá ubytování s třílůžkovým trikliniem a veškerým komfortem“ takový inzerát lze dohledat v epigrafických záznamech. (CIL IV, 807). Tím je potvrzené, že tabernae nebyly obsazeny pouze jejich majiteli, ale mohly být poskytnuty jako pronájem. Víme tedy, že tu byly taverny pro nejbohatší obyvatelstvo, ale co ti méně šťastní? Mohli by otroci zajít na drink do nejbližší krčmy? Byli zaměstnanci hospody otroky? Demografické studie otroctví nám poskytují cenné informace, abychom určili přítomnost otroků v krčmách, nebo konkrétněji o možnosti, že mnozí z jejich pracovníků byli také otroci.

Navzdory své prominentní přítomnosti v římské společnosti to nebyla převládající forma práce v Říši, protože obecně pouze jedna domácnost ze sedmi měla otroka, přičemž většina patřila k elitě a nebyl primárně zaměstnán ani v zemědělství, ani v obchodě. činnosti, ale v domácích pracích (Robert C. Knapp, The Forgotten of Rome, 2011, 151-152). Mnoho neelitních ekonomických jednotek si nemohlo dovolit otroka nebo udělat otrockou práci ekonomicky životaschopnou (jak poznamenal Aristoteles, „protože nemají otroky, chudí se musí obracet na své manželky a děti“, takže dělají to, co by normálně dělali otroci.“

Decumanus maximus v Ostii na kterém jsou označeny domy s tabernami. Jsou, jak je vidno, prakticky po celé délce decumanu

Občas je tedy bylo možné najít při práci, a dokonce, v případě těch nejdůvěryhodnějších oblíbených otroků, provozujících podniky, které byly majetkem velkých rodin, které je vlastnily, jak je vidět z následujícího pohřebního nápisu nalezeného v Amphipolis:

Zde leží Vitalis, otrok a syn Gaia Lavia Fausta. Žil 16 let. Jako vedoucí krčmy byl svými pány milován; pak byl povolán bohy. Kolemjdoucí, jestli jsem vám někdy sloužil méně, abych zvýšil zisky svého otce, odpusťte mi. Žádám vás ve jménu bohů nebe a pekla, abyste se postarali o mou matku a otce. Zdravím!‘ (CIL 3.14206.21 \u003d ILS7479, Amphipolis, Řecko

Úchvatná Traianova tržnice. Foto: autor textu

Traianova tržnice 

Velká nákupní střediska, chrámy konzumu nejsou žádná novinka. Jedno takové existovalo i v Římě, ve kterém se nacházelo velké množství obchodů a to lze považovat za první hypermarket nebo supermarket. Největší nákupní komplex ve starověkém Římě byl Traianův trh, Mercatus Traianus, který byl postaven kolem roku 110 n. l. Měl pět podlaží a 150 obchodů, tabernae, které tvořily první víceúrovňové nákupní centrum na světě. Obchody obsahovaly mnoho různých druhů zboží, včetně: čerstvých ryb, bylinek a koření, vína a oleje a mnoho dalšího. sestávalo z dobře integrovaného uspořádání obchodů, hal, chodeb a vyhlídkových ochozů, rozmístěných na šesti úrovních po straně kopce Quirinal. Budova byla postavena výhradně z cihel a betonu, takže ve svém úplném odklonu od tradičních architektonických forem klasického Řecka a římské republiky je Traianův trh vzorem pro zásadně novou římskou císařskou architekturu. Projekt navrhl famózní architekt Apollodoros z Damašku.

Traianova tržnice před konečnou rekonstrukcí (2006). Foto: autor textu

Půlkruhové fasády z cihelných pilastrů byly hlavním prvkem začleněným do stavby Traianova trhu. U základny budovy byl použit travertin a druhou úroveň vyplňovaly cihlové oblouky. Půlkruhový půdorys byl zvolen kvůli jeho pevnosti a tuhosti, což je nezbytné, protože Traianova tržnice byla navržena do strany útesu. Tento design pomohl zabránit tomu, aby se půda zhroutila ze strany kopce Quirinalu a nespadla na trh. Vnitřní prostory byly štukovány. Strop centrální chodby byl vyroben výhradně z betonu.

Tržnice byla velkoryse navržen i proto, že Řím mohutněl a populace se odhaduje na 500 000 obyvatel. Traianovy trhy byly až donedávna považovány za skutečnou nákupní oblast a jen kvůli nedostatku zjevných vstupů se zbožím si začínáme myslet, že možná byly výhradně administrativní povahy. V dnešní době je zde umístěno Museo dei Fori Imperiali s mnoha artefakty.

Traianova tržnice. Monolitický strop z římského betonu

Zdroje:

 • Digesta seu Pandectae 50,16.183
 • S. Santoro ed.: Emtor et Mercator. Spazi e rappresentazioni del commercio Romano, 2017
 • J. T. Bakker: Living and working with the Gods, 1994
 • R. Meiggs: Roman Ostia, 1973
 • Lacus Curtius (W. Smith)
 • H.C. Trumbull: The threshold covenant, 1896
 • A. Giardina: Římský člověk a jeho svět, 2014
 • R. G. Vennarucci: Marketing an Urban Identity: The Shops and Shopkeepers of Ancient Rome, 2015
 • A. Couch: Engeineering Rome: Trajan´s Forum, 2017
 • L. Lancaster: Bulding Trajan´s Markets, JSTOR, 2015
 • R. C. Knapp: The Forgotten of Rome, 2011

 

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.