Plánované cesty

2011 - jaro - Návštěva Ostia Antica nutná ke kompletaci průvodce Návštěva Villa Adriana
2011 - podzim - Návštěva památek na Sicílii. Dovezl jsem velké množství materiálů, foto, poznámky a knihy. Místa Segesta, Heraclea Minoa, Megara Hyblaea, Alesa, Tindaris, Villa di Casale, Akrai, Mozia a Malophoros

2012 - jaro - Tradiční návštěva Ostie

2012 - podzim - Znovu Sicílie - zbývající místa: Solunto, Gela, Kasmenai, Eloro, Leontinoi a Naxos

2012 - podzim Ostia

2013 - jaro Ostia s Mgr. V.Drbalem Ph.D.

2014 - začátek rozsáhleší práce na knize o Ostii, která se bude skládat ze dvou částí. jedna se věnuje v jednotlivých kapitolách obecnějšímu zasazení Ostie do kontextu Říma, popisu místa a vývoje, lokálním úřadům, spolkům, náboženství, architektuře apod. Druhá část je koncipována jako průvodce Ostií. Začíná spolupráce na korekturách s bohemistou Mgr. J. Šebkem, latinskou část má na starosti Mgr. I. Prchlík a italskou Mgr. H. Tůmová Ph.D. 2015 - jaro, návštěva Ostie s Mgr. Drbalem, Šebkem a H. Tůmovou, Jednání na Sopritendenze v Ostii o poskytnutí mapových podkladů a některých nákresů interiérů, jakož i obrazové rekonstrukce. Ověření průvodce a sepsaná oficiální žádost.