Přehled římských císařů

AUGUSTUS – 27 př.n.l. - 14 n.l.
Imperator Caesar Augustus
(Gaius Iulius Caesar Octavianus)

TIBERIUS – 14 – 37
Tiberius Caesar Augustus
(Tiberius Claudius Nero)

CALIGULA – 37 – 41
Gaius Caesar Augustus Germanicus
(Gaius Iulius Caesar)

CLAUDIUS – 41 – 54
Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus
(Tiberius Claudius Drusus)

NERO – 54 – 68
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus
(Lucius Domitius Ahenobarbus)

GALBA – 68 – 69
Servius Galba Imperator Caesar Augustus
(Servius Sulpicius Galba)

OTHO – 69 – 69
Imperator Marcus Otho Caesar Augustus
(Marcus Salvius Otho)

VITELLIUS – 69 – 69
Aulus Vitellius Augustus Imperator Germanicus
(Aulus Vitelius)

VESPASIANUS – 69 – 79
Imperator Caesar Vespasianus Augustus
(Titus Flavius Vespasianus)

TITUS – 79 – 81
Imperator Titus Caesar Vespasianus Augustus
(Titus Flavius Vespasianus)

DOMITIANUS – 81 – 96
Imperator Caesar Domitianus Augustus
(Titus Flavius Domitianus)

NERVA – 96 – 98
Imperator Nerva Caesar Augustus
(Marcus Cocceius Nerva)

TRAIANUS – 98 – 117
Imperator Caesar Nerva Traianus Augustus
(Marcus Ulpius Traianus)

HADRIANUS – 117 – 138
Imperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus
(Publius Aelius Hadrianus)

ANTONINUS PIUS – 138 – 161
Imperator Caesar Aelius Hadrianus Antoninus Pius
(Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus)

MARCUS AURELIUS – 161 – 180
Imperator Caesar Marcus Aurelius Augustus
(Marcus Annius Catilius Severus)

LUCIUS VERUS – 161 – 169
Imperator Caesar Lucius Aurelius Verus Augustus
(Lucius Ceionius Commodus)

COMMODUS – 180 – 192
Imperator Caesar Marcus Aurelius Commodus
(Lucius Aelius Aurelius Commodus)

PERTINAX – 193 - 193
Imperator Caesar Publius Helvius Pertinax Augustus
(Publius Helvius Pertinax)

DIDIUS IULIANUS 193 - 193
Imperator Caesar Marcus Didius Severus Iulianus Augustus
(Marcus Didius Severus Iulianus)

SEPTIMIUS SEVERUS – 193 - 211
Imperator Caesar Lucius Septimius Severus Pertinax Augustus
(Lucius Septimius Severus)

CLODIUS ALBINUS – 193 - 197
Imperator Caesar Decimus Clodius Septimius Albinus Augustus
(Decimus Clodius Albinus)

PESCENNIUS NIGER – 193 - 194
Imperator Caesar Gaius Pescennius Niger Iustus Augustus
(Gaius Pescennius Niger Iustus)

CARACALLA – 211 - 217
Imperator Caesar Marcus Aurelius (Severus)Antoninus Augustus
(Bassianus)

GETA – 211 - 212
Imperator Caesar Publius Septimius Geta Augustus
(Lucius Septimius Geta)

MACRINUS – 217 - 218
Imperator Caesar Marcus Oppelius Macrinus Augustus
(Marcus Oppelius Macrinus)

HELIOGABALUS – (*208) 218 - 222
Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus
(Varius Avitus)

SEVERUS ALEXANDER – 222 - 235
Imperator Caesar Marcus Aurelius Severus Augustus
(Alexianus Bassianus)

MAXIMINUS THRAX – 235 238
Imperator Caesar Gaius Verus Maximinus Augustus
(Gaius Iulius Maximinus)

GORDIANUS I – 238 - 238
Imperator Caesar Marcus Antonius Gordianus Augustus
(Marcus Antonius Gordianus)

GORDIANUS II – 238 - 238
Imperator Caesar Marcus Antonius Gordianus Augustus
(Marcus Ulpius Traianus)

BALBINUS – 238 - 238
Imperator Caesar Decimus Caelius Calvinus Augustus
(Decimus Caelius Calvinus Balbianus)

PUPIENUS – 238 - 238
Imperator Caesar Marcus Clodius Pupienus Augustus
(Marcus Clodius Pupienus Maximus)

GORDIANUS III - 238 244
Imperator Caesar Marcus Antonius Gordianus Augustus
(Marcus Antomius Gordianus)

PHILIPPUS ARABS – 244 - 249
Imperator Caesar Marcus Iulius Philippus Augustus
(Marcus Iulius Philippus)

PHILIPPUS II 247 - 249
Imperator Caesar Marcus Iulius Philippus Augustus
(Marcus Iulius Severus Philippus)

DECIUS – 249 – 251
Imperator Caesar Gaius Messius Quintus Traianus Decius Augustus
(Gaius Messius Decius)

DECIUS (MLADŠÍ) – 251
Imperator Caesar Quintus Herennius Etruscus Messius Decius Augustus
(Quintus Herennius Etruscus Messius Decius)

HOSTILIANUS – 251
Imperator Caesar Gaius Valens Hostilianus Messius Quintus Augustus
(Gaius Valens Hostilianus Messius Quintus)

TREBONIANUS GALLUS – 251 – 253
Imperator Caesar Gaius Vibius Trebomianus Gallus Augustus
(Gaius Vibitus Trebonianus Gallus)

VOLUSIANUS – 251 – 253
Imperator Caesar C.Vibius Afinius Gallus Veldumnianus Volusianus Augustus
(Gaius Vibius Afinius Gallus Veldumnianus Volusianus)

AEMILIANUS – 253
Imperator Caesar Marcus Aemilius Aemilianus Augustus
(Marcus Aemilius Aemilianus)

VALERIANUS – 253 – 259
Imperator Caesar Publius Licinius Valerius Augustus
(Publius Licinius Valerianus)

GALLIENUS – 253 – 268
Imperator Caesar Publius Licinius Egnatius Gallienus Augustus
(Publius Licinius Egnatius Gallienus)

POSTUMUS – 258 – 268
Imperator Caesar Marcus Cassianus Latinius Postumus Augustus
(Marcus Cassianus Latinius Postumus)

VICTORINUS – 268 – 270
Imperator Caesar Marcus Piavonius Victorinus Augustus
(Marcus Piavonius Victorinus)

CLAUDIUS GOTHICUS – 268 – 270
Imperator Caesar Marcus Aurelius Claudius Augustus
(Marcus Aurelius Claudius)

TETRICUS – 270 – 273
Imperator Caesar Gaius Pius Esuvius Tetricus Augustus
(Gaius Esuvius Tetricus Pius)

QUINTILLUS – 270
Imperator Caesar Marcus Aurelius Claudius Quintillus Augustus
(Marcus Aurelius Claudius Quintillus)

AURELIANUS – 270 – 275
Imperator caesar Lucius Domitius Aurelianus Augustus
(Lucius Domitius Aurelianus)

TACITUS – 275 - 276
Imperator Caesar Marcus Claudius Tacitus Augustus
(Marcus Claudius Tacitus)

FLORIANUS – 276
Imperator Caesar Marcus Annius Florianus Augustus
(Marcus Annius Florianus)

Probus – 276 – 282
Imperator Caesar Marcus Auerelius Probus Augustus
(Marcus Aurelius Probus)

CARUS – 282 – 283
Imperator Caesar Marcus Aurelius Carus Augustus
(Marcus Aurelius Carus)

CARINUS – 283 – 285
Imperator Caesar Marcus Aurelius Carinus Augustus
(Marcus Aurelius Carinus)

NUMERIANUS – 283 – 284
Imperator Caesar Marcus Aurelius Numerius Numerianus Augustus
(Marcus Aurelius Numerius Numerianus)

DIOCLETIANUS – 284 – 305
Imperator Caesar Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
(Valerius Diocletianus)

MAXIMIANUS – 286 – 305
Imperator Caesar Marcus Aurelius Maximianus Augustus
(Marcus Aureklius Valerius Maximianus)

CONSTANTIUS CHLORUS – 293 – 306
Imperator Caesar Marcus Flavius Valerius Constantius Augustus
(Constantius)

GALERIUS – 293 – 311
Imperator Caesar Gaius Galerius Valerius Maximinianus Augustus
(Galerius)

FLAVIUS SEVERUS – 305 – 307
Imperator Caesar Flavius Valerius Severus Augustus
(Flavius Severus)

MAXIMINUS DAIA – 305 – 313
Imperator Caesar Galerius Valerius Maximinus Augustus
(Daia)

MAXENTIUS – 306 – 312
Imperator Caesar Marcus Aurelius Valerius Maxentius Augustus
(Maxentius)

LICINIUS – 208 – 324
Imperator Caesar Valerius Licinianus Licinius Africanus Augustus
(Licinius)

CONSTANTINUS I – 306 – 337
Imperator Caesar Gaius Flavius Valerius Constantinus Augustus
(Flavius Valerius Constantinus)

CONSTANTINUS II – 337 – 340
Imperator Caesar Flavius Claudius Constantinus Augustus
(Flavius Claudius Constantinus)

CONSTANS – 337 – 350
Imperator Caesar Flavius Iulius Constans Augustus
(Flavius Iulius Constans)

MAGNENTIUS – 350 - 353
Imperator Caesar Flavius Magnus Magnentius Augustus
(Magnus Magnentius)

IULIANUS – 361 – 363
Imperator Caesar Flavius Claudius Iulianus Augustus
(Claudius Iulianus)

IOVIANUS - 363 – 364
Imperator Caesar Flavius Iovianus Augustus

VALENTINIANUS I – 364 – 375
Imperator Caesar Flavius Valentinianus Augustus

VALENS – 364 – 378
Imperator Caesar Flavius Valens Augustus

GRATIANUS – 375 – 383
Imperator Caesar Flavius Gratianus Augustus

VALENTINIANUS II – 375 – 392
Imperator Caesar Flavius Valentinianus Augustus

THEODOSIUS - 379 – 395
Imperator Caesar Flavius Theodosius Augustus

MAGNUS MAXIMUS – 383 – 388
Imperator Caesar Magnus Maximus Augustus

FLAVIUS VICTOR – 384 – 388
Imperator Caesar Flavius Victor Augustus

EUGENIUS – 392 – 394
Imperator Caesar Flavius Eugenius Augustus

ROKU 395 Byla rozdělena říše na západořímskou a východořímskou