Slovník pojmů

Aedil (lat.) - úředník, původně strážce chrámu, později dozor nad městem, zásobováním, atd.
Apodyterium (lat.) - šatna v lázních
Alae (lat.) - křídlo domu, ne však místnost
Ara (lat.) - oltář, italsky Altare
Arcus (lat.) - oblouk, vítězná oblouk, italsky Arco
Atrium (lat.) - centrální velká místnost následující po vestibulu, ze kterého mohly být vchody do ostatních místností
Augustalis (lat.) - kněz kultu Augusta a Romy

Basilica (lat.) - římská veřejná budova, ve které sídlil nejčastěji soud, ale mohla sloužit i jiným účelům
Basis - patka sloupů
Botteghe (ital.) - obchod

Caseggiato (ital.) - blok domů, insula
Campo (ital.) - pole
Cardo (lat.) - v římských městech jedna ze dvou hlavních ulic, vedoucí od severu k jihu
Cariatides (lat.) - v architektuře ženské sochy, podporující architráv, podobně jako Telamóni
Caupona (lat.) - taverna, penzión
Calidarium (lat.) - horká místnost v lázních
Cella (lat.) - v chrámu místo, kde stávala socha boha, kterému byl chrám zasvěcen (Naos)
Cippus (lat.) - hraniční kámen půdy, někdy s nápisem o majiteli
Cloaca (lat.) - kanalizační stoka
Cubiculum (lat.) - ložnice
Culina (lat.) - kuchyně
Curia (lat.) - původně místo pro schromažďování lidí uskupených do různých velkých rodin nebo senát
Columna (lat.) - sloup
Compluvium (ital.) - otvor ve střeše nad impluviem
Cryptoporticus (lat.) - krytá chodba nebo porticus
Crepidoma (lat.) - většinou základ staveb, chrámů, který byl tříúrovňový, teprve na něm byl stylobat

Decurio (lat.) - úředník, radní, obvykle aedil nebo duumvir
Decumanus (lat.) - jedna ze dvou hlavních ulic v římských městech, vedoucí od východu na západ
Domus (lat.) - rodinný dům
Dolia (lat.) - velká keramická nádoba, často zastavěná do prodejních pultů
Dolium Defossum - velká keramická nádoba zakopaná do země, kvůli stálé teplotě
Duumvir (lat.) - starší městský úředník a soudce, dva byli voleni každý rok z bývalých aedilů

Entasis (lat.) - lehké vydutí dříku dórského sloupu, zhruba v jeho jedné třetině
Edificio (ital.) - dům
Exedra (lat.) - polokruhová místnost pro sezení

Fenestra (lat.) - okno
Flamen (lat.) - kněží některých kultů
Fullonica (lat.) - prádelna
Forica (lat.) - záchod
Forum (lat.) - hlavní náměstí čtvercového nebo obdélníkového tvaru
Forum Boarium (lat.) - dobytčí trh
Forum Olitorium (lat.) - zeleninový trh
Frigidarium (lat.) - v lázních místnost s bazénem se studenou vodou
Fulonica (lat.) - prádelna
Furnus (lat.) - ohniště, trouba

Genius (lat.) - strážný duch rodiny

Hexastyl (lat.) - chrám se šesti čelními sloupy
Horrea (lat.) - sýpka, skladiště
Hortus (lat.) - zahrada
Hospitium (lat.) - hotel, návštěvní dům
Hypocaustus (lat.) - podlahové topení pod vyvýšenou podlahou i topení ve zdech

Chtonický (lat.) - podzemní, podsvětní, týkající se podsvětních božstev

Insula (lat.) - činžovní dům s více obchody, z nichž některé byly obráceny směrem do ulice
In situ (lat.) - nalezené na místě Impluvium (lat.) - pravoúhlá nádržka v atriu pro zachycení dešťové vody

Laconicum (lat.) - velmi horká místnost, sauna
Lares (lat.) - domácí bůžkové
Lararium (lat.) - domácí svatyně, výklenek, oltář s namalovanými božstvy a přátelskými hady
Lupanar (lat.) - nevěstinec

Nymphaeum (lat.)- vlastně „svatyně nymf“- fontány a nádrže

Macellum (lat.) - potravinová tržnice
Mensa ponderaria (lat.) - měření a vážení potravin podle kalibrů
Metop (lat.) - plochá deska s vlysem umístěná u dórských chrámů mezi triglyfy

Natatio (lat.) - plavecký bazén

Oecus (lat.) - velká recepční místnost v domě

Palaestra (řec.) - součást gymnasia, otevřené místo pro zápasy a tréninky občanů. V pozdější antické době se stírá rozdíl mezi gymnasiem a Palaestrou. Většinou součást lázní
Piscina (ital.) - plavecký bazén
Podium (lat.) - podezdívka chrámu
Porticus (lat.) - zakrytý prostor (střešní konstrukce nad chodníkem) podporovaný sloupy
Praefurnium (lat.) - místnost určená k topení
Pronaos (řec.) - předsíň chrámu, otevřený prostor před cellou

Sanctuario (ital.) - svatyně
Stylobat (řec) - vrchní část podezdívky chrámu

Tabernae (lat.) - obchod
Terme (ital.) - lázně
Telamon (řec.) - podpůrný sloup v podobě sochy
Termopolium (lat.) - restaurace, kde se podávali teplé a studené nápoje i jídla
Tetrastyl (lat.) - čtyři sloupy
Thermae (lat.) - lázně
Triclinium (lat.) - letní jídelna, doslovně souprava tří lehátek
Triforum (lat.) - tříobloukové okno
Triglyf (řec.) - dekorativní prvek, tři svislé reliéfní prvky vždy mezi metopy.
Trinacria (lat.) - v antice označení Sicilie
Tubuli(lat.) - terrakotové trubky pro vytápění zdí

Via (ital.) - ulice
Vicoli (ital.) - boční ulice