Author: Pavel Hlinovský

0

Pocta trenérovi a jeho koním

Závody vozů v Římě Nejpopulárnějším sportem ve starém Římě byly vozatajské závody. Ty se stávaly vedle sportovní náplně také společenskou událostí. V tomto odvětví se točilo mnoho peněz, známí a úspěšní vozatajové vydělali za svou...

0

Byly římské silnice lepší než současné?

Kvalita římských silnic je dostatečně známa, velmi často se objevují zmínky o způsobu jejich výstavby včetně obrázků a popisu struktur při výstavbě  a povzdechy, že by ještě dnes obstály, protože byly kvalitnější než dnešní...

0

Příběh vojenského zeměměřiče Nonia Data

Potíže se  stavbou akvaduktu v severní Africe ve 2. stol. n. l. dávají vyniknout skvělým profesním zkušenostem vojenského zeměměřiče, librator technicky vzdělaného Nonia Data z legio III Augusta, která byla prakticky nastálo umístěna v...

0

Desideriův kříž

V 19. století byl kříž často nazýván křížem Gally Placidie. Je zobrazena na tomto kříži na medailonu Aelia Galla Placidia a její děti, Valentinianus III a Iusta Grata Honoria ? To je fundamentální otázka...

0

Heraclianus, vzpoura v roce 413 n. l.

Postava Heracliana je pro velkou část milovníků antického Říma poměrně neznámá, ale dost dobře se na ní nechá vysledovat tristní situace na Západě římské říše, kde nastává soupeření a konfrontace u dvora, podpořené tvrdými...

0

Gallienův oblouk na Esquilinu

Jedním z méně známých objektů, který se z velké části v Římě ještě zachoval, je Gallienův oblouk Arcus Gallieni. Byl postaven na místě Porta Esquilina jako součást Serviových hradeb, nejstaršího zachovaného opevnění města Říma...

0

Mauzoleum Gally Placidie v Ravenně

Jedna z nejkrásnějších staveb s vlivem pozdní antiky a raného křesťanského umění s nádhernými mozaikami, jejichž autory byli zřejmě umělci z Byzance a také ze severní Afriky. Název odkazuje na Gallu Placidii, dceru římského...

0

Ecdicius Avitus, jeden z posledních hrdinů

Pro jednoho z nejvýznamnějších mužů pozdní antiky v římské Galii, jímž bezesporu básník, kněz a senátor Sidonius Apollinaris byl, mohl rok 471 n. l. stěží přinést více bídy a to platí i o jeho milovaném rodném...

0

Mauzoleum a sarkofág sv. Heleny

Že se o většině kostelů a bazilik v Římě mnoho neví, není se čemu divit. Podle kardinála Maie (1782-1854), velkého znalce antiky, který se zmiňuje o uctívaných místech ve Věčném městě, v katalogu „Chiese...

0

Gildo, hrozba pro Řím

V dobách kdy začaly vládnout římští císaři v Římě i Konstantinopoli a říše nebyla ještě zcela rozdělena, byla jednota ještě zachována. Definitivním rozdělením mezi syny Theodosia I. Velikého, Honoria a Arcadia začaly potíže způsobené nízkým věkem...