Category: Velké projekty

0

Gildo, hrozba pro Řím

V dobách kdy začaly vládnout římští císaři v Římě i Konstantinopoli a říše nebyla ještě zcela rozdělena, byla jednota ještě zachována. Definitivním rozdělením mezi syny Theodosia I. Velikého, Honoria a Arcadia začaly potíže způsobené nízkým věkem...

0

Uzurpace Domitia Alexandra, 308 – 311 n. l.

Případ Domitia Alexandra poskytuje první a nejjasnější pohled na postavení Afriky během pozdních římských občanských válek v důsledku zhoršení situace za vlád tetrarchů. [1] U mnohých postav v afrických dějinách římského imperia se dost...

0

Gaetulská válka

Gaetulská válka v roce 3 – 6 n. l. Gaetulské válce, která je prvním větším konfliktem v Africe po potvrzení Augusta jako „prvního mezi senátory“. Rozhodně to nebyl první konflikt, protože zdroje zaznamenávají intenzivnější...

0

Velké projekty

1 – Ostia Mezi velké projekty rozhodně počítám sepsání dvou knih o Ostii: obecnou knihu o městě a přístavech v širších souvislostech – Ostia, přístav antického Říma a druhá kniha má název Ostia, průvodce...