Category: Pojmy

0

Mithraismus

Původ kultu Kult boha Mithry se rozšířil do římské říše z Malé Asie, jeho původ je persko – indický a základem bylo perské pojetí boje mezi dobrem a zlem. Bůh Mithra se podle legendy...

0

Prefekt zásobování (praefectus annonae)

Prefekt zásobování (praefectus annonae) a péče o zásobování (cura annonae) Vzestup jakéhokoliv většího města ve starověku byl doprovázen starostí o dodávky potravin, protože městské aglomerace přirozeně neměly, zvlášť pokud byly sevřeny fortifikacemi, prostor pro...

0

Zásobování římské armády potravinami

Strategie a taktika jsou snadno pochopitelné a při zpětném pohledu je ještě snazší je kritizovat, ale věda o vybavení a zásobování ozbrojených sil na tažení je hodně technická a někdy i záhadná. Přesto více...

0

Povstání Tacfarina 17 – 24 n. l.

Povstání Tacfarina 17 – 24 n. l. Vzpoura bývalého příslušníka afrických auxiliari Tacfarina, která se odehrála jižně od provincie Africa Proconsularis za vlády císaře Tiberia (14 – 38 n. l.), nepochybně spadá do fáze...

0

Dolium (dolia)

na rozdíl od klasických amfor jsou dolia velké oválné nádoby s tlustými stěnami a se širokým otvorem, která sloužily především k uskladňování tekutin, vína, filtrovaných i nezpracovaných olejů a omáček garum, ale také pšenice...

0

Gaetulská válka

Gaetulská válka v roce 3 – 6 n. l. Gaetulské válce, která je prvním větším konfliktem v Africe po potvrzení Augusta jako „prvního mezi senátory“. Rozhodně to nebyl první konflikt, protože zdroje zaznamenávají intenzivnější...

0

Lateránský obelisk a velké falzum

Mezi památky, jejichž přídomek zní „největší na světě“ je možné počítat i Lateránský obelisk v Římě. Jak jméno napovídá, nachází se na náměstí Piazza San Giovanni in Laterano, na zadní straně Lateránské baziliky (Basilica...

0

Městské kohorty a Gaius Velius Rufus

Model castra Praetoriana . Autor: L..VII.C Organizace a vztah mezi cohortes urbanae a prétoriánskou gardou Městské kohorty, vytvořené za vlády Augusta kolem roku 13 n. l., byly zpočátku pod pravomocí prefektů pretoriánské gardy praefectus...

0

Proslov císaře Hadriana k vojákům – adlocutio

Hadriani adlocutiones ad exercitum Africanum Po smrti Traiana se nový císař Publius Aelius Hadrianus vydal na několik cest po provinciích, na kterých strávil více jak polovinu doby své vlády. Mezi jinými obory se také...

0

Římské prádelny, fullonicae

Fullonica byla v římské době prádelna, ale také barvírna, valchovna nebo čistírna, tedy multifunkční dílna na zpracování textilu a fullo byl pracovníkem prádelny, valchář (mn. č. fullones). Zprávy o činnosti prádelen máme od antických...