Category: Pojmy

0

Aurelianův templum Solis a uctívání boha Slunce

Velký chrám templum Solis byl postaven v Regio VII na campus Agrippae (templum Solis in campo Agrippae dedicavit), ale přesné místo vyvolalo mnoho diskusí. Zasvěcen byl snad 25. prosince roku 274 císařem Aurelianem. Pro kult...

0

Pocta trenérovi a jeho koním

Závody vozů v Římě Nejpopulárnějším sportem ve starém Římě byly vozatajské závody. Ty se stávaly vedle sportovní náplně také společenskou událostí. V tomto odvětví se točilo mnoho peněz, známí a úspěšní vozatajové vydělali za svou...

0

Byly římské silnice lepší než současné?

Kvalita římských silnic je dostatečně známa, velmi často se objevují zmínky o způsobu jejich výstavby včetně obrázků a popisu struktur při výstavbě  a povzdechy, že by ještě dnes obstály, protože byly kvalitnější než dnešní...

0

Desideriův kříž

V 19. století byl kříž často nazýván křížem Gally Placidie. Je zobrazena na tomto kříži na medailonu Aelia Galla Placidia a její děti, Valentinianus III a Iusta Grata Honoria ? To je fundamentální otázka...

0

Mithraismus

Původ kultu Kult boha Mithry se rozšířil do římské říše z Malé Asie, jeho původ je persko – indický a základem bylo perské pojetí boje mezi dobrem a zlem. Bůh Mithra se podle legendy...

0

Prefekt zásobování (praefectus annonae)

Prefekt zásobování (praefectus annonae) a péče o zásobování (cura annonae) Vzestup jakéhokoliv většího města ve starověku byl doprovázen starostí o dodávky potravin, protože městské aglomerace přirozeně neměly, zvlášť pokud byly sevřeny fortifikacemi, prostor pro...

0

Zásobování římské armády potravinami

Strategie a taktika jsou snadno pochopitelné a při zpětném pohledu je ještě snazší je kritizovat, ale věda o vybavení a zásobování ozbrojených sil na tažení je hodně technická a někdy i záhadná. Přesto více...

0

Povstání Tacfarina 17 – 24 n. l.

Povstání Tacfarina 17 – 24 n. l. Vzpoura bývalého příslušníka afrických auxiliari Tacfarina, která se odehrála jižně od provincie Africa Proconsularis za vlády císaře Tiberia (14 – 38 n. l.), nepochybně spadá do fáze...

0

Dolium (dolia)

na rozdíl od klasických amfor jsou dolia velké oválné nádoby s tlustými stěnami a se širokým otvorem, která sloužily především k uskladňování tekutin, vína, filtrovaných i nezpracovaných olejů a omáček garum, ale také pšenice...