Category: Pojmy

0

Lipsanotheca a štíty palatinských jednotek

Lipsanotheca a identifikace vyobrazení štítů palatinských jednotek Lipsanotheca nebo také capsella reliquiarum pochází z řeckých slov λείπσανον a τέκα, úschova relikvií, jedná se relikviář vytvořený dost často ze slonoviny. Relikviář z Muzea di Santa Giulia Brescia pochází...

0

Konstantinova donace

Pravděpodobně nejslavnější padělek v historii je Konstantinova donace (lat. Constitutum Constantini nebo Donatio Constantini ad Silvestrem I. papam) Jedná se o padělanou listinu, vystavenou údajně římským císařem Konstantinem I. Měla zaručit papeži Silvestru I. (314-335)...

0

Lučištníci v římské armádě

Římané se vždy během své historie snažili napravit své vojenské nedostatky dvěma způsoby: kopírováním a zdokonalováním zbraní svých nepřátel nebo verbováním spojenců a specializovaných pomocníků. K tomuto druhému případu náležel svět lukostřelby, který tradičně...

0

Augustálové (Augustales)

Augustálové (Augustales) Sodales (příslušníci dobrovolného sdružení) nebo Sacerdotes Augustales, nebo jednoduše Augustales. Téměř všichni Augustales, seviri Augustales nebo alespoň většina z nich byli propuštěnci a byli ustanoveni jako řádní římští kněží císařem Tiberiem proto, aby...

0

Barbaři v římské armádě

Mělo zařazení barbarských migrantů do regulérních polních armád vliv na pozdější úpadek říše a jejích armád na západních územích? Byli barbaři v římské armádě jasnou příčinou pádu Západní části římské říše? Samozřejmě, že tehdejší...

0

Tabernae a Traianova tržnice

Taberna je definovaná právníkem Ulpianem, uváděna v souhrnném díle Digesta jako jakýkoli druh budovy vhodný pro přebývání a Festus tvrdí, že se jednalo o nejstarší druh příbytku používaný mezi Římany a že právě od raného...

0

Římská armáda a „hořící prasata“

Starověký Řím, oslavovaný pro svou inovaci a majestátnost, byl také živnou půdou pro některé z nejkreativnějších a nejpozoruhodnějších vojenských taktik v historii. V rozsáhlé říši, která se rozkládala na třech kontinentech, Římané neustále vyvíjeli...

0

Legio III Augusta

Římskou jednotkou, jejíž operační prostor byl stále stejný, je zcela určitě africká legio III Augusta, navíc byla založena již v roce 43 př. n. l. Octavianem a konzulem Pansou. Její první bojové nasazení bylo...

0

Pankratisté

Pankrátion, Dioxxipus a další zápasníci Zápas, z řeckého παγκράτιον, pankrátion, tj. veškerá síla. Bojové umění, kombinace boxu a zápasu pocházející z Řecka, se v roce 648 př. n. l. stalo olympijskou disciplínou. Původ lze...

0

Gótové

Gótové, rozdíl mezi Vizigóty a Ostrogóty Mezi nejvýznamnější aktéry pozdní antiky patřily rozhodně barbarské kmeny, které významně ovlivňovaly dění v obou polovinách římské říše, ale na Západě se dokonce transformovaly do státních útvarů a pomalu...