Category: Antická místa

0

Chrám Apollo Sosianus

Při návštěvě Říma se mnoho lidí dostane k Marcellovu divadlu cestou od Kapitolských muzeí (Musei Capitolini) a těsně vedle této velké památky se zachovaly zbytky chrámu. Tři sloupy chrámu, které se dnes dochovaly do plné...

0

Oblouk císaře Traiana v Anconě

Arco di Traiano, Traianův oblouk v Anconě stojí na samotné přístavní zdi, postavené na vysokém soklu z travertinové kamenné základny u severního ramene moderního přístavu. Omezení stávající šířky zdi znamenalo, že musela být úzká,...

0

Velký chrám na Quirinalu

Rekonstrukce chrámu na kterém je vidět gigantické proporce chrámu. Převzato z www.atlasofancientrome.com Bohužel mnoho příruček a průvodců po Římě uvádí mylně, že malé zbytky chrámu a jeho  častá vyobrazení na římském kopci Quirinalu jsou...

0

Gallienův oblouk na Esquilinu

Jedním z méně známých objektů, který se z velké části v Římě ještě zachoval, je Gallienův oblouk Arcus Gallieni. Byl postaven na místě Porta Esquilina jako součást Serviových hradeb, nejstaršího zachovaného opevnění města Říma...

0

Mauzoleum Gally Placidie v Ravenně

Jedna z nejkrásnějších staveb s vlivem pozdní antiky a raného křesťanského umění s nádhernými mozaikami, jejichž autory byli zřejmě umělci z Byzance a také ze severní Afriky. Název odkazuje na Gallu Placidii, dceru římského...

0

Mauzoleum a sarkofág sv. Heleny

Že se o většině kostelů a bazilik v Římě mnoho neví, není se čemu divit. Podle kardinála Maie (1782-1854), velkého znalce antiky, který se zmiňuje o uctívaných místech ve Věčném městě, v katalogu „Chiese...

0

Chrám bohyně Minervy v Assisi

                                             Chrám Minervy v Assisi                                           (Santa Maria sopra Minerva) Je zajímavé, že město Assisi v Itálii je proslavené jako rodiště sv. Františka a zároveň zde můžeme najít jednu z nejvýznamnějších antických památek z 1. stol. př....

0

Mauzoleum ve městě Dougga v Africe

Mausoleum bylo poprvé popsáno v roce 1631 Thomasem d’Arcos. V roce 1842 britský konzul Thomas Reade pomník téměř úplně zničil, aby se dostal ke dvojjazyčnému libyjskému a punskému nápisu, který odeslal do Britského muzea...

0

Porticus Octaviae v Římě

Portik je uprostřed plánku s názvem Opera Octaviae. Byl postavenv těsné blízkosti Marcellova divadla a Tibery. Dispozice je okolo dvou chrámů s hlavním vchodem od řeky. Foto z Nova Forma Urbis Romae                                   ...

0

Sicílie, město Tyndaris

Tyndaris Na úpatí výběžku na severovýchodním pobřeží Sicílie se nachází písečná oblast s řadou malých vodních ploch, jejichž tvar se mění podle pohybu písku a vlivem vln, vytvořených při bouřkách. Pláž je známá pod...