Category: Události

0

Vliv dobrého jména otců na kariéru synů

Císař Jovianus Je zajímavé, že ve 4. stol. n. l. se uskutečnily dvě volby císaře v podmínkách armádního prostředí a u obou hrály dost velkou roli zásluhy jejich otců. V prvním případě volba Flavia Joviana císařem...

0

Vláda Ostrogótů v Itálii

Je rozšířená představa, že Gótové zanechali Itálii v dezolátním stavu. Věc je poněkud složitější, protože v gótských válkách ničily Itálii obě strany, jak východořímské armády, tak i Ostrogóti, ale ti bránili své království, které zahrnovalo...

0

Byl rok 476 n. l. koncem západořímské říše?

V roce 476 byl bezvýznamný chlapec, císař Romulus, přezdívaný Augustulus, sesazen Odoakerem (433?-493), vůdcem západořímské polní armády v Itálii. [1] Tato událost získala proslulost jako ′′ pád (západní) říše římské .“ To je jedno...

0

Vyplenění Říma v roce 410 n. l.

Gótové v Římě. Autor: Ron Embleton. Pád a vyplenění Říma v roce 410 n. l. Je zřejmé, že římská říše byla stále uprostřed náboženských konfliktů mezi pohany a křesťany. Zatímco emoce a postoje vyznavačů...

0

Odpuštění dluhů císařem Hadrianem

Odpuštění dluhů císařem Hadrianem Nápis na počest císaře Hadriana na podstavci pro jeho sochu, která byla umístěna na Traianově foru, byla věnována senátem a římským lidem, ono pověstné SPQR (Senatus populusque Romanus). Z nápisu...

0

Bitva na řece Frigidus v roce 394 n. l.

Bitva na řece Frigidus 5. – 6. září 394 n. l. Nový pohled na střetnutí 4. století n. l. zastihlo římské síly zapojené do mnoha rozsáhlých konfliktů proti Alamanům, Peršanům za vlády Šápura II....