Category: Umění a epigrafie

0

Socha Hercula

Socha Hercula Když se napíše, že je něco velké nebo obří, je ve skutečnosti snad ještě větší, než by člověk čekal. To se stalo i mě v Neapoli, když jsem přišel do sálu, kde je...

0

Sarkofág Portonaccio

Sarkofág Portonaccio je starověký římský sarkofág z 2. století n. l. nalezený v Portonaccio poblíž etruského města Veje (Veii). a nyní se nachází v Museo Nazionale Romano (Palazzo Massimo). Sarkofág z doby kolem roku...

0

Laudatio Turiae, Chvála Turie

Pietas jako příklad římské ctnosti Antičtí autoři ve svých dílech podávají obraz římské společnosti a rodiny založené na vzájemnosti, oddanosti a respektu, což nejlépe vyjadřují pojmem  pietas. Pietas  a  pius/pia neznamená v antickém vnímaní...

0

Kletba Iunia Euphrosina

Kletba Iunia Euphrosina uvalená na manželku V roce 2021 galerie Uffizi ve Florencii uváděla výstavu s názvem: Imperatrici, matrone, liberte (Císařovny, matrony, propuštěnkyně: Portréty a tajemství žen starého Říma), která nabízela skvělou 360 stupňovou...

0

Sarkofág Ludovisi

Nádherný sarkofág byl objeven v římské hrobce v roce 1621 a pojmenován po svém prvním majiteli, jímž byl kardinál Ludovico Ludovisi. Monumentální umělecké dílo (používá se také název sarkofág ‚Grande‘ Ludovisi), vytesané z jediného...

0

Diptych Barberini

I když to není obvyklý konzulární diptych, je rovněž vyrobený ze slonoviny a jako ostatní diptychy pochází z pozdní antiky, ze začátku 6. stol. n. l. a pravděpodobně byl vyroben v Konstantinopoli. Diptych je...

0

Dva slavné funerální nápisy

Demessor z Mactaru Města Colonia Aelia Aurelia Mactaris v provincii Africa Proconsularis. Básnický epitaf z let 260 – 270 n. l., je jeden z nejzajímavějších nápisů římské provinční historie. Autor je znám pouze z...