Tunel Vespasiana a Tita

Tunel Vespasiana a Tita

Tunel postavený během římského období se nachází na kraji starověkého města Seleukeia Pieriae, Přímořská Seleukeia (obr. 1) v římské provincii Syria, dnešní Cevlik. Starověké město Seleukia se nachází 35 km jihozápadně od Antakye (antického města Antiochie nad Orontem), na východním pobřeží Středozemního moře v Turecku. Město bylo založena ke konci 4. století př. n. l. Seleukem  Nikátorem I., jedním z generálů Alexandra Velikého. Později vzkvétalo i během římského období, začátkem druhé poloviny 1. století n. l., se stalo jedním z nejdůležitějších přístavů východní středomořské oblasti. Rozkládá se  pod  pohořím Mons Silpius od kterého je oddělen strmou skalní stěnou.

Na mapě je vidět, že trasa tunelu a kanálu byla nově vedena mimo město.

Protože město bylo pod stálou hrozbou povodní z hor, kdy voda z říčky protékala městem a ústila do moře, takže ohrožovala i přístav, nařídil císař Vespasianus vybudovat kanály a tunel prokopáním hory a převedením toku mimo město, aby se tím odklonila voda přitékající z hor při podzimních deštích. Systém byl postaven na principu uzavření koryta, odkloněním toku umělým kanálem a tunelem.

Stavba začala v 1. století n. l. za vlády císaře Vespasiana (69-79 n. l.), pokračovala za jeho syna Tita (79-81 n. l.) a následujících císařů, dokončena byla ve 2. stol. n. l. za vlády Antonina Pia (138-161 n. l).

Podle židovského spisovatele Flavia Josepha byl kanál a tunel prokopán židovskými zajatci především za císaře Tita. Kanál je dlouhý více jak 1 400 m a část je vedena jako tunel, projektovaný vojenskými odborníky z legio X Fretensis. Ve druhém nápisu (níže) jsou zmíněny vexilace legio IIII Scythia (v židovském povstání byla vojáci legie poraženi, ale zúčastnili se také v letech 132 a 136 bojů proti Šimonu Bar Kochbovi) a XVI Flaviae Firma (Flaviovská vytrvalá byla vytvořena z pozůstatků legio XVI Gallica ). Vojenské jednotky se podílely ke konci výstavby tunelu a kanálu. 

Systém odklonu vody se sestává z přehrady, která odvádí tok řeky; kanálu s krátkým vstupem; první část tunelu; krátký propojovací kanál; druhá sekce tunelu a nakonec dlouhý vypouštěcí kanál. Podél kanálu jsou rozmístěny tomby

První, monumentální část tunelu

Přehrada

přehradou, která odvádí potok tekoucí do přístavu, je zděná konstrukce o výšce 16 m, šířce hřebenu 5 m a délce hřebenu 49 dále pokračuje jako pravoúhlý otevřený kanál, vykopaný v krasové vápencové hornině a ústí do prvního úseku tunelu.

První úsek tunelu

má jednoduchý průřez tvaru podkovy o šířce 6,3 a výšce 5,8 m, který je dlouhý 90 metrů.

Druhý úsek nového vedení říčky

Druhá sekce tunelu
je dlouhá 31 metrů (obr. 10) a začíná vchod má obdélníkový průřez o šířce 7,3 ma výšce 7,2 m Celková délka obou úseků tunelu činí asi 130 m.  Krátce po výstupu z druhého úseku tunelu vede kanál obloukem mostu (obr. 11 )nebo spíše akvaduktem o výšce 4,5 a šířce 5,5 m.

Vypouštěcí kanál
Otevřený kanál sloužící jako hlavní vypouštěcí místo, následující po druhém úseku tunelu (obr. 12). Vypouštěcí kanál je dlouhý 635 m; takže celková délka systému odklonu je kolem 875 m.

Kapacita odvádějícího systému je vypočítána na asi 70 m3 / s,  kapacita tunelu je téměř dvojnásobná, asi 150 m3 / s.

Stavba není moc známá, ale parametry tunelů a kanálu jsou ohromující.

První nápis . Foto: Jona Lenderis

Ve skále vyřezávaný nápis u vchodu do první části tunelu nese jména Vespasiana a Tita: CIL 03,067022 EDCS-27800552: šedá skála

 

DIVVS VESPASIANVS

ET DIVVS TITVS

Druhý nápis. Foto : Jona Lenderis

další nápis v dolním kanálu, je s odkazem na  Antonina Pia: CIL 03, 00189 EDCS-22300092: hnědá skála

 

Ip(eratori) Caesari T(ito) Aelio / Hadriano An[tonino Aug(usto)] / Pio [p(atri) p(atriae) t]rami[tem aquar(um) vexil(lationes) leg(ionum) IIII Scyt(hicae) et XVI F(laviae) F(irmae) purgaverunt(?)] / [sub] Sul[picio Iuli]ano leg(ato) Aug(usti)

Podél dlouhého vypouštěcího kanálu jsou umístěny tomby

Zdroje:

  • Mullapudi, S. Kilic: Capacity Assessment of the Titus Tunnel Bridge Using Analytical and Numerical Techniquues, 2014
  • Daiy News,: Roman – era tunnel in Hatay built by prosoners, 2018
  • World Heritage List – Unesco world Heritage Centre
  • livius.org
  • CIL: Corpus Inscriptionum Latinarum Clauss/Slaby

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.