Fustis a vitis

Existuje mnoho funerálních portrétů centurionů z armády a členů pořádkových kohort cohortes urbanae. Velké množství z nich bylo vypodobněno na náhrobcích s holí a zde může být dost často chyba v popisu. Hůl používaná nočními pořádkovými hlídkami se nazývala fustis a byla  často mylně považována za znak centuriona, ten však disponoval metr dlouhou holí z vinné révy, zvanou vitis.

Náhrobní deska prétoriána s holí fustis pochází ze hřbitova equites singulares ze třetího milníku Via Labicana. Tam byli pohřbeni i prétoriáni.

Vitis

Vitis byl dřevěný nástroj, známka centuriona, který jím určoval výcvik a také sloužil k potrestání neposlušných, či pomalých vojáků, castigatio. Odlišné  bylo fustuarium, kde byl odsouzený voják zbit obyčejnými holemi (fustis) a kameny. Byl znakem rovněž vojáka evocati, což byl voják, jenž získal propuštění z armády, ale narukoval znovu dobrovolně na vyzvání konzula nebo velitele.

Vitis se během principátu vyvinul z represivního nástroje na pozitivní symbol vojenského postavení a imperiální autority a zůstal jejich poznávacím znamením. Ve skutečnosti se stal nejvýraznějším předmětem, s nímž se setníci zobrazovali na pohřebních reliéfech.

Dřevěné zbraně, spíše než železné, byly použity pro kontrolu davu, protože byly méně smrtelnými zbraněmi a u armády to platilo dvojnásob. Až jako poslední možnost použili pretoriáni železné zbraně proti civilistům. Vyplývá to z incidentu, který popisuje Tacitus (Letopisy 14.61, 14.8) když během demonstrací ve prospěch Neronovy první manželky Octavie vtrhl dav do paláce, byl vyhnán „bitím a ostřím“. Tacitus rovněž zmiňuje jednoho z centurionů, který dostal přezdívku Cedo Alteram („dej mě další“) kvůli neustálému lámání hole o vojáky (Letopisy 1.23). O vitis se zmiňuje jako první Titus Livius v souvislost se Scipionem Aemilianem, poté Plútarchos a další.

Tak jako se měnila armáda v době Diokletiana a Konstantina I., se mění i vitis. Ten je nyní odlišný tvarem, kdy konec hole je opatřen jakousi držadlem ve tvaru houby. (nálezy z Aquileie, jejichž obrázky jsem  nenašel).

Centurion vlevo na obrázku drží vitis, jsně viditelný proti obloze. Foto: Radek Hájek

Fustis

Vojáci nočních hlídek a vigilové (vigilis) císařského Říma, byli vyzbrojeni holí fustis, připraveni vyměřit trest těm, kteří v noci neopatrným zacházením s ohněm způsobili požáry budov. Prefekt vigilů, pokud si vybral, mohl podezřelého ušetřit od bití s fustis a místo toho mu domluvit. 

To vše potvrzuje použití fustis jako policejní zbraně. Mimo Řím a kromě beneficiarii jsou vojáci s fustis známi hlavně z Caesareie v Mauretánii, buď proto, že existuje z tohoto města takové množství náhrobků, nebo proto, že tamní lidé byli obzvlášť neukáznění. 😊 Fustis používal také corporis custos, osobní strážce mauretánských králů nějaký čas před rokem 40 n. l.

Seutonius popisuje hry v cirku (Caligula 26), kdy císař nechal návštěvníky vyhnat holemi: festibus abegit. O život přišlo více než dvacet jezdců a matrón v šarvátce (fracas). Hůl je často k vidění především na náhrobcích městských vojáků. Pravděpodobně byla výbavou městských stráží cohortes urbanae. Fustis byl navíc zbraní beneficiarii, snad k vynucení placení daní. Hůl je vidět spolu s voskovými tabulkami pro vedení záznamů na jejich náhrobcích z Říma, Řecka i Mauretánie.

Quintus Iulius Galatus, vigil, který pocházel z Thysdru (dnešní El- Jam. Sloužil 14 let v cohortě VI v centurii Lucani Augurini. Náhrobek byl pořízen na základě testamentu.

Zdroje:

  • Tacitus: Letopisy, 1975
  • Plinius: NH 14.3
  • Seutonius: Životopisy dvanácti císařů, 2002
  • Graeme A. Ward: From Stick to Scepter: How the Centurion´s Switch Became a Symbol of Roman Power, Society for Classical Studies, 2022
  • Michael P. Speidel: The fustis as a soldiers weapon, 1993 in Persee
  • Greame A. Ward: Centurions: The Practice of the Roman Officership, 2012

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.