Oblouk císaře Traiana v Anconě

Arco di Traiano, Traianův oblouk v Anconě

stojí na samotné přístavní zdi, postavené na vysokém soklu z travertinové kamenné základny u severního ramene moderního přístavu. Omezení stávající šířky zdi znamenalo, že musela být úzká, ale vysoká, aby byla dobře viditelná ze země i z moře. Stojí na 18,5 m a skládá se z jediného oblouku o šířce 3 m, který je lemován kanelovanými korintskými sloupy, vyvýšenými na podstavcích. Byl vymodelován podle Titova oblouku v Římě, ale kvůli své poloze a zvláštním požadavkům ohledně místa je vyšší.

Nápisy na atice jsou provedeny na straně obrácené k městu a prohlašují zasvěcení Traianovi, protože „dal lodím bezpečnější přístup do Itálie výstavbou tohoto přístavu na vlastní náklady“. (Nápis je na konci článku)

Nápis ve střední části oblouku. Wikimedia Commons

Původně byly zlacené bronzem, ale zlacení, vlysy a sochy oblouku vyrabovali Saracéni v roce 848. Bronzové postavy Marka Ulpia Traiana na koni, jeho manželky Plotiny a sestry Ulpie Marciany stály kdysi na vrcholu oblouku jako orientační bod pro lodě, které zavítají do největšího římského jadranského přístavu. Sestře Ulpii Marcianě udělil její bratr titul Augusta, byla první, která jako sestra římského císaře dostala tento titul. Marciana jej nejprve nepřijala, ale na naléhání Pompeii Plotiny , manželky Traiana, jej později přijala a stala se součástí oficiální císařské ikonografie, což dokládá oblouk v Anconě.

Rekonstrukce podle malíře Luigiho Valadieriho z roku 1778, Museo Napoleonico Rome.

Právě z tohoto místa se Traianus vydal na svou úspěšnou a slavnou bitvu proti Dákům, jak připomíná Traianův sloup v Římě. Jen málokde na světě najdete tak významnou a pohlednou starověkou památku snadno a volně přístupnou veřejnosti, jako tuto nádhernou atrakci v regionu východní strany Itálie nazvaném Le Marche. Oblouk byl zdoben bronzovými námořními symboly, jež nejspíše představovaly rostry. Otvory, kde byly umístěny, jsou stále viditelné. Mramor, podle původní verze pocházel z hory Hymetthus poblíž Atén, ale nedávné studie naznačují, že mramor pocházel ze stejnojmenného ostrova Marmara (Mramor). Návrh oblouku je připisován Apollodorovi z Damašku, který byl s největší pravděpodobností také pověřen stavbou přístaviště. Je štíhlejší než ostatní římské vítězné oblouky a jeho výšku zdůrazňovaly bronzové sochy na jeho vrcholu. Později byl začleněn do středověkých hradeb města Ancony.

Sir Robert Smirke 1804, Yale Center for British Art, Paul Mellon Colection

Nápis na oblouku CIL 09, 05894  114 nebo 115 , ILS 0298,   EDR094000

Sloupec I.

PLOTINAE

AVG(ustae),

CONIVGI AVG(usti).

Sloupec II

IMP(eratori) CAESARI, DIVI NERVAE F(ilio), NERVAE

TRAIANO OPTIMO AVG(usto) GERMANIC(o)

DACICO, PONT(ifici) MAX(imo), TR(ibunicia) POT(estate)

X̅V̅I̅I̅I̅I̅ , IMP(eratori) I̅X̅,

CON(n)S(uli) V̅I̅, P(atri) P(atriae), PROVENTISSIMO PRINCIPI.

SENATVS P(opulus)Q(ue) R(omanus), QUOD ACCESSUM

ITALIAE, HOC ETIAM ADDITO EX PECVNIA SVA

PORTV, TVTORIEM NAVIGENTISIBVS REDDIDERIT

Sloupec III

DIVAE

MARCIANAE

AVG(ustae),

SORORI AVG(usti).

Jacob Philipp Hackert, 1784 - Veduta del Porto di Ancona

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.