Ostia – Ara dei Gemelli (Oltář dvojčat)

Článek je s odkazem na video autora Néstora F. Marquése, 2016, naskenování bylo provedeno v Národním muzeu Říma, Palazzo Massimo alle Terme. Link: https://sketchfab.com/3d-models/roman-altar-altar-romano-b1391060e2ab429b9e1461ee7ce9ec1b Body na videu s čísly jsou popsány níže a ještě je navíc vysvětlen pojem collegium Sacomarii.

 

V jihozápadním rohu Náměstí kolegií v Ostii Antice stojí malá svatyně s nádherným oltářem, [1] sacelum Ara dei Gemelli, , která je věnována dvojčatům Romulovi a Removi a také bohu Silvanovi, ve starém Římě bohu lesů a stád. Na místě je pouze sádrová kopie (originál je uložen v římském Národním muzeu) velmi jemně udělaného oltáře s postavami představujících Romula a Rema s kojící vlčicí, boha Marta a Venuše a dalšími postavami. V rozích je ozdoben čtyřmi býčími lebkami, tzv. bucranii a girlandami. [11]

Přední strana oltáře

Na přední straně oltáře je vyobrazen bůh války Mars, Venuše s amorkem a Hymenaeus, bůh manželství. [9], nad zobrazením Marta a Venuše, čteme:

P(ublius) AELIVS TROPHIMI AVG(usti) L(iberti) PROC(uratoris) PROV(inciae)/CRETAE LIB(ertus) SYNEROS ET /TROPHIMVS ET AELIANVS FILI

Nápis zmiňuje P. Aelia Synera jako propuštěnce jistého P. Aelia Trophima (jenž byl ovšem sám rovněž propuštěncem samotného císaře Hadriana a zastával vysoký úřad prokurátora – správce – Kréty) a jeho dva syny, Trophima a Aeliana.

Na horní části přední strany je vyryt nápis [A]RAM SAC[——]ONAM AVG GENIO[3]SACOMAR[—]. nachází Nápis zřejmě zmiňuje tzv. annonu (tedy zásobování Říma z vůle císaře) a génia spolku ověřovatelů hmotnosti obilí, collegium sacomariorum. Číslo 6 v paleografickém přepisu znamená, že na tomto místě chybí šest písmen, která mohla tvořit slova ad annonam. Pokud by tomu tak bylo, pak by se mohlo jednat o odkaz na blízký chrám na „Náměstí kolegií“.[A]

Ve spodní části přední strany oltáře se nachází nápis DECVRIONVM DECRETO, což nám naznačuje, že umístění oltáře bylo schváleno městským zastupitelstvem. Zřejmě se tedy jednalo o důležitý veřejný pozemek

Zadní strana

Na zadní stěně je vyobrazena báje o Romulovi a Removi. Ve spodním pásu vidíme vlčici, kojící malého Romula a Rema. [2] Nad nimi jsou zobrazeni dva pastýři Faustulus a Faustinus, [4] kteří se ujali opuštěných dvojčat. Protože se příběh odehrál na Palatinu, je pahorek zosobněn postavou nahoře vlevo [5] Níže vpravo je patrná personifikace řeky Tibery v podobě polooděného sedícího staršího muže s (palmovou) ratolestí v pravé ruce. [6] Nalevo od nich je zobrazen orel, jenž symbolizuje Jupitera. [3] Scéna je zasazena do Lupercalu, jeskyně pod Palatinem, kde vlčice chovala dvojčata

Na druhé boční stěně, kde je několik amorků a vůz se vzpínajícími se koni boha války Marta. [8] Nachází se zde nápis DEDICATA K(alendis) OCTOBR(is) / M(anio) ACILIO GLABRIONE C(aio) BELLICO TORQVATO CO(n)S(ulibus). Z textu se nechá odvodit, že byl oltář zasvěcen 1. října roku 124 n. l., protože tento rok byli konzuly Manio Acilio Glabrione a Gaius Bellicius Torquatus Tebanianus.

Motivy boha Marta na reliéfech naznačují, že byl oltář původně zasvěcen právě tomuto bohu války. Pokud jeden z nápisů skutečně obsahuje zmínku o císařském zásobování Říma („ad annonam“), pak by bylo možné se domnívat, že oltář původně stával u chrámu uprostřed „Náměstí kolegií“, kde měly obchodní zastoupení dodavatelé do Říma.

Originální oltář ve Vatikánských muzeích

Dedikace bohu Silvánovi může být důsledkem pozdějšího sekundárního použití oltáře spolkem ověřovatelů hmotnosti obilí a jejich nakládání na lodě (sacomarii).

Na oltáři se nachází několik nápisů (viz text článku). CIL XIV, 51; AE 1987, 175  EDR163029

Poznámky:

A – Sacomarii jsou doloženi na několika reliéfech, na kterých jsou identifikování jako kontrola vážení, převážně u zboží, které je vykládáno nebo nakládáno na lodě jak u říčních přístavů, tak také u mořských. Používali váhy, pro které je několik latinských výrazů: sacoma, statera, trutina, libra. Místa pro vážení se nazývala sacomarium nebo také ponderarium. V případě Ostie se velmi často vykládalo a vážilo obilí v amforách nebo modiích.

Členové kolegia sacomarii používali, pokud odkazujeme na Vitruvia, dva systémy vážení. Prvním je oboustranná váha s názvem libra, (talentum, trutina), která obsahuje velké vodorovné rameno (scapus) a dva zavěšené podnosy (lances). Princip je jednoduchý: na jednom z ramen je produkt, který má vážit, a na druhé straně kalibrovaná hmotnost. Tento typ rovnováhy je uveden u Vitruvia (X. 1. 6).

Druhým je váha, běžně známá jako „Římská váha“ statera. Je známá z helénistické doby od Archiméda v Syrakusách a jeho princip je vysvětlen Vitruviem(X.3.4 a X.3.7). Skládá se z protiváhy (aequipondium). Je to praktické, přesné a snadné pro manipulaci v malém obchodě. V přístavech je typ použité váhy ověřen epigrafickými, ikonografickými a archeologickými zdroji. Byli zaznamenáni v Ostii, Puteoli a Tarragoně.

Náměstí korporací (Piazzale delle Corporazioni). Rozprostírá se za divadlem po celém obdélníkovém prostoru. Sacello s Oltářem dvojčat je na obrázku zcela vlevo. Foto: autor článku

Zdroje:

  • Marcus Vitruvius Pollio: Deset knih o architektuře, 2009
  • Titus Livius: Ab urbe condita, 1:26
  • J. T. Bakker: www.ostia–antica.org
  • B. Cech: Technika v antice, 2013
  • Hlinovský, Drbal: Ostia, Přístav antického Říma, 2018
  • CIL: Corpus Inscriptionum Latinarum, Epigraphic – Datenbank Clauss / Slaby
  • Mailleur: Les machines employées dans Les activités portuaires : une approche épigraphique et iconographiqu,

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.