Diptych Stilichona nebo Aëtia?

Diptych s vyobrazením Stilichona nebo Aëtia?

Diptychy jsou výrazným doprovodným artefaktem pozdní antiky a poskytují zajímavé pohledy na dobové obleky, trabea, symboly a ztvárnění panovníků nebo konzulů. Diptych z Monzy je široce používán v literatuře, v encyklopediích i jako prvek k dokreslení textu o pozdní antice (i v mých článcích tomu tak je). Popsání jednotlivých významných konzulárních diptychů již bylo uvedeno  https://antickepamatky.cz/pojmy/konzularni-diptychy-v-pozdni-antice/. V případě diptychu z Monzy ale jde o otázku, kdo vlastně na diptychu je zobrazen. Některým názorům rozumím, ale nedokážu například posoudit, zda opasek a meč jsou skutečně hunské provenience, či nikoli. Je na čtenářích, k jaké verzi postav na uvedeném diptychu se přikloní. Dle mého názoru zřejmě platí verze 2. ale je to věc náhledu na dochované prameny a zvážení možných eventualit.

Diptych z Monzy

Pravá strana. Na portrétu konzula je osoba ve věku 40 – 50 let, oděná v tunice, s dlouhým chlamysem, fibulou, těsnými kalhotami a je obuta (campagii). V pase je muž ozdoben pásem (cingulum) s ornamenty, z nichž visí pochva s mečem zdobená drahými kameny.  V pravé ruce drží kopí a v levé velký kulatý nebo oválný štít s kovovým umbo ve středu a v jeho horní polovině je vyobrazen kulatý medailon s dvěma postavami mladých lidí. Tvar štítu není úplně jasný (zda jde o oválný nebo kulatý).

Na levé straně je portrét mladé urozené ženy s vlasy staženými dozadu, s náhrdelníkem, náušnicemi a pásem, pravá ruka drží růži, levá kus látky. Na krku ji visí perlový náhrdelník, po jejím boku je mladý jinoch v chitónu a chlamysu s fibulou. V levé ruce drží svazek codicils.[1] Základním nedostatkem pro určení osob je neexistence popisu, kdo je na diptychu vyobrazen. Variant bylo a je několik,

  1. Postavy muže, kterým je Flavius Aëtius a žena představuje Gallu Placidii s jinochem, jejím synem a pozdějším císařem Valentinianem III.
  2. Delbrück přišel se základní úvahou, že na diptychu je Flavius Stilicho, syn vandalského náčelníka a Římanky, jeho žena Serena, dcera Honoria, bratra císaře Theodosia I. a jejich syn Eucherius. Stilicho byl na počátku 5. století nejmocnějším mužem na Západě jako vrchní velitel magister militum, comes a posléze magister utriusque militiae. Byl jmenován dvakrát konzulem (400 a 405). Tato myšlenka je dodnes asi nejvíce prosazovaná.
  3. Jako poslední se prosazuje myšlenka, že na diptychu jsou postavy Flavia Aëtia, Aëtiovy manželky a jejich syna Carpilia (jako mladý tribunus et notarius).

Solidus Valentiniana III. 426 – 430

Na levé straně (avers), je bysta císaře  s nápisem: D N PLA VALENTINIANVS P F AVG, D(ominus) N(oster) PLA(cidius) VALENTINIANVS P(ius) F(elix) AVG(ustus), tedy: Náš pán Placidius Valentinianus, zbožný a požehnaný císař.

Na pravé straně (revers) stojí Valentinianus III. drží vysoký kříž v pravé ruce a v levé s dlaní nahoru drží malou Victorii na glóbu a držící věnec. Pravou nohu má na hadovi s lidskou hlavou. Značka mincovny je napříč a na spodní části. Nápis: VICTORIA AVGGG R / V COMOB: Vítězní císaři (Valentinianus III., Theodosius II. a Galla Placidia), (Constantinopoli obryzum) © Maison Palombo

Solidus Theodosia II. 423 – 424

Nápis na levé straně (avers) D N THEODOSVS P F AVG: D(ominus) N(oster) THEODOSIVS  P(ius) F(elix) AVG(ustus), Bysta císaře s přilbou, perlovým diadémem, držícího v pravé ruce kopí přes rameno a držícího v levé ruce štít zdobený jezdcem.

Na pravé straně (revers) je stojící Victoria  v pravé ruce podpírající vysoký kříž s drahokamy, mezi nimi je hvězda v horní části s nápisem: VOT XX MVLT XXX I , což znamená: VOT(is) Vicennalibus MVL(tis) Tricenalibus, na spodní části je CONOB (Constantinopoli obryzum), obryzum znamená čisté zlato  a je to řecká číslice 72. CONOB lze tedy číst jako:  Konstantinopol, 1/72 libry čistého zlata. (Philip Grierson: Byzantine Coinage)

Ad 1. Varianta má slabé místo v nepřítomnosti císařských insignií. Již z popisu výše je jasné, že první varianta postav je neakceptovatelná. Je skutečně nemyslitelné, že by se nikde neobjevily císařské insignie u císařských postav, protože již v 5 letech byl Valentinianus jmenován caesarem (v roce 424) a Galla Placidia byla již od roku 421 augustou. Jaké postavy by znázorňovaly dva portréty na kulatém štítě?

Ad 2. Muž je Flavius Stilicho. To, že ženská postava nemá atributy regentky a císařovny by identifikaci jako Sereny vyhovovala. Syn Eucherius byl jmenován tribunus et notarius (Zosimos). V době vzniku díla (předpoklad je 400 n. l., kdy byl Stilicho jmenován konzulem) bylo Eucheriovi 10 let, tudíž diptych mohl vzniknout těsně po roce 400, protože v 10 letech asi jiné dítě nebylo jmenováno tribunus et notarius, titul byl ale samozřejmě nominální a otcem Stilicho, takže možné to je. Na zmiňovaném štítě jsou dvě postavy a obecně přijímaná je myšlenka, že jsou na něm zobrazeni mladí císaři Honorius a Arcadius, kterým bylo 23 a 26 let v roce udělení prvního konzulátu Stilichonovi v roce 400. Tato varianta je zřejmě nejpravděpodobnější.

Ad 3. Pro myšlenku by snad mohlo svědčit pár faktů, ale pokud přijmeme názor, že je diptych novějšího data. Flavius Aëtius se narodil roku 390. Po dobu třiceti let byl Aëtius hlavním velitelem (magister militum) římské armády a císařem jmenovaný patricius. Bylo obvyklé, že jako jmenovaný konzul, byl císařem obdarován diptychem (proto tedy konzulární diptych), tak jako mnoho jiných osobností římského světa pozdní antiky. Například Areobindus, Magnus, Böethius, Anastasius a další.

Valentinianus III. zabíjí Flavia Aëtia. Obraz: Artstation@Jarek Nocon

Aëtius byl rovněž jmenován konzulem a to v letech 432, 437 a 446 První datum by byla událost shodná s datem diptychu (?). Postavy Aëtiovy manželky a jejich syna Carpilia (jako mladý tribunus et notarius) jsou vyryty na druhé  listu diptychu. V roce 432, kdy byl Flavius Aëtius poprvé jmenován konzulem a byl mu věnován diptych, tak  je podle tohoto názoru možné, že na štítě jsou podobizny Gally Placidie a jejího syna Valentiniana III. Navíc mají podle Istvána Bóny meč a opasek na mužské postavě charakteristiku hunského původu (s Huny neměl Stilicho nic společného, ale Aetius ano).

Na straně ženy by mohlo jít o dceru comes domesticorum Carpilia,[2] syn Carpilio, se narodil v roce 420, v době konzulátu mu tedy bylo 12 let.  Po smrti rivala comes Africae Bonifatia, si Flavius Aetius vzal Bonifatiovu vdovu Pelagii za manželku, tedy po roce 432, se kterou měl syna Gaudentia. Snad měl také dceru. Pouze jeden antický zdroj uvádí, že ji provdal ta Trausilu, který pomstil smrt Aëtia zabitím Valentiniana III.

Flavius Stilicho jak si jej představoval Amedée Forestier

O jako osobu na diptychu se jedná zůstává dodnes nerozhodnuto, ale je určitě zajímavé, že mnohá, po léta zažitá schémata, mohou dostat jiný rozměr nebo vysvětlení. A to je dobře.

Poznámky :

1 – Codicilii, dokumenty sloužili k přidání, odstranění nebo změně ustanovení v závěti. Zůstavitelův dopis buď související s testamente nebo jako samostatný dokument.

2 – jméno Aëtiovy první manželky zobrazené na diptychu není známo, ale je jisté, že byla dcerou generála Carpilia a vnučkou gótského vůdce Fritigerna CIL 05, 08743 : FL(avius) CARPILIO DOMESTI(cus) / DE NVM(ero) BAT(avorum) SEN(iorum) QUI VI / XIT AN(nos) XXX ARCAM SIBI / …..……. (z přední strany sarkofágu v Iulia Concordia), 382 – 383 n. l.

Zdroje:

Zosimos: Historia Nea (Stesky posledního Římana), 1983

CIL: Corpus Inscriptionum Latinarum, Epigraphic-Datenbank Clauss – Slaby

Kincl, V. Urus: Římské právo, 1990

P. Salák: Osnova přednášek z římského práva, 2007

Georgi Atanasov: The portrait of Flavius Aetius (390-454) from Durostorum (Silistra) inscribed on a consular diptych from Monza, 2014

Bury: A History of the Later Roman Empire, 395 A. D – 800 A.D. Vol. 1, 1889

Delbrueck, Die Consulardiptychen, Berlin, 1929

W. P. Wijnendaele: The Last of the Romans. Bonifatius, Warlord and comes Africae, 2015

W. P. Wijnendaele: The early career of Aëtius and the murder of Felix., 2017

Bent Killerich: A head of a boy in Oslo: Theodosius´ Grandson?, 1990

Heikki Solin: CCLXXXVI. Weitere Latinische cognomia, in Analecta Epigraphica, 2013

Paleokřesťanský sarkofág, spojovaný s Flaviem Stilichonem, nicméně dílo je datováno několik desetiletí před smrtí Stilichona. Miláno. Převzato z: (MeisterDrucke-1010143)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.