Vzpomínka na císaře Juliana u Lago di Garda

Vzpomínka na císaře Juliana u Lago di Garda

Římské nápisy může člověk cestující po Evropě nalézt kdekoli a díky jim vyvolat vzpomínky na postavy z dávné minulosti, které byly svým jednáním sympatické, jedinečné a člověku imponující. U velké části milovníků římské historie se může jednat například o císaře Juliana (zvaného Apostata), který krátce vládl v letech 361-363.

Jeden z milníků (miliarium) je na neobvyklém místě, jako součást portiku křesťanského kostela S. Maria Maggiore v Sirmione (Sirmione ad lacum Benacum) u malebného jezera Lago di Garda na severu Itálie. Neobvyklé místo, jako součást křesťanského kostela, je díky jeho přízvisko Apostata – odpadlík mu dali křesťané, protože Julianus se přiklonil k tradičnímu římskému polyteismu v době, kdy římská říše směřovala k celkovému přijetí křesťanství. Sloup s jeho jménem tedy paradoxně podpírá křesťanskou sakrální budovu. Sloup byl s největší pravděpodobností podél cesty via Postumia, římské silnice spojující Aquileiu s Janovem přes Veronu.

Poslední sloup portiku je bývalý milník. Foto: auror textu

ILS 753

IMP(eratori) CAESS(ari) / D(omino) N(ostro) FL(avio) C(laudio) IVLIANO / P(io) F(elici) VICTORI AC TRIVMF(atori) / SEMP(er) AVG(usto) P(ontifici) M(aximo) IMP(eratori) | VII CONSS(uli) III BONO R(ei) P(ublicae) / NATO, PATRI PATRIIE / PROCONSS(uli)

domino nostro, (náš pán) titul se používal již od doby císaře Commoda, ale masivně od císaře Diokletiana.
pio felici, (zbožný a šťastný), obvyklé označení císaře
triumphatori Od roku 324 (Konstantinus) je titul používán často, především ve spojení s victori.
semper Augusto, (navždy císař), se poprvé objevuje za Diokletiana, od Konstantina se rozšířil i na jeho nástupce.
pontifex maximus, (nejvyšší kněz) titul Julianus ani neobnovil, ani nepřevzal. Nepotřeboval jej, titul přešel na Juliana automaticky po smrti Constantia, jako to bylo u všech jeho předchůdců.
bono rei publicae, formulace znamená: zrozen pro dobro státu
patri patriie, obyčejně se psalo pater patriae, (otec vlasti), zde je uvedeno patriie

Sloup s nápisem je naptravo. Foto: autor článku

Když stojíme před kostelem je miliarium s Julianovým jménem posledním sloupem vlevo v portiku kostela S. Maria Maggiore. Tím, že jako milník nemá uvedenou žádnou vzdálenost, či jméno, ukazuje na ztrátu původní funkce, tj. poskytování vzdálenosti od / k místu, směřující k čistě propagandistickému účelu a Julianus je na některých milnících uveden buď se svými předchůdci nebo následovníky. Například milník CIII – VII 99 s Traianovým textem byl umístěn zhruba 20 římských mil na jiné místo (v blízkosti Canusia, dnes Canosa v Itálii), ale stále na silnici via Traiana a navíc byl opatřen  nápisem, který popisuje Juliana.

Zdroje:

ILS – Inscriptione Latinae Selectae
CIII – Corpus Inscriptionum Imperatoris Iuliani VII
A. Cameron: Pontifex Maximus: from Augustus to Gratian – and Beyond, in Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences 20.
S. Conti: Die Inschriften Kaiser Julians, Nápis Nr. 91a 99

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.