Přístavy kothon

Řecky kothon (lat. cothon) znamená uměle vytvořený přístav, jehož účelem bylo chránit a opravovat lodě. Význam slova „kothonukazuje jednak na čtyřhranný pohár používaný Spartskými vojáky na pití a také kulaté nádobky z hlíny používané pro parfémy nebo oleje; zprávy od antických autorů (Appiános, Strabón) se odvolávají na kothon v Kartágu. Původ takto stavěných přístavů je fénický. Féničané (Foiničané), kteří žili na východním pobřeží Středomoří byli vynikajícími obchodníky a mořeplavci. Od začátku 1. tisíciletí př, n. l. kolonizovali západní část Středomoří, kde se dostali do konfliktů jak s původními obyvateli, tak později i s Řeky (řec. Megalé Hellas, lat. Magna Graecia) a poté s Římany, což mělo pro Féničany, reprezentované Kartágem a jím ovládanými oblastmi, fatální důsledky. Jako velmi schopní mořeplavci, měli Kartaginci v přístavech i dobře vybudovaná zázemí a jedním z typů jimi používaných přístavů byl kothon.

Kartaginský přístav v roce 1958, neznámý autor, Collection personnelle Bertrand Bouret http://profburp.com, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2080983

Asi nejznámější je v severní Africe na místě původního Kartága – dnes moderní Tunis, který se skládal ze dvou půdorysných celků. Vjezd byl poměrně úzkým průplavem, který mohl být chráněn velkým řetězem, do obdélníkové části, která byla určena pro vykládku, nakládku a kotvení obchodních lodí. Poté následoval kruhový přístav s ostrovem uprostřed se 100m průměrem, kothon, který byl určen pro vojenské lodi; mohlo zde kotvit až 220 lodí válečných plavidel, k dispozici byly doky po obvodu přístavu, který měl průměr 325 m. Na ostrově uprostřed kothonu byla rezidence velitele loďstva

Ve třetí punské válce konzul Scipio Aemilianus zablokoval přístav, část kartaginských lodí sice našla cestu ven z přístavu, ale po útocích římské flotily se vrátily zpět do přístavu, tento částečný úspěch Kartaginců nijak nezměnil blokádu a v roce 146 př. n. l. Římané dobyli Kartágo, které prakticky zmizelo z povrchu.

Představa přístavu. Flikr.(File:An imaginary picture of ancient Carthage.JPG|thumb|An imaginary picture of ancient Carthage)

Motya

Mnohem dříve, po ovládnutí západní strany Sicílie vybudovali Kartaginci v 8. stol. př. n. l. kothon na ostrově Motya (dnes Mozia), který byl součástí obrany ostrova. U kothonu byl objeven velký chrám (37 x 26 m) a další objekty, které ukazují i na sakrální význam přístavu, který se používal jako suchý dok, byl spojený s mořem 7 metrovým vyspádovaným kanálem v délce 50 m. Od doby, kdy Řekové dobyli Motyi, sloužil jako rybí nádrž a také jako salina (těžba soli) pro Římany, kteří připojili ostrov k městu Lilybeum. To platilo i v pozdějších dobách za Byzantinců i Arabů a pro okolní pobřeží až do dnešní doby. Můžu potvrdit, že při návštěvě ostrova jsou saliny velmi romantické.

Na levém snímku současný stav přístavu v Mozii (Motya) foto autor článku. Na pravém je vidět část area sacra Baala / Poseidona u Kothonu. Autor: L. Nigro

V dnešním Tunisku se nacházely další dva kothony. Adrumetum, Hadrumetum, dnešní tuniská Soussa se po vyvrácení Kartága stalo hlavním městem v této oblasti severní Afriky a přístav byl používán Římany především pro dodávky obilí do Říma (za Diocletiana hlavní město provincie Africa Byzacena, dříve Africa Proconsularis). Druhý přístav byl v sousedství Kartága, v Mahdii, v římské době se přístav jmenoval Aphrodisia.

Přístav Mahdia v dnešní době. Foto N. Carayon
Přístav Mahdia podle archeologických výzkumů. Autor: N. Carayon, 2005

V Kitionu (lat. Citium) u Larnaky na Kypru Francouzi objevili kothon z 5. stol. př. n. l., který byl postaven jako přístav válečných lodí.

Velký umělý přístav na západě řecké Kréty byl objeven ve Phalasarně, výstavba se datuje do druhé poloviny 4. stol. př. n. l. Přístav byl opevněný, spojený s mořem dvěma kanály a Řeky nazývaný „uzavřený přístav“. Přístav ovládal také král Perseus v bojích s Římany, v roce 67 př. n. l.. kdy byly zřejmě Římany zničeny spojovací kanály, protože přístav využívali piráti. Přístav byl funkční pravděpodobně do 4. stol. n. l. 

Válečný přístav Kition na Krétě. Autor fotografie: Rjdeadly - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58588420
Phalasarna rekonstrukce. Autor E. Hadjidaki
Phalasarna detail rekonstrukce. Autor E. Hadjidaki

Zdroje:

  • Hadjidaki, E.: Preliminary Report of Excavation at the Harbor of Phalasarna 1988
  • www.Livius.org : Cothon model of Motya
  • Whitaker, J. I. S. : Motya, a Phoenician Colony in Sicily 1921
  • Nigro, L. : So-called „Kothon“ at Motya, Sacred pool of Baal / Poseidon
  • Zamarovský, V. : Dějiny psané Římem 1967
  • M. Anderson´s Ancient History Blog
    Hlinovský
  • Nicolas Carayon: Le cothon ou port artificiel creusé. Essai de définition.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.