Nejdéle sloužící legionáři

V římské armádě ležela velká zodpovědnost na centurionech, to byli nesmírně důležité osoby obvykle s vysokým společenským postavením. Na jejich schopnostech ve velké míře záleželo, jak kvalitní bude římská armáda. V době principátu sloužili legionáři 25 let a samozřejmě někdy délePodle nalezených nápisů je známo nejméně 18 centurionů, kteří sloužili více jak 40 let. Žebříček vedou, pokud se neobjeví další nápisy s dokladem o dlouhé službě, následující legionáři:

První místo

Zřejmě nejdéle sloužící voják v římských legiích byl Aelius Silvanus, který působil jako centurion u legio II Adiutrix. pod římskými insigniemi 61 let. Náhrobní kámen je v Aquincum (dnešní Budapešť.

Nápis Aelia Silvana v lapidariu bývalého římského města Aquincum v Maďarsku. Foto: autor článku

Tento krátký pohřební nápis byl objeven na hřbitově ve starověkém Acquincum, městě na severovýchodě starověké Panonie (Budapešť) poblíž římské hranice. Deska, na které je epitaf napsán, je poškozena na levé spodní straně, ačkoli většina textu zůstala nedotčena. Je to věnování Aeliu Silvanovi, který sloužil jako centurion ve známé Legio II Adiutrix, legii založené císařem Vespasianem v roce 70 n. l. Nápis uvádí, že Aelius Silvanus byl rodák ze Sýrie-Palaestiny a colonia Aelia Capitolina (domo Syria Palaestina /colon(ia) Ael(ia) Capitolina).

Poté, co sloužil neobvykle dlouhých jednašedesát let v římské armádě (stipendiorum LXI), zemřel ve věku osmdesáti šesti let, přičemž jeho pohřební pomník převzala jeho dcera a dědička Aelia Silvana. Nápis je datován kolem roku 200 n. l. V legii sloužil i Marcus Valerius Maximianus, legatus leginis (Trenčínská skála a Afrika)

CIL EDCS-32300568

D(is) M(anibus) / AEL(io) SILVANO |(centurioni) LEG(ionis) II ADI (utricis) / DOMO SYRIA PALESTINA / COLON(ia) AEL(ia) CAPITOLINA / STIP(endiorum) LXI QI{u}I VIXIT / AN(nos) LXXXVI AEL(ia) SILVANA / FILIA ET HERES PATRI / CA[r]ISSI(mo) PER AEL(ium)FILOQUIRI(um) / MONVMENTVM] F(aciendum) C(uravit)

 

Druhé místo

Mezi dlouhověké legionáře v císařských armádách patří Retoniovi Luciovi, který se mohl pyšnit 58 lety své služby jako primus pilus legio I Adiutrix.  Nápis je na sarkofágu ve městě Komárom – Klapka György Múzeum. Dříve to byl legionářský tábor Brigetium. © Komárom – Klapka György Múzeum, Foto: Ortolf Harl 2015 Oktober

Štít Primani legio I Italica a undecimani legio XI Claudia. Notitia Dignitatum Or. Obrázek: CatMan61 Wikemedia Commons

CIL 03, 11031

D(is) M(anibus) // L(ucio) RETONIO LVCIO Q(uondam) P(rimo) P(ilo) LEG(ionis) I A(diutricis) / QVI VIX(it) ANN(os) LXXVIII STIP(endiorum) LVIII / RETONI(i) ROMANVS ET SATVRNIN(us) / ET LVCILLA FILI(i) F(aciendum) C(uraverunt)

Třetí místo

Hodně frekventované jméno mezi dlouho sloužícími legionáři  je Lucius Maximius Gaetulicus, na záznamu z roku 184 n. l., primo pilus  legio I Italica, který byl vojákem i u legio XX Victoria Victrix , sloužil 57 let.,

Náhrobek s přepisem. Petrus Ausonius: Programme d´Enregisfrement, Traitement at Reconnaissance Automatique en Épigfraphic Jerzy Kolendo et Violeta Božilova

PRO SALVTE I [MP(eratoris)] / VICTORIAE AVG(ustae) / PANTHEAE SANCTIS / SIMAE, L(ucius) MAXIMIVS / L(ucii) F(ilius) VOLTINAE  GAETV- / lCVS, VIENNAE, QVOD / TIRO APVT LEG(ionem) XX V(aleriam) V(ictricem) / VOVERAM, NVNC  / P(rimus) P(ilus) LEG(ionis) I ITAL(icae) STIP(endiorum) / LVII, V(otum) S(oluit), MARVLLO WT AELIANO CO(n) [S(ulibus)]

Za spásu císaře, při svatém.  Já Lucius Maximius Gaetulicus,  syn Lucia  pocházející z kmene Voltinia původem z města Vienne(v Narbonnské Galii) jsem si tento dar přál, když jsem začal jako prostý voják v legio XX VV, stal se primus pilus legio I Italicae, jsem byl zproštěn služby po 57 letech služby. Za konzulátu Marulla a Papiria Aeliana.

Pozn.: vítězství  (Victoria dostává u vojáků jasnou známku oddanosti, zde má přízvisko Panthea a může znamenat atributy několika bohů. Tato památka odhaluje obecnější tendenci k orientalizaci římského náboženství, která je charakteristická pro vládu Commoda.

Fotografie: Radek Hájek

Další dochované nápisy od L. Maximia Gaetulica:

RIB 1725

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / D[ol]ic(h)ENO LV|CIVS MAXIM|IVS GAETVLIC / V VS (centurio) LEG(ionis) XX V(aleriae) V(ictricis) | V(otum) [S(olvit) L(ibens)] M(erito)

Jupiterovi, Nejlepšímu a Největšímu / z Dolic(h)e, Lucius Maximius Gaetulicus, centurion z XX legie Valeria Victrix, ochotně a zaslouženě splnil svůj slib.

Pozn. Nápis je dedikován Jupiteru Dolichenus, orientální původ boha si získal v římské říši jako doplněk veřejného „náboženství“.

AE 1985.735 (Novae)

Deo / Apollini / L(ucius) Maximius / Gaetulicus (centurio) / leg(ionis) Bohu Apollónovi Lucius Maximius Gaetulicus, centurion legie, (postavil)

Kolek se znakem legio XX VV nalezený v Chesteru. Foto: Marco Prins. Livius org.

Zdroje:

Eric Birley: Some Legionary Centurions, aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 79 (1989) 114–128

Michael P. Speidel: The Soldiers´ Servants, Ancient Society Vol. 20 (1989), pp. 239-248 (10 pages) in JSTOR (https://www.jstor.org/stable/44079098?read-now=1#page_scan_tab_contents)

Michael P. Speidel’s Die Equites Singulares Augusti,2016

CIL: Corpus Inscriptiones Latinae Clauss / Slaby (EDCS)

Ausonius: Programme d´Enregistrement, Traitement et Reconnaissance Automatique en Épigraphie

Caroline Barron: Epitaph for a soldier from Jerusalem (TitAq II, 499)

Petrus Ausonius: Programme d´Enregisfrement, Traitement at Reconnaissance Automatique en Épigfraphic

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.