Domů

Obnovené webové stránky www.antickepamatky.cz jsou nyní v novém, modernějším designu a také obsah je rozsáhlejší. Postupně bude doplněn o všechny články minulé verze tohoto webu a navíc přibyly nová témata , jako bitvy, osobnosti antiky nebo epigrafie. Rozhodl jsem se pro pokračováni na webu, protože facebook slouží především krátkým zprávám a statusům, není tak přehledný méně snadno se v něm vyhledává. Články, které dávám na web, jsou tedy ponejvíce obsáhlejší a snad si svým zaměřením najdou své čtenáře.

Jsem si dobře vědom toho, že přemnohé z mého dosavadního i dalšího vypravování se snad zdá malicherným a nehodným zmínky…………přece však nebude bez užitku přihlédnout k oněm jevům, na první pohled bezvýznamným, z nichž se však často rodí pohnutky k velikým událostem.

Tacitus, Letopisy IV, 32

Novinky na webu
Sicílie, dórský chrám v Segestě